Eurooppalaisen elinikäisen ohjauksen verkoston uusimmat julkaisut esittelyssä

European Lifelong Guidance Policy Network (ELGPN) eli Eurooppalainen elinikäisen ohjauksen toimintapolitiikan verkosto esitteli kuusi uutta julkaisua neljännessä eurooppalaisessa elinikäisen ohjauksen konferenssissa, joka pidettiin Kyproksella 24. lokakuuta 2012.

Verkosto tukee EU:n jäsenmaiden yhteistyötä elinikäisen ohjauksen kehittämisessä sekä opetus- että elinkeino- ja työhallinnossa. Verkoston toiminta perustuu Euroopan unionin vuosina 2004 ja 2008 vahvistamiin elinikäisestä ohjausta koskeviin päätöslauselmiin. Verkosto perustettiin jäsenmaiden toimesta vuonna 2007, ja Euroopan komissio rahoittaa sen toimintaa osana elinikäisen oppimisen toimintaohjelmaa 2007–14.  Verkostosta toimii tällä hetkellä 31 jäsenmaata. Suomalaisina edustajina verkostossa ovat mukana Ulla-Jill Karlsson opetus- ja kulttuuriministeriöstä sekä Jaana Apiainen työ- ja elinkeinoministeriöstä. Verkostoa koordinoi vielä tämän vuoden Jyväskylän yliopiston Koulutuksen tutkimuslaitos. Koordinaattorina on toiminut Raimo Vuorinen verkoston perustamisesta lähtien.

Verkoston työkielenä on englanti ja näin ollen kaikki julkaisut ovat englanninkielisiä.  Jäsenmaita rohkaistaan kääntämään julkaisuja omalle kielelleen. Elinikäisen ohjauksen toimintapolitiikan etenemisestä EU:n jäsenmaissa esitellään verkoston toimintakertomuksessa (Progress Report) ja sen tiivistelmässä (Short Progress Report).  Kolme muuta lokakuussa esiteltyä julkaisua käsittelevät ohjausalaan liittyviä keskeisiä ja ajankohtaisia teemoja kuten nuorten työttömyys, elinikäiset urasuunnitteluvalmiudet ja joustoturva. Tämän lisäksi ELGPN on tuottanut ns. työkalupakin (Resource Kit) elinikäisen ohjauksen järjestelyistä vastaavien päättäjien käyttöön. Tämä julkaistaan suomenkielisenä versiona myöhemmin keväällä 2013. Työkalupakin tueksi verkosto kokosi verkkoversiona 75 käsitteen sisältävän elinikäisen ohjauksen sanaston.  Kaikki edellä mainitut julkaisut ovat ladattavissa sähköisessä muodossa verkoston omilla verkkosivuilla. Verkosto on työstänyt julkaisut yhteistyössä verkostossa toimivien konsulttien, ELGPN-koordinaattorin sekä Jyväskylän yliopiston Koulutuksen tutkimuslaitoksen julkaisuyksikön kanssa.

Lue myös:

Joustoturva – retoriikkaa vai konkretiaa? Elo-verkkolehden referaatti Ronald G. Sultanan ELPGN-julkaisusta