Tampereen Vanha kirjastotalo toimi näyttämönä Monimuotoisen ohjauksen foorumille 16.10.2012. LAITURI-, Työvoima liikkeelle Pirkanmaalla – ja ALPO -projektien järjestämässä päivässä käsiteltiin laaja-alaisesti erilaisia ohjauksen teemoja. Teemoja tarkasteltiin elinikäisen ohjauksen ja TE-palvelu-uudistuksen näkökulmasta. Aamupäivän yhteisen osuuden jälkeen iltapäiväksi kokoonnuttiin erilaisiin työpajoihin. Tilaisuus päätti Opin ovi -hankeperheen valtakunnallisten teematyöryhmien toiminnan.

Vesa Purokuru tarjosi esityksellään virikkeellisen alun päivälle.

Virikkeellisen alun päivään tarjosi esityksellään Vesa Purokuru Humap Oy:stä. Pala palalta rakentunut esitys nosti esille uuden oppimisen teeman epäonnistumisen, rohkeuden ja turvallisuuden kautta. Koskaan ei ole liian myöhäistä oppia uutta, vaikkapa jonglööraamaan, huudahti Vesa polkiessaan sirkuspyörällä pitkin näyttämöä.

TE-palvelujen uudistus puhutti

Alueellista näkökulmaa uudistukseen raotti Pirkanmaan ELY-keskuksen Regina Saari ja elinikäisen ohjauksen näkökulmasta Jaana Apiainen Työ-ja elinkeinoministeriöstä. Uudistuksen jälkeen Suomessa on 15 TE-toimistoa, jotka tarjoavat asiakkaille entistä parempaa ja selkeämpää palvelua.

Uudistuksen lähtökohtina ovat asiakaslähtöisyys, palvelujen yhdenvertainen saatavuus, yhteiskunnallinen vaikuttavuus ja tuottavuus.

TE-palveluja tarjotaan kolmella palvelulinjalla, joita ovat Työnvälitys- ja yrityspalvelut, Osaamisen kehittämispalvelut ja Tuetun työllistymisen palvelut, ja joihin virkailijat erikoistuvat. Tämä tuo TE-toimistoille ja ELY-keskuksille uusia koulutuksellisia haasteita, koska ohjaus tulee kuulumaan muidenkin kuin avopsykologien ammattitaitoon. Uudessa järjestelmässä asiakkaan alkukartoitus (työttömyysturvan vireillepano, koulutus- ja työuratiedot) tehdään ennen palvelulinjalle ohjausta, jolloin todelliselle ohjaukselle jää enemmän aikaa.

Regina Saari kertoi ylpeänä, että Pirkanmaalla emme ole korjaamassa vanhaa, vaan rakennamme uutta. Jaana Apiainen puolestaan tiedotti, että on käynnistetty TE-toimiston ohjaustoiminnan arviointitutkimus, jossa kehitetään konkreettista välinettä ohjauksen vaikuttavuuden arviointiin. Välinettä voivat käyttää muutkin tahot kuin TE-toimistot.

Työpajoissa monenlaista hyvää käytäntöä

Tilaisuudessa toteutettiin 3 työpajaa, joissa oli 12 esitystä. Valtakunnallisen Erilaiset oppijat -teematyöryhmän tuloksista esiteltiin aikuisten erityisohjauksen suositusta. ”Suosituksella halutaan ottaa kantaa siihen, että lapsena ja nuorena löydetyt oppimisvaikeudet eivät katoa iän myötä, mutta silti näille palveluille ei ole olemassa lakisääteisiä velvoitteita”, kertoi oppimisvalmentaja Suvi Lehto-Lavikainen koulutuskeskus Salpauksesta.

Suositus pohjautuu erityisohjauksen ja erityisen tuen määrittelyyn. Tällä tarkoitetaan oppimisvalmiuksien ja -vaikeuksien kartoittamista sekä erityisesti tukea ja erityisohjausta, joita annetaan opintojen aikana, mutta myös työelämässä ja työttömänä oleville ihmisille. Lopulliseen suositusraporttiin tullaan liittämään hyviä, jo voimassaolevia alueellisia käytäntöjä.

Monikulttuurisuus ja maahanmuuttaja -teemasta esiteltiin ALPO-hankkeeseen kuuluvan Jyväskylän Palapeli2 -projektin toteuttamaa maahanmuuttajille suunnattua alkukartoitusta, alkuvaiheen koulutusta ja ohjauspalveluja. Projektin tavoitteena on tarjota maahanmuuttajille pitkäjänteistä ja kokonaisvaltaista ohjausta, mikä tekeekin projektista ainutlaatuisen Suomessa. Tavallisimmin maahanmuuttajien palvelut ovat enemmän neuvontapistetyyppisiä. ”Kotouttamisessa tärkeintä on luottamuksen rakentaminen. Kun maahanmuuttaja voi luottaa saamaansa tietoon, on hänen helpompi toimia sen mukaan. Lisäksi asioitaan pääsee hoitamaan tuttujen ihmisten kanssa”, kertoi Paul Abbey Palapeli2 -projektista.

Työelämäyhteistyö-teemasta kuultiin mm. mitä tekevät työelämän koulutusneuvojat, joita kouluttaa OpinVerkko-projekti. Koulutusneuvojat toimivat omassa työyhteisössään tai järjestössään vertaisneuvojana aikuiskoulutuksen asioissa. Vertaistukihenkilöinä koulutusneuvojat tunnistavat kuunnellen ja keskustellen työtovereiden ja työyhteisön osaamistarpeet.

Asko Alasalmi kertoi roolistaan työelämän koulutusneuvojana.

Asko Alasalmi kertoi päässeensä tosi toimeen, kun omassa työpaikassa käynnistyivät YT-neuvottelut ja Asko pääsi toteuttamaan koulutusneuvojan roolia, joka vielä on melko tuntematonta niin työpaikoilla kuin työmarkkinajärjestöissä. ”Koulutusneuvojen vakiinnuttamisen onnistumisen edellytyksenä onkin saada työpaikalla tunnustus siitä, että koulutusneuvonta työpaikoilla on samanarvoista kuin mikä tahansa edunvalvonta. Koulutusneuvojen asema pitäisikin virallistaa niin kuin luottamusmiesjärjestelmä”, toteaa Asko.

Aikuisohjauksen koordinaatioprojekti pääsi tilaisuudessa esittelemään Opin ovi -hankeperhettä ja opinovi.fi -sivustoa hyvien käytäntöjen levittämisen välineenä. Koska sivusto on kattava, toivottiin sivujen jäävän henkiin projektin päättymisen jälkeen.

Opin ovi -hankeperheestä on tuotettu animaatio, jonka voi katsoa täältä.

Kaikki päivän esitykset löytyvät Opin ovi -sivustolta.

Kuuntele myös podcast-haastattelut Monimuotoisen ohjauksen foorumilta!

Monimuotoisen ohjauksen foorumin podcast-haastatteluissa oppimisvalmentaja Suvi Lehto-Lavikainen Koulutuskeskus Salpauksen aikuiskoulutuksesta esittelee aikuisten erityisohjauksen suositusta, Välke-projektin projektipäällikkö Mari Toivonen esittelee välityömarkkinoiden toimijakarttaa ja projektityöntekijä Paul Abbey Jyväskylän Palapeli2-projektista kertoo projektin tarjoamasta alkukartoituksesta.

Kuuntele podcast-haastattelut täällä.