Lutakko Living Lab – Service Innovation and Co-Design with People

Lutakko Living Lab bi-lingual Blog (FI /ENG) at JAMK university of applied sciences

Monthly Archives: March 2012

Palvelumuotoilua, prosessikonsultaatiota ja osallistuvaa johtamista @OJOPA -valmennus – Jyväskylän kaupunki

Tänään viitisenkymmentä Jyväskylän sosiaali ja terveyspalveluiden johtajaa ja lähiesimiestä osallistui valmennukseen jossa aiheena oli osallistuva ja osallistava innovaatiotoiminta ja tähän liittyvät johtamisen käytännöt. Esittelin palvelumuotoilua tapana synnyttää palveluinnovaatioita. Valmennus liittyy 2012-2014 toteutettavaan kokonaisuuteen, jossa paitsi valmennetaan SOTEn henkilöstöä osana palvelunkehitys- ja uudistusprosesseja. Kokonaisuuteen liittyy myös kansallinen OSUVA tutkimushanke (Tekes) joka arvioi kehittämisprosessien tuloksia ja pyrkii osaltaan tukemaan palvelunuudistusprosesseja kohti Jyväskylän kaupungin uudistuvaa, asiakaslähtöisemmin palvelujaan kehittävää organisaatiota.Olen mukana tuottamassa palvelumuotoiluvalmennuksia osana OJOPA -valmenuskokonaisuutta, sekä tukemassa palvelunkehitysprosesseja, jotka hyödyntävät palvelumuotoilun menetelmiä.

Valmennuksessa harjoiteltiin myös keskustelutekniikoita osana arjen esimiestyötä – tämän voisi ajatella tukevan valmentaja Asta Suomen teettämän harjoituksen perusteella “Leadership by shutting up” -mallia ? Osallistava johtaminen on ainakin tilan antamista asiantuntijoille.

Palvelumuotoilu herätti kysymyksiä – mitä se on ja miten se otetaan käyttöön ? Tähän palataan pilottiryhmien työssä ja kysymyksiä voi esittää ja keskustelua voi toki käydä mm. myös täällä.