Metsää puilta

Metsävaramittaus kunnostamattomissa metsissä -projektin verkkoblogi

Projektin tiivistelmä

Metsävaramittaus kunnostamattomissa metsissä -projekti

Vastuullinen toteuttaja: Jyväskylän Ammattikorkeakoulu Oy
Rahoittaja: Keski-Suomen ELY-keskus (Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto 2007-2013)
Hankkeen numero: 11995
Hankkeen toteutusaika: 1.8.2011 – 30.06.2014
Kustannusarvio: 272 225 EUR
Projektipäällikkö: Petteri Weckström, petteri.weckstrom (ät) jamk.fi

Hankkeen kuvaus

Metsävaramittaus kunnostamattomissa metsissä -projektin tarkoituksena oli metsävaratietojen mittaamisen ja hyödyntämisen kehittäminen erityisesti energiapuun korjuussa kunnostamattomista metsistä.
Projektin tuloksina:
1) kehitetty puuston mittausmenetelmä tuottaa tiedot mitattavan alan korjuutyön määrästä työlajeittain
2) koealamittauksilla ja lentokeilauksella saadut metsävaratiedot täydentävät toisiaan ja niiden käsittely on kehittynyt.

Projektin kohderyhmänä ja hyödynsaajina ovat metsänomistajat ja metsäalan toimijat, projektiin osallistuvat yritykset sekä koulutusorganisaatiot henkilöstöineen. Projektissa suunniteltavalla ja käyttöönotettavalla mittausmenetelmällä voidaan vaikuttaa myönteisesti kestävään kehitykseen. Sen avulla helpotetaan energiapuuvarannon määrän ja korjuutyömäärien arviointia käytännössä ja siten edistetään energiapuun korjuuta erityisesti nuorista harventamattomista metsistä.

Odotetut tuotokset

  • Analyysit käytössä olevista mittausmenetelmistä
  • Uusi mittausmenetelmä kunnostamattomien metsien kunnostustyömäärien laskentaan
  • Uudet algoritmit metsän tilajärjestyksen mittaamiseksi
  • Raportit koealamittauksista
  • Raportit menetelmätyön tuloksista ja kehittämisehdotuksista
  • Koulutusmateriaalit alan oppilaitoksille
  • Projektin väliraportit, arviointiraportit ja loppuraportti

Yhteistyökumppanit: Hämeen ammattikorkeakoulu, Suomen metsäkeskus, Metsänhoitoyhdistys Keski-Suomi ry.

Hankkeen ohjausryhmä: Petteri Weckström, Aimo Pellinen, Risto Janhunen, Raito Paananen, Pentti Kaihlaniemi, Risto Viitala