Opastin-palvelu ohjaa opintojen ja yrityspalvelujen ääreen

Header_8_2013_matala

Keski-Pohjanmaan alueen aikuiskoulutusorganisaatiot ovat perustaneet yhteisen neuvonta- ja ohjauspalvelun aikuisopiskelusta kiinnostuneille.

Opastin.fi-palvelu parantaa aikuisopiskelijoiden ja yritysten mahdollisuuksia löytää itselleen sopivaa koulutusta tai kysyä neuvoa koulutuksiin ja kehittämispalveluihin liittyen. Tarjolla on myös henkilökohtaista ohjausta asiakkaan tarpeiden mukaisesti. Ohjausta voi saada mitä erilaisimmissa asioissa, kuten jos asiakas tarvitsee itselleen aivan uuden ammatin, jos opinnot ovat jääneet kesken tai jos muuten etsii uutta osaamista työhönsä. Myös yritykset voivat pyytää koulutusneuvojaa käymään yrityksessä ja tekemään yritykselle koulutussuunnitelmaa tai yrityksen henkilöstölle osaamiskartoitusta. Edellisten perusteella sitten voidaan räätälöidä yritykselle juuri heidän tarpeisiinsa sopiva koulutus.

Opastin-palvelun internet-sivut löytyvät osoitteesta www.opastin.fi. Palvelun neuvojiin voi ottaa yhteyttä puhelimitse tai lähettämällä viestin www-sivujen kautta. Myös Adobe Connect Pro- yhteyden välityksellä neuvojat ja ohjaajat voivat olla yhteydessä asiakkaisiin.

Koulutukset ja kehittämispalvelut yhdessä paketissa

Opastin.fi-nettisivuilta löytyy alueen koulutusorganisaatioiden yhteinen koulutuskalenteri. Koulutuskalenterista opiskelusta kiinnostunut löytää ajankohtaisen alueellisen koulutustarjonnan kätevästi yhdessä paketissa. Kalenterin hakutoimintojen avulla voi etsiä omiin tarpeisiin parhaiten soveltuvan koulutuksen.

Opastimen www-sivuille on koottu myös alueen yrityksille suunnatut palvelut sekä eri alojen asiantuntijoiden yhteystiedot. Valmiiden palvelujen lisäksi yritys tai työnantaja voi saada yksilöllisten tarpeiden mukaan räätälöityjä koulutus- ja kehittämispalveluja.

Koulutusorganisaatioiden yhteinen työnäyte

Opastin-palvelun taustalla on Opin Ovi Keski-Pohjanmaalla ja Opin Ovi SME (Small and Medium Enterprises) -hankkeet. Hankkeet ovat osa Euroopan sosiaalirahaston kehittämisohjelmaa Osuvuutta ja kysyntälähtöisyyttä aikuisohjauksen tieto-, neuvonta- ja ohjauspalveluihin, jota toteutetaan valtakunnallisilla ja alueellisilla projekteilla vuosina 2008–2013. Opin Ovi Keski-Pohjanmaalla -hankkeen päärahoittaja on Kaakkois-Suomen ELY-keskus. Lisäksi hanketta rahoittavat Kokkolan kaupunki ja Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä. Opin Ovi SME-hankkeen päärahoittaja on Pohjanmaan ELY-keskus.

Kummassakin hankkeessa toimii päätoteuttajana, hallinnoijana ja yhteistyön koordinoijana Keski-Pohjanmaan aikuisopisto ja osatoteuttajina Kokkolan yliopistokeskus Chydenius, Centria ammattikorkeakoulu sekä Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymän oppilaitokset. Lisäksi SME-hankkeessa on mukana osatoteuttajana Kaustisen evankelinen opisto. Yhteistyötä tehdään myös muiden Keski-Pohjanmaan alueen oppilaitosten kanssa, kolmannen sektorin, TE-toimiston sekä muiden koulutusneuvontatyötä tekevien tahojen kanssa.

Projektipäällikkö Liisa Ylikorpi
Opin Ovi Keski-Pohjanmaalla