Ensimmäisen kontaktikerran satoa

Oppimisen laadun kehittämisen ensimmäinen kontaktikerta sujui leppoisasti, mutta tuotteliaasti Rajakadulla. Pääteemoja ensimmäisellä kerralla olivat tutustuminen, erilaisten oppijoiden ja oppimistyylien tunnistaminen, sekä toiveiden, odotusten ja tarpeiden kartoittaminen tulevia koulutuskertoja varten.

Tutustuminen toteutettiin toiminnallisesti tutustumalla ensin pareittain, ja tämän jälkeen esittelemällä oma pari koko ryhmälle. Parille esiteltiin tavara, joka kuvaa jotenkin itseä, sekä tavoitteita koulutukselle. Vahvimpina teemoina ryhmän tavoitteista nousivat esille mm.:

Tietoja etsittäessä tutustuttiin myös hieman iPad -taulutietokoneen käyttöön

  • Uusien teknologioiden tehokas käyttö päivittäisessä opetuksessa
  • Erilaisten tilojen hyödyntäminen opetuksessa.
  • Uusien menetelmien hyödyntäminen opetuksessa. Erityisesti haasteita tulee eteen, kun ryhmäkoot kasvavat suuriksi. Kuinka tällöin voidaan hyödyntää toiminnallisia menetelmiä?
  • Uusi OPS, ja sen tuomat muutokset
  • Ideoita ja näkökulmia virtuaaliopetukseen
  • Vuorovaikutteisuuden lisääminen opiskelijoiden kanssa.

Erilaiset oppijat

Erilaisia oppimistyylejä tarkasteltiin niinikään aluksi pareittain.Pari sai perehdyttäväkseen oppimistyylin, jonka jälkeen parin toinen puolisko pääsi ottamaan osaa väittelyyn ko. oppimistyyliä edustavana väittelijänä. Väittelyn punaisena lankana oli opettajan tarve saada vinkkejä siihen, miten erilaiset oppimistyylit tulisi huomioida opetuksessa, jonka aiheena on yrittäjyys. Väittelyyn osallistuneet perustelivat miksi ja miten heidät pitäisi ottaa huomioon.

Väittelytilanteessa nousi esille erinomaisia näkökulmia, ja enemmän ja vähemmän humoristisesti kärjistettyjä mielipiteitä. Tylsäksi tätä osuutta ei ainakaan voinut väittää!

Tulevien kertojen toiveita ja teemoja kartoitettiin keräämällä ajatuksia siitä, minkälaisia haasteita opetuksessa ja oppimisessa tällä hetkellä on. Ajatuksia tuli paljon, ja ne mukailivat osittain jo alun tutustumisen yhteydessä esiin nousseita asioita. Haasteista ja tulevista teemoista tulee myöhemmin erillinen artikkeli. Lisäksi ensimmäisen kontaktikerran videokooste tulee myös nähtäväksi vielä määrittämättömässä laajuudessa.

Seuraava kontaktikerta onkin keskiviikkona 20.2., jolloin mukana on myös yksi vieraileva tähti.

– Eija

Post a Comment

Your email is never shared. Required fields are marked *

*
*