Ohjausta aikuisille Turunmaalla

Edu Vuxen Åboland (Koulutusta aikuisille Turunmaalla) on alueellinen projekti, joka on ollut käynnissä Varsinais-Suomen ruotsinkielisissä kunnissa vuosina 2009-2013. Nelivuotisen projektin aikana kaikki mukana olleet ovat kiinnittäneet huomiota neuvonnan vaikutukseen aikuisten opinto- ja uravalinnoissa. Projektin alkaessa elinikäinen ohjaus (lifelong guidance) oli useimmille meistä tuntematon käsite, vaikka olimme työskennelleet pitkään elinikäisen oppimisen parissa.

Edu Vuxen Åboland -projektia ovat johtaneet Åbo Akademin elinikäisen oppimisen keskus (Centret för livslångt lärande) ja ammattikorkeakoulu Novia (CLL/ÅA). Projektissa ovat olleet mukana myös Axxell Utbildning ja Paraisten oppisopimustoimisto. Projektin ovat rahoittaneet Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Euroopan sosiaalirahasto ja Turunmaan kunnat.

Edu Vuxen Åboland on ollut ennen kaikkea Turunmaan aikuiskoulutussektorin verkostoitumishanke.  Mukana ovat olleet kaikki koulutusasteet: vapaa sivistystyö, toisen asteen ammattikoulutus, ammattikorkeakoulu- ja yliopistokoulutus. Verkostossa ovat olleet mukana myös paikalliset yrittäjäjärjestöt, kuntien yritysneuvojat, työvoimaviranomaiset ja aluehallintovirasto. Yhteistyötä on tehty yli hallinnollisten, alueellisten ja kielirajojen. Kaiken kaikkiaan Edu Vuxen Åboland -projektissa on ollut mukana noin 30 yhteistyökumppania. Tärkeä yhteistyötaho alueen ulkopuolella on ollut Arcadan johtama kansallinen Edu Vuxen -projekti.

Samanaikaisesti Edu Vuxen Åboland -projektin kanssa on sekä alueellisella että kansallisella tasolla ollut käynnissä useita muita sitä lähellä olevia projekteja, joilta on saatu vetoapua. Esimerkkeinä voidaan mainita Varsinais-Suomen opinovi ja Koulutusta ja yhteistyötä Varsinais-Suomeen, joiden johdolla on luotu ohjausstrategia aikuisille Varsinais-Suomessa sekä koulutusstrategia Varsinais-Suomeen.

Maassamme eletään aikuiskoulutuksen kannalta mielenkiintoisia aikoja. Koulutus- ja urapoluista kehittyy yhä monipuolisempia, mikä merkitsee vaihtoehtojen ja valinnanvapauden lisääntymistä. Aiemmin hankitun osaamisen validointia sovelletaan yhä enemmän aikuiskoulutuksessa, ja aikuiskoulutustuki on uusiutunut, mikä on lisännyt ohjauksen tarvetta.

Edu Vuxen Åboland -projektin henkilöstö on tehnyt konkreettista työtä aikuisten ohjauspalvelujen kehittämiseksi yhteistyössä vapaan sivistystyön ja kirjastojen kanssa. Eräässä kokeilussa projektin henkilöstö tarjosi mahdollisuuden ohjauskeskusteluihin Kemiön ja Paraisten kirjastoissa. Kirjastotiloissa tarjotun ohjauspalvelun etuja ovat olleet henkilökunnan positiivinen asenne yhteistyöhön, kattavan kirjastoverkoston olemassaolo, kirjastojen keskeinen sijainti ja neutraali asenne ilman viranomaiskytkentöjä. Kemiössä samoissa tiloissa on lisäksi toiminut Luckan (”luukku”), jonka tehtävänä on tarjota tiedotuspalveluja kunnan asukkaille ja vieraille.

Viimeisen vuoden aikana Kemiön saari on läpikäynyt rakennemuutoksia ja teollisuusyrityksiä on lopetettu, minkä johdosta runsaasti henkilöstöä on irtisanottu. Edu Vuxen Åboland on pystynyt tarjoamaan työnhakijoille ohjauskeskusteluja niin yksin kuin ryhmässä.

Edu Vuxen Åbolandin ansiosta syntyi uusi yhteistyöforum Turunmaan koulutustoimijoiden ja yrityssektorin väliselle yhteistyölle. Kahden vuoden ajan on ollut toiminnassa työelämäryhmä, joka on kokoontunut säännöllisesti keskustelemaan yritysten osaamisen parannustarpeista sekä suunnittelemaan ja toteuttamaan selvityksiä, seminaareja ja projektihakemuksia.

Projektiyhteistyöstä on saanut alkunsa myös viisi työpaikkaohjaajille tarkoitettua koulutusta, jotka on lähinnä suunnattu sosiaali- ja terveydenhuoltoalan henkilöstölle mutta myös muille ammattiryhmille. Turunmaan suurin työnantaja ovat kunnat, ja kunnissa sosiaali- ja terveydenhuoltosektorilla on eniten henkilökuntaa. Koulutusten järjestäjinä ovat toimineet yhteistyössä CLL/ÅA ja Axxell Utbildning.

Projektin päättyminen aiheuttaa luonnollisesti levottomuutta: miten kehitystyön käy jatkossa? Vastuun aikuisohjauksen koordinoinnista ottavat RFV ja koulutustoimen ruotsinkielinen palveluyksikkö, joten Edu Vuxen Åboland -projektin perintö jää elämään. Alueen aikuiskoulutustoimijoiden välille ovat vakiintuneet vahvat kontaktit, jotka eivät lakkaa tai häviä, vaikka määräaikainen projekti päättyy. Yhteistyö jatkuu myös työelämäryhmän sisällä. Hallinnolliset ja virastojen rajat ylittävä yhteistyö on vakiintunut sekä alueellisella että kansallisella tasolla. Suurin haaste on ohjauspalvelun rahoitus tulevaisuudessa. Miten taataan ohjauspalvelu aikuisille, kun julkista rahoitusta leikataan sekä työvoimahallinnosta että koulutussektorilta? Varsinais-Suomessa on laadittu laajana yhteistyönä kaksi strategiaa, joilla pyritään vastaamaan tähän kysymykseen. Molemmat strategiat on käännetty ruotsiksi, ja ne ovat luettavissa Edu Vuxen Åboland -projektin sivustolla.

Seuraava ohjauskysymyksiä käsittelevä kansallinen seminaari järjestetään jo tänä syksynä. Suomenruotsalaiset ohjauspäivät järjestetään toisena vuonna peräkkäin Turussa 2.-3.10.2013 teemalla Vägledning 2020 (Ohjaus 2020). Tapahtuman järjestää aluehallintoviraston koulutustoimen palveluyksikkö..

Ilmoittautua voit täältä.

Syyskesäisin terveisin,

Mona Riska, projektipäällikkö
Edu Vuxen Åboland (1.9.2009-30.6.2013)
Åbo Akademin elinikäisen oppimisen keskus (Centret för livslångt lärande) ja ammattikorkeakoulu Novia
Åbo Akademi
http://www.cll.fi