Koordinaatti kehittää tieto- ja neuvontapalveluita nuorille

Header_8_2013_matala

KoordinaattiNuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus Koordinaatti on yksi opetus- ja kulttuuriministeriön nimeämistä nuorisotoimialan valtakunnallisista palvelu- ja kehittämiskeskuksista. Vuonna 2006 perustettu kehittämiskeskus toimii osana Oulun kaupungin nuorisopalveluita. Keskuksen tavoitteena on, että kaikilla Suomessa asuvilla nuorilla on käytettävissään laadukkaat nuorten tieto- ja neuvontapalvelut. Laadukkailla palveluilla edistetään osaltaan nuorten kuulemisen, osallistumisen ja vaikuttamisen mahdollisuuksia.

Koordinaatti on asiantuntija- ja tukipalvelu. Palveluilla tuetaan kuntia ja järjestöjä löytämään sopivimmat ratkaisut nuorten tieto- ja neuvontapalveluiden tuottamiseksi niin, että nuoret huomioidaan erityisesti palveluiden suunnittelijoina, toteuttajina ja arvioijina. Toiminnallaan Koordinaatti luo edellytyksiä nuorten tieto- ja neuvontatyön kansallisen palveluverkoston aktiiviselle kehittymiselle. Verkosto koostuu kunnissa ja järjestöissä toimivista nuorisoalan ammattilaisista. Palveluverkosto mahdollistaa tietotaidon ja hyvien käytänteiden jakamisen.

Asiantuntija- ja tukipalvelut koostuvat muun muassa koulutuksista, konsultoinneista, seminaareista ja käytännön työkaluista.

Tutustu palveluihin tarkemmin Koordinaatin sivuilla.

Mitä on nuorten tieto- ja neuvontatyö?

IMG_0947Nuorten tieto- ja neuvontatyö on ennalta ehkäisevää nuorisotyötä, joka tavoitteellisena peruspalveluna tarjoaa ammattitaitoista tietoa, ohjausta ja neuvontaa erilaisissa nuorten elämään liittyvissä kysymyksissä ja tilanteissa. Palveluita tuottavat kunnat ja järjestöt. Työmuodolla tuetaan nuorten kasvua, itsenäistymistä ja hyvinvointia. Palvelut perustuvat nuorten tiedon ja tuen tarpeisiin. Nuorten lisäksi palveluiden kohderyhminä ovat nuorten vanhemmat ja nuorten parissa toimivat.

Nuorten tieto- ja neuvontatyö on nuorten henkilökohtaista ohjausta, neuvontaa ja tukemista lähipalveluna palvelupisteissä, verkkoperustaisissa palveluissa tai muissa toimintaympäristöissä. Nuorille tiedottamisessa hyödynnetään monipuolisesti eri kanavia ja menetelmiä, kuten yhteisöllistä mediaa ja nuorten vertaisryhmiä.

Lähipalvelupisteiden tarkemmat tiedot Koordinaatin verkkosivuilla.

Työmuodon periaatteita, suosituksia, tavoitteita ja toimintaa on niitäkin kuvattu tarkemmin Koordinaatti.fi-verkkopalvelussa, osiossa Mitä on nuorten tieto- ja neuvontatyö?

Mitä on nuorten tieto- ja neuvontatyö? Koordinaatti.fi-sivustolla.

suunnittelija Mika Pietilä
Koordinaatti – Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus

Lisätietoja: www.koordinaatti.fi
Tarkemmat yhteystiedot: www.koordinaatti.fi/yhteystiedot