Author Archives: Eija Lehtinen

Verkon läsnäolo opetuksessa – Satu Aksovaara

17.4. pidetty kontaktikerta vietettiin Dynamon syksyllä uudistetussa luokkatilassa, jossa kalusteiden liikuteltavuus, viihtyvyys ja teknologia luovat tilaan aivan uudenlaiset puitteet opetukselle (ja koulutustilaisuuksia varten). Samassa tilassa pidettiin myös edellinen kontaktikerta tilan pienryhmätyöskentelymahdollisuuksia hyödyntäen. Lisää uudenlaisesta oppimistilasta pääset lukemaan täältä: http://oppimateriaalit.jamk.fi/ajatusliikkuu Kontaktin aluksi pohdittiin lyhyesti, mitä on verkko-opetus. Satun johtamana asiaa lähestyttiin siitä näkökulmasta, että verkko-opetus sinällään […]

Opetusteknologiat käsittelyssä: Optima ja Prezi

18.3. pidetyllä koulutuskerralla käsittelyssä olivat opetusteknologiat. Opetusteknologioiden parissa jatketaan myös seuraavalla kerralla, mutta tällä kertaa keskusteltiin pääaiheina Optimasta ja verkko-opetuksesta yleensä, sekä Prezistä, joka oli osalle ennestään jo hieman tuttu, mutta tuli suurimmalle osalle osallistujista täysin uutena asiana. Optima Alkuun käytiin läpi osallistujen käyttökokemuksia, -tottumuksia ja -tapoja Optiman käyttöön liittyen. Yhtenä yksittäisenä seikkana nousi vahvasti […]

Väittelytilanteen videotallenne

Heippa! Optima-työtilassa on nyt nähtävillä ensimmäisen kontaktikerran väittelytilanteen videotallenne! Tallenteen voi katsella joko suoraan optimasta, tai ladata omalle koneelle talteen! :) -Eija

2. Kontaktikerta: Asiaa arvioinnista

Toisen kontaktikerran teemana oli jo edellisellä kerralla paljon puheeksi noussut arviointi. Asioita käytiin läpi Harri Keurulaisen johdolla, ja keskustelua aiheen ympärille syntyi erittäin runsaasti. Alkuun käytiin vielä pienissä ryhmissä läpi edellisellä kontaktilla kerättyjä arviointiin liittyviä haasteita, ja tarkennettiin niitä. Ryhmissä käydyistä keskusteluista poimittiin muutamia pääkohtia, joita olivat mm. : Arviointikriteerit ja niiden avaaminen opiskelijoille. Kuinka […]

Ensimmäisen kontaktikerran satoa

Oppimisen laadun kehittämisen ensimmäinen kontaktikerta sujui leppoisasti, mutta tuotteliaasti Rajakadulla. Pääteemoja ensimmäisellä kerralla olivat tutustuminen, erilaisten oppijoiden ja oppimistyylien tunnistaminen, sekä toiveiden, odotusten ja tarpeiden kartoittaminen tulevia koulutuskertoja varten. Tutustuminen toteutettiin toiminnallisesti tutustumalla ensin pareittain, ja tämän jälkeen esittelemällä oma pari koko ryhmälle. Parille esiteltiin tavara, joka kuvaa jotenkin itseä, sekä tavoitteita koulutukselle. Vahvimpina teemoina […]

Laadukkaan oppimisen kehittämisen koulutukset alkavat JAMKilla

Laadukkaan oppimisen kehittämisen koulutuskokonaisuudessa JAMKin opetusta toteuttavat henkilöt kokoontuvat yhteen kehittämään oppimisen laatua yhteistoiminnallisin menetelmin. Koulutuksen aikana kehitetään ja jaetaan omaa asiantuntijuutta, sekä ratkotaan omia ja yhteisiä opettamisen ja oppimisen haasteita yhdessä JAMKin ja ulkopuolisten asiantuntijoiden avustuksella. Koulutukset alkavat helmikuun alussa, ja jatkuvat yli toukokuun puolivälin. Kuulumisiin!