Kunnostamattomien metsien hoidon suunnittelu helpottuu

Jyväskylän ammattikorkeakoulun koordinoimassa Metsävaramittaus kunnostamattomissa metsissä -projektissa on etsitty keinoja metsävaratietojen mittaamisen ja hyödyntämiseen.

– Olemme kehittäneet muun muassa teknistä mittaussovellusta, jolla helpotetaan puustotunnusten laskentaa ja kunnostustyön määrän arviointia maastossa, projektipäällikkö Petteri Weckström kertoo.

Kehitetyn laseraineiston suoratulkintamenetelmän tuottamaa aineistoa voidaan hyödyntää esimerkiksi nuoren metsän kunnostustarpeen sekä taimikonhoitotyökohteiden määrittämisessä laajoillakin alueilla ilman erillisiä maastokäyntejä.

– Metsien inventointia pyritään jatkuvasti tehostamaan uusilla menetelmillä, projektissa kehitetty suoratulkintamenetelmä mahdollistaa kustannussäästöjä taimikoiden ja nuorten metsien maastotarkastusten vähentyessä, Suomen Metsäkeskuksen Raito Paananen toteaa.

Tervetuloa seuraamaan tiedonkeruuta ja kuulemaan samalla projektin tuloksista keskiviikkona 23.4.2014 klo 9-11 Keuruun Katajamäkeen, osoitteeseen Pyörkkiläntie 212.

Tilaisuudessa on mahdollisuus tutustua laserkeilauksella saadun metsävaratiedon hyödyntämismahdollisuuksiin metsän hoidon suunnittelussa. Lisäksi esitellään puuston mittaukseen metsänomistajille sekä metsureille kehitetty, Weckströmin mainitsema Jokamies-sovellus. Sovellusta voidaan käyttää suoraan älypuhelimesta mm. poistettavan puuston määrän arviointiin nuoren metsän kunnostuskohteissa sekä ennakkoraivaustyön vaikeusluokituksen määrittämiseen.

– Jokamiehen mittausmenetelmällä voi kerätä puustotietoja helposti ja nopeasti metsiköistä. Mukana ei tarvitse raahata kynää ja paperia vaan puhelimeen syötetyt tiedot tallentuvat pilvipalveluun, josta ne ovat haettavissa analysoitavaksi omalle tietokoneelle tai maastossa älypuhelimen näytölle. Työ helpottuu ja myös uusien metsäomistajien on helppo innostua seuraamaan ja kehittämään metsiensä kuntoa, sovellusta testannut MHY Keski-Suomen Riitta Pellinen kertoo.

EU:n Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman rahoittamassa projektissa on ollut mukana asiantuntijoita JAMKin lisäksi Suomen Metsäkeskuksesta, Hämeen ammattikorkeakoulusta ja Metsänhoitoyhdistys Keski-Suomesta.

Tervetuloa seuraamaan mittauksia ja haastattelemaan alan asiantuntijoita!

Lisätietoja:
Petteri Weckström, projektipäällikkö, 040 531 3239, etunimi.sukunimi@jamk.fi, Jyväskylän ammattikorkeakoulu, teknologiayksikkö, Metsävaramittaus kunnostamattomissa metsissä -projekti