Opin ovi -klinikalla mietittiin hyvien käytäntöjen vakiinnuttamista

Helsingin Kuntatalon Opin ovi -klinikalla mietittiin yhdessä sitä, miksi hyvien käytäntöjen vakiinnuttaminen on niin sietämättömän vaikeaa.

”Mikä tässä oikein mättää”, kyseli klinikan tähtivieras, Porin kaupungin kehittämispäällikkö Timo Aro omassa puheenvuorossaan. Ura Ovi ry:n projektisuunnittelija Minna Kotilainen ja Keski-Suomen Opin oven projektipäällikkö Eeva Mäkinen esittelevät omien projektiensa hyvin onnistunutta arjen toimintaan juurruttamista ja lopulta aihetta pohdittiin vielä koko joukolla koordinaatioprojektin verkostovalmentaja Hannele Torvisen vetämissä harjoituksissa.

Rohkeita ideoita projektitoimintaan

”Usein käy niin, että projektissa panostetaan sen alkuvaiheeseen, mutta levittämiseen tultaessa ulkoinen rahoitus loppuu”, painotti valtiotieteen tohtori, Porin kaupungin kehittämispäällikkö Timo Aro aamupäivän puheenvuorossaan. Pitkään projektityötä tehnyt, hyvien käytäntöjen prosessoinnin, projektituotteistamisen ja arvioinnin osaaja Aro näki vakiinnuttamisen vaiheet – viestinnän, levittämisen ja vaikuttamisen – yhtenä kokonaisuutena, jolla on sama tavoite.

”Vakiinnuttamista on vietävä eteenpäin systemaattisena prosessina aina viestinnästä eteenpäin. On lähdettävä liikkeelle siitä, että nyt ei levitetä hanketta, vaan kerrotaan sen hyödyistä. Tämä taas vaatii eri kohderyhmien ja toimijoiden näkökulmien huomioimisen. Rahoittajalle tiedotetaan eri tavalla kuin tuotetun palvelun käyttäjille.”

Aro peräänkuulutti sissimarkkinointia, epäsovinnaisia tapoja omasta hankkeesta kertomiseen. Samaa rohkeaa ajattelua hän toivoi myös levittämiseen.

”Julkaisuja Suomessa on tuotettu hyllymetreittäin, mutta suunnitelmallisempi ja pitkäjänteisempi levitys on meillä lapsenkengissä. Onko teidän projekteissanne kokeiltu esimerkiksi asiantuntijavaihdoksia projektien kesken? Siinä samantyyppiset projektit vaihtavat osaajia, vertailukehittäminen sekä uusi tieto leviävät projektista projektiin ja ihmiset ovat keskiössä niin tekemisessä kuin levittämisessäkin.”

Kuuntele Timo Aron podcast-haastattelu täällä.

Hyvät käytännöt arjen toiminnaksi

Ura Ovi ry:n projektisuunnittelija Minna Kotilainen esitteli omaa projektiaan, joka syntyi Opin Ovi Etelä-Pirkanmaan ja PYÖRRE-hankkeen pohjalta.

”Ura Ovi ry:n tavoitteena on pysyvät, ennaltaehkäisevät yksilö- ja ryhmäohjauspalvelut alueellamme. Olemme Opin Oven kautta saaneet tuntumaa ohjaustoiminnan tarpeeseen alueellamme, ja PYÖRTEEN projektityöryhmätyöskentely on avannut meille ovia esimerkiksi työelämäyhteistyön suuntaan. Ura Ovi -yhdistys on yksi pieni tarina siitä, miten aiempien projektien toimintoja voi siirtää pysyviksi ratkaisuiksi.”

Ura Ovi ry:n toiminnan on tarkoitus käynnistyä tammikuun alusta. Kotilainen korostaa, että kyseessä on työnhakijoiden, ei työttömien yhdistys, jonka painopiste on ohjauksessa, ei tiedossa tai neuvonnassa.

Keski-Suomen Opin oven projektipäällikkö Eeva Mäkinen puolestaan puhui Keski-Suomen Opin oven ohjauspalvelumallista.

”Käytännössä kyseessä on virtuaalinen ohjauspalvelu. Palvelulla on yhteinen sähköposti ja puhelinnumero, joiden kautta asiakkaat ottavat yhteyttä. Ohjausvuorot vaihtelevat mukana olevien organisaatioiden välillä. Puhelunkulut on toistaiseksi kustannettu hankkeen piiristä, ohjaajien kustannukset maksavat organisaatiot.”

Mäkisen mukaan hanketta pilotoitiin toukokuun loppuun asti, ja pilottivaiheen jälkeen mukaan tuli lisää toimijoita.

”Pilottivaiheessa organisaatioita oli mukana seitsemän, nyt niitä on kymmenen. Mukanaolijoiden kesken on tehty väljä sopimusmuistio, joka on nyt viimeistelyvaiheessa. Kun tuo muistio on allekirjoitettu, ohjausringin toiminta jää elämään.”

Klinikan materiaalit löytyvät täältä.