Bra vägledning innefattar tydlighet, mångsidighet och personliga möten

Årets Next Step-utbildnings- och arbetsplatsmässa arrangerades 30–31.1 i Jyväskylän Paviljonki. Koordinationsprojektet gällande vuxenrådgivningen genomfördes i samband med mässan med en kundgallup om rådgivningsfrågor. Enligt mässbesökarna är vägledningen bra då den är tydlig, mångsidig och innehåller mycket information.

”Bra vägledning innebär att man berättar klart och tydligt vart det är man skall gå, till exempel om man söker sig till ett speciellt yrke”, säger Markus Muhonen.

”Bra vägledning är något som är bra service för studenten eller för eleven”, konstaterar Jyrki Eeva.

”Den är personlig och man lyssnar på den man handleder.” Annukka Isomaa-Tiainen karakteriserar också bra vägledning som en lång process.

Om vägledaren är bra är alla frågor bra

Då mässbesökarna tillfrågades hurudan de anser att en bra vägledare bör vara och hurudana egenskaper hon eller han bör ha, blev svaren att en bra vägledare bland annat skall ha en bred kunskap om olika utbildningsalternativ samt en god förmåga att lyssna och att diskutera. Därtill bör vägledaren vara lätt att få kontakt med och vara intresserad av det hon eller han gör.

”Hon eller han skall vara flitig”, säger Antoinette Nahabandi.

”En bra vägledare skall vara lätt att nå. Dessutom bör hon eller han kunna svara brett på olika sorters frågor och vid behov skicka en vidare om hon eller han inte själv har svaret på frågan eller inte kan hjälpa. Det går inte att ställa dumma frågor till en bra vägledare eftersom en bra sådan anser att alla frågor är bra”, anser Ulla Kannisto.

Isomaa-Tiainen kompletterade listan över kriterier som ställs på en bra vägledare med påhittighet och innovationsförmåga.