Kun projekti päättyy, Opin ovi -kanava auttaa

Opin ovi -kanavalla ja Opin ovi -uutiskirjeissä on julkaistu paljon materiaalia projektin päättymisestä ja siihen liittyvistä prosesseista. Niinkin paljon, että välillä sivuston käyttäjä on materiaalimäärän keskellä miltei hukassa tarvitsemaansa tietoa etsiessään. Tämä juttu kerää kätevästi yhteen keskeisimmät projektin päättymiseen liittyvät materiaalit niin Opin ovi -kanavalta kuin sitä edeltäneistä uutiskirjeistäkin.

Tukea juurruttamiseen ja raportointiin

Tarvitsetko käytännön apua projektin päättymiseen liittyvissä asioissa? Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen rahoituskoordinaattori Merja Rossi neuvoi projekteja Opin ovi -klinikalla 31.8.2012 mm. loppuraportoinnissa. Samassa yhteydessä hän antoi podcast-haastattelun siitä, miten hyvin kehittämisohjelman tavoitteet on onnistuttu saavuttamaan rahoittajan näkökulmasta.

Katso videotaltiointi Merja Rossin puheesta Opin ovi -klinikalla | Puheen diamateriaalit | Loppuraportin pohjamalli
Kuuntele Merja Rossin podcast-haastattelu
Lue Merja Rossin juttu projektin päättämisestä elokuun uutiskirjeestä

Opin ovi -klinikalla 20.11.2012 puhunut Porin kaupungin kehittämispäällikkö VTT Timo Aro ja Edu-vuxenin loppuseminaarin puhujavieras, apulaisprofessori Peter Plant Aarhusin yliopistosta tarttuivat molemmat samaan aiheeseen: projektituotosten vakiinnuttamiseen ja sen vaikeuteen. Samalla molemmat sivusivat myös projektiviestintää ja sen merkitystä juurruttamisessa.

Katso videotaltiointi Timo Aron puheesta Opin ovi -klinikalla | Puheen diamateriaalit
Kuuntele Timo Aron podcast-haastattelu
Katso Peter Plantin videohaastattelu (englanninkielinen)

Kokemuksia hyvin juurtuneista tuotoksista

Opin ovi -kanavalla ja -uutiskirjeessä on viime vuoden varrella kerrottu monesta päättyvästä ja päättyneestä projektista, eritelty niiden onnistumisia ja eteen tulleita sudenkuoppia.

Opin Ovi Kymissä projektituotokset saatiin juurrutettua poikkeuksellisen hyvin ja osasyynä tälle voidaan nähdä organisaatioiden johdon sitoutumisen projektin toimintaan. Opin Ovi Kymin projektipäällikkö Ritva Reivilä ja Kymen Ammattikorkeakoulun suunnittelija Olli Mustapää erittelivät projektin onnistumisen eväitä videohaastattelussa. Kymin toiminnasta ja projektissa tuotetusta palvelukäsikirjasta on kerrottu myös Opin ovi –uutiskirjeissä.

Katso Ritva Reivilän ja Olli Mustapään videohaastattelu
Lue Koulutusneuvonta Kymiedu -palvelusta Opin ovi -uutiskirjeestä
Lue Kymin palvelukäsikirjasta Opin ovi -uutiskirjeestä | Kymin palvelukäsikirja

Keski-Suomen Opin ovesta jäi elämään ohjauspalvelurinki, jota on esitelty useammassakin videossa. Palvelun toimintaa esittelevän videon lisäksi Keski-Suomen Opin oven projektipäällikkö Eeva Mäkinen kuvasi ringin juurruttamiseksi tehtyjä sopimusluonnoksia Opin ovi -klinikalla 20.11.2012.

Lue Keski-Suomen Opin oven päätösseminaarista Opin ovi -uutiskirjeessä
Katso Eeva Mäkisen puhe Opin ovi -klinikalta | Diamateriaalit
Katso Keski-Suomen ohjauspalveluringin esittelyvideo

Tutustu myös:

Opin ovi -kanavalla on materiaalia myös monesta muusta tiensä päähän kulkeneesta projektista sekä yleisesti projektin päättymiseen liittyvää asiaa, ja tämä kaikki löytyy kätevästi yhden linkin takaa. Opinovi.fi-sivuston hyvistä käytännöistä taas löytyy onnistumisen avaimia – tuotekortteja, sopimusmalleja ja strategioita hyvien käytäntöjen onnistumisen ja vakiinnuttamisen tueksi. Myös Opin ovissa tuotetuista julkaisuista voi etsiä apua projektin loppuvaiheen tueksi.

Kaikki projektin päättymiseen liittyvä materiaali Opin ovi -kanavalla
Onnistumisen avaimet Opin ovi -sivustolla
Julkaisut Opin ovi -sivustolla