Koordinaatioprojektin vuosi 2012 toi paljon uutta

Uuden vuoden alkaessa on hyvä katsoa myös taaksepäin ja pohtia, mitä edellisenä vuonna tehtiin. Aikuisohjauksen koordinaatioprojektin vuosi 2012 oli vauhdikas, toiminnantäytteinen ja tulvillaan tehokasta yhteistyötä innostavien ihmisten parissa Opin ovi -hankeperheessä ja sen ulkopuolella. Osallistuimme kaiken kaikkiaan 16 Opin ovien ja muiden yhteistyökumppaneiden järjestämiin seminaareihin, joissa suurimmassa osassa esittelimme toimintaa. Lisäksi haastattelimme lähes kaikki vuonna 2012 päättyneet Opin ovi -projektit ja levitimme Opin ovista tietoa muutamassa kansainvälisessä konferenssissa.

Opin ovi -klinikat olivat odotettuja kohtaamisia ja URAkahvilassa® saatiin kosketus kansalaisiin

Opin ovi -klinikat ovat olleet Opin ovi -projektien vertaisoppimisen areenoita. Ne ovat löytäneet vakiintuneen paikkansa Opin ovi-verkostossa ja niistä on tullut erinomaista palautetta. Teemat klinikoille päätetään yhdessä Opin ovien kanssa.

Klinikoilla käytettiin aktiivisesti toiminnallisia menetelmiä ja asiantuntija-alustuksia ryhmätöiden vauhdittamiseksi. Klinikoiden teemoja vuonna 2012 olivat mm. toiminnan vakiinnuttaminen ja levittäminen, ohjaus työpaikoilla ja yrityksissä, projektien päättäminen ja hyvien käytäntöjen vakiinnuttamisen pulmat.  Kolmen viimeisimmän klinikan esitykset kuvattiin videolle, ja ne löytyvät Opin ovi -kanavalta.

Koordinaatioprojekti osallistui Innostu oppimaan -kampanjan rakentamiseen mm. osallistumalla kampanjan ohjausryhmätoimintaan sekä markkinoimalla kampanjaa verkossa. Helsingin päätapahtumaan 19.9. organisoimme URAkahvilan®, joka tarjosi tapahtuman kävijöille tietoa, neuvontaa ja ohjausta Helsingin seudun Opin ovien ohjaajien toimesta (11 ohjaajaa). Kahvilan palveluihin kävi tutustumassa noin 500 henkilöä, joista n. 50 sai uraohjausta.

Verkostovalmennus esillä julkaisussa ja webinaareissa

Alueellisten Opin ovien sisällöllistä kehittämistyötä ja juurruttamista tuettiin ja ohjattiin verkostovalmennuksilla ja muulla asiantuntijatyöllä. Verkostovalmennusten pääpaino oli verkostomaisen työotteen haltuun otto, alueellisen strategiatyön tukeminen ja johdon sitouttaminen. Verkostovalmennusta saivat 9 Opin ovi-projektia. Kaikkiaan valmennuspäiviä kertyi 14, valmennettavia yhteensä 180.

Verkostovalmentajien toimintaa ja heidän tietoaan tuotiin vuoden aikana laajasti esille. Syksyllä ilmestyi

Yhdessä olemme enemmän. Verkostoitujan apu -verkkojulkaisu, jonka kirjoittivat verkostovalmentajat Hannele Torvinen ja Anne Leppänen. Julkaisu toimii myös Opin ovien kehittämistyön tukena. Julkaisua on käyty lukemassa loppuvuoden aikana yli 3 600 kertaa.

Loppuvuodesta lanseerattiin myös Opin ovi -webinaarien sarja. Nämä tunnin mittaiset webinaarit käsittelevät ajankohtaisia verkostoihin tai ohjaukseen liittyviä aiheita. Syksyllä järjestettiin kaksi webinaaria (Yhdessä enemmän 2.10. ja Osaavaa ohjaajaa etsimässä 3.12.), jotka löytyvät video- ja audiotallenteina Opin ovi -kanavalta. (LINKIT) Vuoden 2012 webinaareja seurasi suorana 40 ihmistä ja Youtube-videoina niitä on katsottu yhteensä 111 kertaa. Webinaarisarja jatkuu vuonna 2013.

Klikkaa kuvaa nähdäksesi se suurempana.

Lue lisää koordinaatioprojektin viestintätoimista vuonna 2012.

Haasteita vuodelle 2013

Projektin toiminnassa haasteellista oli vuonna 2012 kehittämisohjelmaan kuuluvien projektien tukeminen juurruttamisessa ja vakiinnuttamisessa. Juurruttamisen kannalta keskeisintä ovat 1) johdon ja muiden toimijoiden sitoutuminen, 2) yhteistyöverkostojen säilyminen, 3) resurssien turvaaminen, 4) erilaiset strategiat ja päätöksenteko sekä 5) projektin tulosten laatuun ja loppuunsaattamiseen liittyvät seikat. Koordinaatioprojektilla ei ole riittävästi resursseja eikä toimivaltaa vaikuttaa näihin kaikkiin osiin suoraan. Juurruttamisen tueksi tarjotaan verkostovalmennusta, klinikoita ja erilaisia viestinnän tukimuotoja.

Valtakunnallisen mediajulkisuuden saaminen projektin ja kehittämisohjelman toiminnalle on yksi keskeinen haaste, jolla voidaan vaikuttaa päättäjätahoihin. Ulkoiseen mediaan pääseminen vaatii yhteistyötä kehittämisohjelman johdon, ministeriön viestinnän, ohjausryhmän ja ELO-ryhmän kanssa. Koordinaatioprojekti haastaakin edellä mainitut tahot viestintään mukaan, sillä yksin tehtynä työnä ei aikaansaada riittävän hyviä tuloksia.

Opinovi.fi-sivustolla tullaan ottamaan huomioon projektikauden päättyminen. Nykyinen sivusto on suunniteltu lähinnä kehittämisohjelman eri projektien hallinnoinnin apuvälineeksi, mutta jatkossa sivustoa on tarkoitus muuntaa enemmän saavutuksista kertovaksi ja nostaa ne palvelut, jotka kehitetty suoraan kansalaisille.

Aikuisohjauksen koordinaatio- ja LAITURI-projektin välistä yhteistyötä ja keskinäistä tiedon jakamista pitää tiivistää ohjelmakauden lähestyessä loppuaan. Tämä siksi, että viimeisenä vuonna korostuu rooli juurruttamisen edistämisessä ja valtakunnallisessa tiedottamisessa. Viestinnässä on tärkeää välittää juurruttamisen edellytyksiin liittyviä havaintoja päättäville tahoille. On aika kuunnella tarkasti kentältä nousevia tarpeita, kohdentaa projektin resursseja niiden mukaisesti ja yhdistää voimavarat, jotta päästään parempiin tuloksiin.