Lutakko Living Lab – Service Innovation and Co-Design with People

Lutakko Living Lab bi-lingual Blog (FI /ENG) at JAMK university of applied sciences

Category Archives: Service Design / palvelumuotoilu

Case Sokos Hotel Paviljonki

Sokos Hotel Paviljonki avataan kesällä. Lutakko Living Lab kehittää yhdessä Sokos Hotel Paviljongin kanssa hotellin palveluita ja asiakaskokemusta yhdessä asiakkaiden kanssa. Syksyllä ja keväällä 2012 totetetussa projektissa tuotettiin laaja ideamassa niin asiakkaiden, opiskelijoiden kuin asiantuntijoidenkin toimesta.

kts. artikkeli Sokos Hotel Paviljongista ja palvelumuotoilusta

Case Sokos Hotel Paviljonki in a nutshell:

Aim: Creation of user Insights and concept ideas with hotel customers of a new conference hotel Sokos Hotel Paviljonki

Results: Creation masses of user insights and ideas, Creation of four User Personas, User-Driven Concept ideas, Ideal User Experiences, Creation of co-creation model

Hotel opening 18.6. 2012 See http://www.sokoshotels.fi/en/hotels/jyvaskyla/paviljonki/

 

Palvelumuotoilua, prosessikonsultaatiota ja osallistuvaa johtamista @OJOPA -valmennus – Jyväskylän kaupunki

Tänään viitisenkymmentä Jyväskylän sosiaali ja terveyspalveluiden johtajaa ja lähiesimiestä osallistui valmennukseen jossa aiheena oli osallistuva ja osallistava innovaatiotoiminta ja tähän liittyvät johtamisen käytännöt. Esittelin palvelumuotoilua tapana synnyttää palveluinnovaatioita. Valmennus liittyy 2012-2014 toteutettavaan kokonaisuuteen, jossa paitsi valmennetaan SOTEn henkilöstöä osana palvelunkehitys- ja uudistusprosesseja. Kokonaisuuteen liittyy myös kansallinen OSUVA tutkimushanke (Tekes) joka arvioi kehittämisprosessien tuloksia ja pyrkii osaltaan tukemaan palvelunuudistusprosesseja kohti Jyväskylän kaupungin uudistuvaa, asiakaslähtöisemmin palvelujaan kehittävää organisaatiota.Olen mukana tuottamassa palvelumuotoiluvalmennuksia osana OJOPA -valmenuskokonaisuutta, sekä tukemassa palvelunkehitysprosesseja, jotka hyödyntävät palvelumuotoilun menetelmiä.

Valmennuksessa harjoiteltiin myös keskustelutekniikoita osana arjen esimiestyötä – tämän voisi ajatella tukevan valmentaja Asta Suomen teettämän harjoituksen perusteella “Leadership by shutting up” -mallia ? Osallistava johtaminen on ainakin tilan antamista asiantuntijoille.

Palvelumuotoilu herätti kysymyksiä – mitä se on ja miten se otetaan käyttöön ? Tähän palataan pilottiryhmien työssä ja kysymyksiä voi esittää ja keskustelua voi toki käydä mm. myös täällä.

The Guardian section on Service Design

http://www.guardian.co.uk/service-design

Collection of Service Design Tools and Methods

http://www.servicedesigntools.org/

 

Lutakko Living Lab mukana sataman kärjen tulevaisuuden palvelujen kehittämisessä

Sataman kärki – Palvelumuotoilutyöpaja 21.11.

Minkälaisen sataman kärjen haluamme ? Minkälaisen sataman käyttäjät haluavat ? Jyväskylän ammattikorkeakoulun Lutakko Living Labin, Kuntaliiton ja Jyväskylän kaupunkirakennepalveluiden järjestämässä palvelumuotoilutyöpajassa ideoidaan tulevaisuuden sataman palveluja. Työpajan tuloksia hyödynnetään osana sataman kärjen suunnittelua.

Työpaja järjestetään osana Palveluinnovaatiot ja tuottavuus -seminaaria

Lisätietoja ja ilmoittautuminen seminaariin http://www.jyvaskyla.fi/hallinto/innovaatiopalvelut/palveluinnovaatioseminaari

Lutakko Living Lab facilitates a service design workshop on future services of Jyväskylä City Harbour on 21.11.. Workshop is a  part of “Service innovation and productivity” seminar arranged by City of Jyväskylä and Association of Local Authorities in Finland. Info/registration: http://www.jyvaskyla.fi/hallinto/innovaatiopalvelut/palveluinnovaatioseminaari

Book recommendations for Service Designers

http://www.servicedesignbooks.org/

Lutakko Living Lab mukana tänään julkaistavassa palvelumuotoilun kirjassa

Lutakko Living Lab on ollut  mukana tuottamassa 4.5. julkaistavaa kirjaa  “Palvelumuotoilu – uusia menetelmiä käyttäjätiedon  hankintaan ja kehittämiseen”. Kirjan julkaisutilaisuus pidetään tänään Laureassa Service Innovation & Design Seminaarin yhteydessä jossa julkaisun esittelee Petri Lehto Työ- ja elinkeinoministeriöistä.

palvelumuotoilu

Otteita tiedotteesta: Palvelumuotoilu – uusia menetelmiä käyttäjätiedon hankintaan ja hyödyntämiseen esittelee uuden tavan kehittää käyttäjälähtöisiä palveluja. Se on ensimmäinen palvelumuotoilun perusteet esittelevä kirja Suomessa. Kirjassa käsitellään kolmea palvelumuotoilun kannalta keskeistä kokonaisuutta: asiakasymmärryksen luomista, palvelun konseptointia ja palvelun prototypointia. Kirjassa esitellään palvelumuotoilun prosessi ja siihen liittyvät keskeiset käsitteet. Siinä on esitelty käyttäjälähtöisen kehittämisen menetelmiä ja kirjaan on koottu runsaasti lisätiedon lähteitä aiheesta.  Eri toimialoilta koottujen yritysesimerkkien avulla havainnollistetaan palvelumuotoilua käytännössä.

Kirjan taustalla on suuri tarve palvelumuotoilun menetelmätiedolle. Kirja sopii oppikirjaksi aihetta opiskeleville sekä työkalupaketiksi palvelujen kehittämisessä ja käyttäjälähtöisessä innovaatiotoiminnassa mukana oleville palveluiden kehittäjille.

Kirja on työryhmän ideoinnin tulosta. Työryhmässä ovat olleet mukana kirjan toimittaja, professori Satu Miettinen, palvelumuotoilija Mikko Koivisto Konseptointitoimisto Yattasta, matkailun kehitysjohtaja Miikka Raulo Jyväskylä Innovationista ja projektipäällikkö Juha Ruuska Jyväskylän ammattikorkeakoulun Lutakko Living Labista. Lisäksi omaa osaamistaan ja kokemuksiaan jakavat Petteri Hertto, Kai Hämäläinen, Tuula Jäppinen, Anne Kalliomäki, Tuomo Ketola, Reijo Markku, Tuuli Mattelmäki, Markku Nurminen, Reima Rönnholm, Jussi Sorsimo, Kirsikka Vaajakallio, Kristiina Vaahtojärvi ja Hanna Vilkka.

Osallistu keskusteluun ja jaa kokemuksiasi kirjasta: http://twitter.com/palvelumuotoilu

Interesting project on using stories in experience design of public spaces

http://designresearch.fi/spice/