Opetusteknologiat käsittelyssä: Optima ja Prezi

18.3. pidetyllä koulutuskerralla käsittelyssä olivat opetusteknologiat. Opetusteknologioiden parissa jatketaan myös seuraavalla kerralla, mutta tällä kertaa keskusteltiin pääaiheina Optimasta ja verkko-opetuksesta yleensä, sekä Prezistä, joka oli osalle ennestään jo hieman tuttu, mutta tuli suurimmalle osalle osallistujista täysin uutena asiana.

Optima

Alkuun käytiin läpi osallistujen käyttökokemuksia, -tottumuksia ja -tapoja Optiman käyttöön liittyen. Yhtenä yksittäisenä seikkana nousi vahvasti esille Optiman vakiintuneisuus opintojaksoilla, sillä opettajien tottumuksen lisäksi myös opiskelijat odottavat, että opintojaksolla on automaattisesti olemassa työtila Optimassa.

Näkokulmia ja käyttötapoja löytyi useita, mutta niissä näkyi selvästi kaksi pääsuuntausta.

Toisaalta ympäristöä käytetään opettajan työnhallinnan työkaluna, jonka kautta tapahtuu mm. suuri osa opiskelijoiden kanssa käytävästä viestinnästä, palautukset saadaan hoidettua jäsennellysti ja järjestelmällisesti, ja kaikki palautetut suoritukset saadaan automaattisesti kasattua samaan paikkaan. Tätä kautta opintojakson ylläpito on keskitetympää, jos verrataan esimerkiksi sähköpostitse kerättäviin suorituksiin.

Toiseksi pääsuunnaksi hahmottui opiskelijan mahdollisuus osallistua ja oppia verkkoympäristön kautta. Tämä korostuu erityisesti täysin verkossa toteutettujen opintojaksojen yhteydessä, jolloin opiskelijalla on toisaalta vapaus, mutta myös vastuu oman opiskelunsa järjestelyistä, kun kontaktitunteja ei ole, eikä opiskelu ole aikaan tai paikkaan sidottua.

Työtilojen käyttöstä käydyssä keskustelussa nousi esille myös mielenkiintoisia vinkkejä ja kikkoja, joita osallistujat ovat käyttäneet opintojaksoilla Optima-työtiloissa:

 • Palautetta suorituksista voi antaa äänitallenteena käyttämällä Optiman äänitystyökalua.
 • Työtilojen jäsentelyissä on paljon eroja. Jotkut perustavat navigoinnin työtilassa täysin kansiorakenteen yhteyteen, toisilla taas käytössä ei ole lainakan puurakenteen navigointia, vaan linkitykset on tehty itse sivuille.
 • Testikäyttäjä -ominaisuutta on hyvä muistaa ajoittain käyttää työtilan tarkasteluun opiskelijan näkökulmasta
 • Suosikkityötilat auttavat oman Optiman jäsentelyssä, jos työtiloja on listalla suuri määrä

Suosikkityötilojen käyttöönotto:

 1. Mene Oman tilan asetuksiin klikkaamalla pää-kuvakettatyötilalistauksesi yläpuolelta

 2. Siirry Käyttäjäkortti -sivulle klikkaamalla Käyttäjäkortti -painiketta (ensimmäinen Oma tila -sivulla)
 3. Siirry aukeavalta sivulta Asetukset -välilehdelle
 4. Laita raksi ruutuun kohtaan  Käytä suosikkityötiloja ja tallenna muutokset
 5. Suosikit -kansio tulee näkyviin työtilalistaukseesi ylimmäiseksi. Klikkaa kansio auki.
 6. Auki olevan kansion nimen viereen ilmestyy rattaan kuva, jota klikkaamalla aukeavasta listasta valitaan Muuta suosikkityötiloja.
 7. Aukeavalle sivulle tulee listaus kaikista työtiloistasi. Työtilan tietojen perässä on nuoli-kuvake, jota klikkaamalla työtila siirtyy Suosikit -kansioon.

 8. Näet listauksen suosikkityötiloistasi sivun oikeassa reunassa, ja voit poistaa listalta työtiloja punaista ruksia klikkaamalla.

 

Prezistä voit lukea lisätietoa JAMKin avoimista oppimateriaaleista:

http://oppimateriaalit.jamk.fi/some/prezi/

 

Aurinkoista viikkoa, till next time! :)

-Eija

Post a Comment

Your email is never shared. Required fields are marked *

*
*