Metsää puilta

Metsävaramittaus kunnostamattomissa metsissä -projektin verkkoblogi

Tag Archives: laserkeilaus

Jyväskylän ammattikorkeakoulun julkaisuja 180: Uusia menetelmiä metsävaratietojen hyödyntämiseen

Julkaisun esittely

Metsien inventoinnissa ollaan siirtymässä entistä vahvemmin kaukokartoituspohjaisiin menetelmiin, kuten laserkeilaukseen.

Kanagawa

Lataa ilmainen julkaisu tästä

Haasteellisia ja tärkeitä inventointikohteita ovat mm. tiheät ja kunnostamattomat nuoret metsät, joissa optisin menetelmin tuotettu puustotieto ei ole tarpeeksi tarkkaa.

Euroopan maaseuturahaston osarahoittaman ”Metsävaramittaus kunnostamattomissa metsissä 2011–2014”-projektin tarkoituksena on ollut metsävaratietojen mittaamisen ja hyödyntämisen kehittäminen erityisesti kunnostamattomissa metsissä energiapuun korjuun tarpeisiin siten, että koealamittauksilla ja lentokeilauksella kartoitetut metsävaratiedot täydentävät toisiaan kehittyneillä menetelmillä. Metsänhoitoyhdistysten sekä metsänomistajien näkökulmasta puolestaan keskeistä on ollut kehittää työkalu korjuutyön määrän ja työvaikeuden arvioimiseksi työlajeittain.

Tässä raportissa olemme koonneet projektin tulokset laseraineiston suoratulkintamenetelmän sekä JokaMies-mobiilisovelluksen kehitystyöstä.

Sarja: Jyväskylän ammattikorkeakoulun julkaisuja 180
Koulutusyksikkö: Teknologiayksikkö
ISSN-L: 1456-2332
ISBN: 978-951-830-335-3 (Painettu)
ISBN: 978-951-830-336-0 (PDF)
Julkaisuvuosi: 2014
Laajuus: 81 s.
Hinta: –

Kunnostamattomien metsien hoidon suunnittelu helpottuu

Jyväskylän ammattikorkeakoulun koordinoimassa Metsävaramittaus kunnostamattomissa metsissä -projektissa on etsitty keinoja metsävaratietojen mittaamisen ja hyödyntämiseen.

– Olemme kehittäneet muun muassa teknistä mittaussovellusta, jolla helpotetaan puustotunnusten laskentaa ja kunnostustyön määrän arviointia maastossa, projektipäällikkö Petteri Weckström kertoo.

Kehitetyn laseraineiston suoratulkintamenetelmän tuottamaa aineistoa voidaan hyödyntää esimerkiksi nuoren metsän kunnostustarpeen sekä taimikonhoitotyökohteiden määrittämisessä laajoillakin alueilla ilman erillisiä maastokäyntejä.

– Metsien inventointia pyritään jatkuvasti tehostamaan uusilla menetelmillä, projektissa kehitetty suoratulkintamenetelmä mahdollistaa kustannussäästöjä taimikoiden ja nuorten metsien maastotarkastusten vähentyessä, Suomen Metsäkeskuksen Raito Paananen toteaa.

Tervetuloa seuraamaan tiedonkeruuta ja kuulemaan samalla projektin tuloksista keskiviikkona 23.4.2014 klo 9-11 Keuruun Katajamäkeen, osoitteeseen Pyörkkiläntie 212.

Tilaisuudessa on mahdollisuus tutustua laserkeilauksella saadun metsävaratiedon hyödyntämismahdollisuuksiin metsän hoidon suunnittelussa. Lisäksi esitellään puuston mittaukseen metsänomistajille sekä metsureille kehitetty, Weckströmin mainitsema Jokamies-sovellus. Sovellusta voidaan käyttää suoraan älypuhelimesta mm. poistettavan puuston määrän arviointiin nuoren metsän kunnostuskohteissa sekä ennakkoraivaustyön vaikeusluokituksen määrittämiseen.

– Jokamiehen mittausmenetelmällä voi kerätä puustotietoja helposti ja nopeasti metsiköistä. Mukana ei tarvitse raahata kynää ja paperia vaan puhelimeen syötetyt tiedot tallentuvat pilvipalveluun, josta ne ovat haettavissa analysoitavaksi omalle tietokoneelle tai maastossa älypuhelimen näytölle. Työ helpottuu ja myös uusien metsäomistajien on helppo innostua seuraamaan ja kehittämään metsiensä kuntoa, sovellusta testannut MHY Keski-Suomen Riitta Pellinen kertoo.

EU:n Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman rahoittamassa projektissa on ollut mukana asiantuntijoita JAMKin lisäksi Suomen Metsäkeskuksesta, Hämeen ammattikorkeakoulusta ja Metsänhoitoyhdistys Keski-Suomesta.

Tervetuloa seuraamaan mittauksia ja haastattelemaan alan asiantuntijoita!

Lisätietoja:
Petteri Weckström, projektipäällikkö, 040 531 3239, etunimi.sukunimi@jamk.fi, Jyväskylän ammattikorkeakoulu, teknologiayksikkö, Metsävaramittaus kunnostamattomissa metsissä -projekti