Nätverkets entusiasm hemligheten bakom framgångsrika OpinTori

Vid det avslutande seminariet för projektet OpinTori blev det många gånger och flerstämmigt intygat att hemligheten bakom projektets framgångar är att nätverkets aktörer är uppriktigt entusiastiska över att fungera i nätverk och att utveckla handledningen i Norra Österbotten.

Gemensam röst hittad

Enligt projektchef Kati Korento är bakgrunden till OpinTori att det inte i Norra Österbotten existerade något tydligt gemensamt nätverk för aktörerna inom handledningsbranschen.

”Projektet startade 2009, då  olika läroinrättningar och andra aktörer ganska självständigt och oberoende av varandra gav handledning i ansökningsfasen. Samarbetet var slumpmässigt, inte systematiskt och tätt. Projektet syftade till att sammanföra aktörerna och till att handledningsarbetet skulle utföras tillsammans. Samtidigt var det meningen att synliggöra både vuxenhandledningen och vuxenutbildningen i hela regionen.”

I Norra Österbotten fungerar fyra regiuonala handledningsnätverk som har initierats av projektet: Koillismaa, Uleåborgsregionen, Brahestadsregionen och regionen Uleåborg Syd.

”Av dessa tre är de tre förstnämnda mycket lika till sin funktionsmodell. De har alla haft ett betjäningsställe där handledare från nätverket av lätroinrättningar och eventuellt från TE-byrån har turats om med att handleda klienterna. I Uleåborg Syd har det i stället funnits en studierådgivare som har ambulerat mellan många olika orter. Där har alltså en och samma rådgivare stått för handledningen av alla.”

Korento menar att projektet har lyckats särskilt väl i att samtliga medverkande ända in i det sista har varit uppriktigt entusiastiska.

Deras önskan att arbeta med handledning inom projektet och deras vilja att hålla nätverket vid liv utgör otvivelaktigt projektets största framgångar. Riktiga varggropar har de förändringar varit som organisationerna har genomgått under den tid projektet verkade, inom både läroinrättningar och NTM-byråer.  I synnerhet för läroinrättningarnas del  har den ekonomiska åtstramningen märkts av på många sätt. Å andra sidan skulle jag tro att man redan ganska väl har kunnat väja för dessa varggropar och överkomma dem.