Lutakko Living Lab – Service Innovation and Co-Design with People

Lutakko Living Lab bi-lingual Blog (FI /ENG) at JAMK university of applied sciences

Category Archives: Living Lab -definitions / määritelmät

Living Lab -valmennus 23.11.

Lutakon Leidissä järjestettiin 23.11. Living Lab -valmennus (kts. muistio pdf ), ja paikalla oli mukavasti edustusta  JAMKin eri yksiköistä, opetuksesta ja T&Ksta. Valmentajina allekirjoittaneen lisäksi Janne Orava Neloskierre -hankeesta, neloskierre ESR-hanke rahoitti valmennuksen (http://www.neloskierre.fi ). Valmennus oli startti JAMKin avoimelle Living Lab -työryhmätoiminnalle jonka seuraava tapaaminen pidetään Ravintola idean piippukabinetissa 24.1. klo 12.30-16. Kutsu ja ohjelma lähetetään vielä joulukuussa intran kautta, laitetaan tieto myös tänne blogiin. Työryhmän tavoitteena on paitsi kasvattaa Living Lab -osaamista JAMKissa, myös integroida TKItä ja opetusta. Valmennuksen iltapäivän työpajassa osallistujat ideoivatkin erilaisia Living Lab/ käyttäjäkeskeisen TKI-toiminnan sekä palvelumuotoilun sovelluksia – niin opetukseen sovellettavia kuin TKI-projekteinakin toimivia (kts muistio).

Paikalla oli uusia ja vanhoja kasvoja joka toi tarvetta myös Living Lab -käsitteen määrittelylle (kts. postauksen loppu). Living Labeistä puhuminen tuntuu usein abstraktilta, ja toivon mukaan konsepti ja sen sisältämät tavoitteet selkenivät paikalla olijoille. Living Lab -on tutkimuskonsepti jonka yksiselitteinen määritteleminen voi olla hankalaa sen jäädessä etäiseksi silloin kun sitä määritellään “käyttäjäkeskeisenä kehittämisenä aidoissa käyttöympäristöissä” tai “käyttäjäkeskeisenä ekosysteeminä (julkis-yksityinen kehittämisverkosto jossa loppukäyttäjät ovat mukana)”. Ammattikorkeakoulkontekstissa voidaan puhua tosielämän oppimisympäristoistä, ja tämän vuoksi ammattikorkeakouluille Living Lab -malli voidaan katsoakin hyvin soveltuvaksi. Tämä tuotti myös keskustelua työpajassa, sillä monilta JAMKissa jo toteutettu TKI-työ voitaisiin katsoa Living Lab -toiminnaksi. työpajassa myös sitouduttiin tällaisten casejen esille tuontiin Living Lab-kontekstissa. Usein projektioppimisympäristöt ovatkin “tosielämän projekteja”, joskin käyttäjäkeskeinen ajattelutapa, osallistaminen, ja -metodit  tekevät siitä vasta Living Lab -toimintaa. Living Labit ovat myös parhaimmillaan riskejä ottavia pilotti- ja kokeiluympäristöjä.

kts. Living Labin määritelmät
http://en.wikipedia.org/wiki/Living_lab

EnoLL http://www.openlivinglabs.eu/aboutus

What is a Living Lab?

A Living Lab is a real-life test and experimentation environment where users and producers co-create innovations. Living Labs have been characterised by the European Commission as Public-Private-People Partnerships (PPPP) for user-driven open innovation. A Living Lab employs four main activities: 

  1. Co-Creation: co-design by users and producers 
  2. Exploration: discovering emerging usages, behaviours and market opportunities 
  3. Experimentation: implementing live scenarios within communities of users 
  4. Evaluation: assessment of concepts, products and services according to socio-ergonomic, socio-cognitive and socio-economic criteria.