Valtakunnallisten Opin ovien edustajia kokoontui lokakuun lopulla Hämeenlinnaan vaihtamaan kuulumisia ja pohtimaan päättyvän projektikauden asioita. Paikalla oli edustus Aikuisohjauksen koordinaatioprojektista, ERKKERI- ja STUDIO-projekteista, Osaava ohjaus- ja Unelmia uudesta työstä –projektista sekä alueellisista  Palvelupiste-AikuiskoulutusEP.

Juurruttaminen askarruttaa

Valtakunnalliset Opin ovet kokoontuivat Hämeenlinnassa.

Unelmia uudesta työstä -projektin projektipäällikkö Sikke Leinikin mukaan hanke lanseerasi viime keväänä kaksi tutkimusta, toisen tekijänoikeuksista työntekijän kannalta ja toisen tuntiopettajien sosioekonomisista taidoista.

”Projektille on haettu jatkoaikaa maaliskuun loppuun, sillä juurruttamisprosessia ei voida aloittaa ilman tutkimusten tuloksia.”

ERKKERIn tuore projektipäällikkö Jorma Sinkkonen näki oman projektinsa keskeisimpänä asiana kehitettyjen tuotteiden eloonjäämisen varmistamisen.

Osaava ohjaus -projektin projektipäällikkö Minna Anttinen puolestaan kertoi, että heidän projektinsa järjestämät Opin ovi -projekteille ja muille tilaajille räätälöidyt koulutukset ovat nyt loppuneet.

”Sen sijaan pääpainomme on jatkossa piloteissa. Niitä ovat Harppaus-ryhmä, Natiseeko nivelvaiheessa ja Tietokone tutuksi, opiskelutaidot käyttöön!  Harppaus-ryhmä on TE-ERKKERI:n kanssa toteutettu ohjausalan ammattilaisille suunnattu koulutustuote, jonka tarkoitus on opettaa tunnistamaan erilaisuutta ja ohjaamaan voimavaralähtöisesti. Natiseeko nivelvaiheessa on rikostaustaisille ihmisille suunnattu ohjausmalli ja Tietokone tutuksi, opiskelutaidot käyttöön! tietokoneen käytön kurssi.”

Palvelupiste-AikuiskoulutusEP:n projektipäällikkö Hilkka Tuominiemen mukaan hankkeelle ollaan hakemassa puolentoista vuoden jatkoa kesäkuun 2014 loppuun saakka. Tuominiemi piti jatkon saamista varsin todennäköisenä.

”Olemme projektin puitteissa kehittäneet palvelupisteet viiteen eri TE-toimistoon Etelä-Pohjanmaan alueella. Jatkossa pyrimme lisäämään projektin näkyvyyttä viemällä ohjauspisteitä myös TE-toimistojen ulkopuolelle, sillä ne eivät välttämättä ole olleet paras paikka löytää asiakkaita.”

Loppuseminaari ja kansainvälinen yhteistyö

Jokainen projekti kertoi omat ajankohtaiset asiansa.

Yhteisinä asioina pöydälle nostettiin koko kehittämisohjelman yhteinen loppuseminaari, joka haluttaisiin järjestää ensi vuoden syksyllä.

”Se voisi olla Opinpaikan kaltainen ohjauksen ammattilaisille ja johdolle tarkoitettu päivä”, koordinaatioprojektin projektipäällikkö Auli Ryhänen maalaili.

Auli kertoi keskustelleensa kentän kanssa myös siitä, että jos rahaa vain löytyy, projekteissa tehtyjä tuloksia voisi levittää myös pohjoismaisissa ohjausalan tilaisuuksissa ja toisaalta esimerkiksi IAEVG:n konferensissa syksyllä 2013.