2. Kontaktikerta: Asiaa arvioinnista

Toisen kontaktikerran teemana oli jo edellisellä kerralla paljon puheeksi noussut arviointi. Asioita käytiin läpi Harri Keurulaisen johdolla, ja keskustelua aiheen ympärille syntyi erittäin runsaasti.

Alkuun käytiin vielä pienissä ryhmissä läpi edellisellä kontaktilla kerättyjä arviointiin liittyviä haasteita, ja tarkennettiin niitä. Ryhmissä käydyistä keskusteluista poimittiin muutamia pääkohtia, joita olivat mm. :

  • Arviointikriteerit ja niiden avaaminen opiskelijoille. Kuinka tarkasti on tarpeellista ja kannattavaa kertoa, mitä ja miten arvioidaan.
  • Opettajakohtaiset painotukset arvioinnissa. Näkökulmaerot arvosanaa nostavista tai laskevista asioista.
  • Arvioinnin merkitys työelämän kannalta. Mikä on todistuksen tai siinä olevien numeroiden merkitys työelämässä?
  • Vertaisarviointi. Miten vertaisarviointia saataisiin jäsennettyä johdonmukaisemmaksi ja rakentavammaksi? Voitaisiinko yhteisellä toiminnalla saada syvällisempää palautetta? Onko vertaisarvioijan sanalla suurempi vaikutus tekijään kuiin opettajan sanalla?

Yhdeksi aiheeksi nousi arviointikriteerien esittämisen vaikutus siihen, miten opiskelijat suuntaavat opiskeluaan, ja minkälaisia tavoitteita he itselleen asettavat. Onko opiskelijan helpompi ohjautua panostamaan tiettyihin asioihin, jos hänelle annetaan arvioinnista tarkat kriteerit?

Koulutuksessa, ja sitä kautta optima-työtilassa mukana oleville tulee jakoon Harrin aiheeseen liittyvät materiaalit. Myös videoinnit luennosta tulevat saataville kokonaisuuksiin jaoteltuina. Koko luennon tallenteena haluavat voivat laittaa minulle sähköpostia asiasta. :)

Ensi kerralla tarkastellaankin sitten motivoivia oppimismenetelmiä!

– Eija

Post a Comment

Your email is never shared. Required fields are marked *

*
*