Moninaisuus on hyvän työyhteisön ominaisuus – julkaisu on nyt luettavissa

Moninaisuus on monimutkainen juttu, joka ansaitsee tulla tarkastelluksi monin tavoin. Osaamisalueena moninaisuus on vielä melko vieras – se on vasta viime vuosina noussut osaksi työyhteisöjen ja johtamisen kehittämisen kenttää. Tässä julkaisussa tarjotaan muutamia erilaisia näkökulmia moninaisuuden käsittelyn ja ymmärryksen tueksi. Tavoitteenamme on saada lukija pohtimaan moninaisuutta, ymmärtämään sitä osana omaa työtään ja miettimään, miksi moninaisuus on tai ainakin voisi olla juuri hyvän työyhteisön ominaisuus.

Julkaisu on osa Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamaa
Ylempi ammattikorkeakoulukoulutus vahvaksi TKI-vaikuttajaksi -hanketta.

 

Jätä kommentti