Lutakko Living Lab – Service Innovation and Co-Design with People

Lutakko Living Lab bi-lingual Blog (FI /ENG) at JAMK university of applied sciences

Tag Archives: Palvelumuotoilu

Case Sokos Hotel Paviljonki

Sokos Hotel Paviljonki avataan kesällä. Lutakko Living Lab kehittää yhdessä Sokos Hotel Paviljongin kanssa hotellin palveluita ja asiakaskokemusta yhdessä asiakkaiden kanssa. Syksyllä ja keväällä 2012 totetetussa projektissa tuotettiin laaja ideamassa niin asiakkaiden, opiskelijoiden kuin asiantuntijoidenkin toimesta.

kts. artikkeli Sokos Hotel Paviljongista ja palvelumuotoilusta

Case Sokos Hotel Paviljonki in a nutshell:

Aim: Creation of user Insights and concept ideas with hotel customers of a new conference hotel Sokos Hotel Paviljonki

Results: Creation masses of user insights and ideas, Creation of four User Personas, User-Driven Concept ideas, Ideal User Experiences, Creation of co-creation model

Hotel opening 18.6. 2012 See http://www.sokoshotels.fi/en/hotels/jyvaskyla/paviljonki/

 

Palvelumuotoilua, prosessikonsultaatiota ja osallistuvaa johtamista @OJOPA -valmennus – Jyväskylän kaupunki

Tänään viitisenkymmentä Jyväskylän sosiaali ja terveyspalveluiden johtajaa ja lähiesimiestä osallistui valmennukseen jossa aiheena oli osallistuva ja osallistava innovaatiotoiminta ja tähän liittyvät johtamisen käytännöt. Esittelin palvelumuotoilua tapana synnyttää palveluinnovaatioita. Valmennus liittyy 2012-2014 toteutettavaan kokonaisuuteen, jossa paitsi valmennetaan SOTEn henkilöstöä osana palvelunkehitys- ja uudistusprosesseja. Kokonaisuuteen liittyy myös kansallinen OSUVA tutkimushanke (Tekes) joka arvioi kehittämisprosessien tuloksia ja pyrkii osaltaan tukemaan palvelunuudistusprosesseja kohti Jyväskylän kaupungin uudistuvaa, asiakaslähtöisemmin palvelujaan kehittävää organisaatiota.Olen mukana tuottamassa palvelumuotoiluvalmennuksia osana OJOPA -valmenuskokonaisuutta, sekä tukemassa palvelunkehitysprosesseja, jotka hyödyntävät palvelumuotoilun menetelmiä.

Valmennuksessa harjoiteltiin myös keskustelutekniikoita osana arjen esimiestyötä – tämän voisi ajatella tukevan valmentaja Asta Suomen teettämän harjoituksen perusteella “Leadership by shutting up” -mallia ? Osallistava johtaminen on ainakin tilan antamista asiantuntijoille.

Palvelumuotoilu herätti kysymyksiä – mitä se on ja miten se otetaan käyttöön ? Tähän palataan pilottiryhmien työssä ja kysymyksiä voi esittää ja keskustelua voi toki käydä mm. myös täällä.

Palvelumuotoilun valmennusta Lutakko Living Labissa 13-14.9.

Palvelumuotoilun pioneeri TaM, palvelumuotoija Mikko Koivisto aloitti tänään Palvelumuotoilun valmennuksen. Järjestämme valmennuksen yhteistyössä Matkailu- ja elämystuotannon OSKEn kanssa. Mukana on mielenkiintoinen joukko osallistujia jossa aluekehittäjiä, koulutus- ja TKI (tutkimus/kehitys/innovaatio) -alan asiantuntijoita ja matkailu- ja markkinointi/viestintäalan yrityksiä.  

PaMukurssi130910

Palvelumuotoilu on yhteensopiva Living Lab -käsitteen kanssa – kysymys on käyttäjälähtöisestä tai -keskeisestä palvelujen kehittämisestä. Palvelumuotoilu on parhaimmillaan on kokonaisvaltaista, ja sen suunnitteluprosessissa tulisi aina lähteä liikkeelle aidosta asiakasymmärryksestä jonka jälkeen asiakasymmärrys ja -tarpeet konseptoidaan palveluksi.

Kts. Ted Brownin esitys “Design Thinkingistä”, ajattelusta joka taustalla vaikuttaa vahvasti palvelumuotoiluun käsitteenä, kuten muotoilijaprofession ajattelussa laajemminkin. Kysymys on monissa kohden kokonaisvaltaisuudesta (systeeminen ajattelu), asiakasymmärryksestä (kokonaisvaltaiseen ymmärtämykseen pyrkien), osallistamisesta ja asiakkaiden kanssa tehtävästä tuotekehityksestä (participatory design, co-creation). Palvelumuotoilun prosessissa tarvitaan lopulta monialaisuutta, joka käytännössä tarkoittaa monialaisia tiimejä.   

http://blog.ted.com/2009/09/29/a_call_for_desi/

Palvelumuotoilun valmennuspäivät ovat 13-14.9. ja 27-28.10.

27.10. suunnitellaan myös kaikille avointa luentoa, vierailijaksi tällöin saapuu Prof. Simon Clatworthy, Oslo School of Architecture and Design (AHO), Oslo. Avoimesta luennosta tiedotetaan tarkemmin erikseen mm. täällä.(huom. alla ei ole avoimen luennon tarkka aihe, vaan Clatworthyn kehittämä työkalu/metodi)

Bridging The Gap Between Brand Strategy and Customer Experience in Services: The Target Experience Tool

Kouluttaja: Prof. Simon Clatworthy, Oslo School of Architecture and Design (AHO), Oslo

One of the challenges of new service development is to channel and transform the brand strategy of the service provider into service design experiences such that the strategic brand identity is reflected in the final customer experience. This workshop presents a structured process and a tool that helps service designers to bridge the gap between a company’s brand strategy and experiences for customers.