”Erilaisuus on rikkaus” -opiskelijoiden kokemuksia työyhteisön osallistamisesta moninaisuusosaamisen johtamisen kehittämiseen

Työyhteisöissä moninaisuusosaamisen johtaminen käsitteenä oli vieras. Työyhteisöissä käsitettä on avattu ja sen kautta ymmärrys moninaisuudesta on lisääntynyt työntekijöiden keskuudessa. Aihe on herättänyt paljon keskustelua ja käsitteen avaamisen kautta todettiin, että moninaisuusosaaminen on terminä vieras, mutta ei asiana. Moninaisuusosaamisen johtamisesta keskusteltaessa, on tärkeää käyttää esimerkkejä mm. erilaisuuden hyväksymisestä. Jäimme miettimään, hyväksytäänkö erilaisuus vaikka keskusteluissa näin annetaan ymmärtää? Onko keskustelujen tulos todellinen?

Työyhteisöissä on järjestetty kokouksia, joissa asiaa on käsitelty yhdessä keskustellen. Kehittämistehtäviin on osallistunut lähes koko työyhteisö. Työyhteisössä käytyjen keskustelujen perusteella jokainen laati työyhteisöön huoneentaulun, jossa oli 2-5 tärkeimmäksi koettua moninaisuudenosaamisen kehittämisen kohdetta. Huoneentaulun kehittämiskohteista laadittiin kokonaissuunnitelma. Kokonaissuunnitelmassa määriteltiin nykytilan analyysi, tavoitteet, keinot, interventiot ja myöhemmin laaditaan arviointisuunnitelma. Kokonaissuunnitelman pohjalta valittiin yksi kehittämisen kohde, jota työstetään yhdessä työyhteisön kanssa mm. tulevaisuudenverstaassa. Kehittämissuunnitelman päävastuu on esimiehellä, mutta kehittämistehtävän vastuu on meillä YAMK -opiskelijoilla. Kehittämistehtävässä näkyy hyvin eri tavalla työyhteisöjen osallisuus, koska työyhteisöt ovat hyvin erilaisia.

 
Työelämän nopeat muutokset tulevat korostamaan moninaisuus johtamisen näkökulmaa entistä enemmän. Uudet sote – alueet muodostavat hyvin moninaisisia työyhteisöjä. Liikkuvuus lisääntyy ja osaamisen tulee olla laaja-alaista. Moninaisuusosaamisen johtamisen tiedostaminen ja kehittämistehtävään osallistuminen luovat hyvää pohjaa tulevaisuuden muutoksille. Siirtymävaiheiden huomiointi ja riskien kartoittaminen on tärkeä osa moninaisuusosaamisen johtamista. Meidän tehtävänämme on toimia työyhteisöissämme moninaisuusosaamisen edelläkävijöinä.

 
Blogin kirjoittajat ovat KAMK:n SYA15S opiskelijoita

Jätä kommentti