Avaimet mukaan! Satakunnan Opin Ovi päättyy

Header_10_2013_matala

Satakunnan Opin Oven ovet avattiin 1.8.2009. Projektia koordinoi 31.12.2012 saakka Porin kaupunki, Satakunnan oppisopimuskeskus. Koordinointivastuu siirtyi Länsirannikon Koulutus Oy WinNovalle 1.1.2013 alkaen. Projektia toteutettiin yhteistyössä Sataedu Satakunnan koulutuskuntayhtymän kanssa. Osarahoittajina toimivat Euroopan sosiaalirahasto ja Satakunnan ELY-keskus.

Yhteistä toimintatapaa etsimässä

Satakunnan Opin Oven projektitoimijat (vasemmalta ylänurkasta): Anu Hellesuo, Elina Harju-Vahekoski, Liisa Sarasoja ja Ulla-Maija Heino.
Satakunnan Opin Oven projektitoimijat (vasemmalta ylänurkasta): Anu Hellesuo, Elina Harju-Vahekoski, Liisa Sarasoja ja Ulla-Maija Heino.

Alussa meillä oli ongelma. Aikuisohjaukselle ei ollut yhteisiä toimintatapoja ja ohjaustoiminta oli hajanaista. Ohjaajilla ei ollut riittävästi tietoa muiden tarjoamista ohjauspalveluista. Opiskelusta kiinnostunut aikuinen ei tiennyt mistä ohjausta saa ja usein ohjaus olikin sitä, että ohjattiin henkilöltä toiselle tai ovelta ovelle. Tätä lukkoa avaamaan Opin Ovi lähti edistämään toimijoiden verkostoitumista ja kehittämään aikuisopiskelun hakeutumisvaiheen tieto-, neuvonta- ja ohjauspalveluita.

Satakunnan Opin Oven toiminta alkoi verkoston kokoamisella. Alkuvaiheessa perustettiin asiantuntijafoorumi, joka koostui eri tieto-, neuvonta- ja ohjauspalveluita tarjoavien organisaatioiden edustajista. Pääasiassa edustettuina olivat koulutuksen järjestäjät mutta mukana oli myös toimijoita mm. te-toimistosta, työttömien yhdistyksistä ja ammattiliitoista. Tätä verkostoa vahvistettiin koko projektin ajan.

Satakunnan Opin Ovessa valmisteltiin aikuisopiskelun hakeutumisvaiheeseen yhteiset pelisäännöt, tno-strategia. Näillä pelisäännöillä luotiin yhteinen ymmärrys aikuisopiskelun ohjauksen painopistealueista ja edelleen kehittämisestä. Strategiassa painotetaan koordinoitua verkostomaista tno-palvelua, aikuisen omien urahallintataitojen kehittämistä, ohjaustoimijoiden osaamisen ylläpitämistä sekä tno-palveluiden tasapuolista saatavuutta.

Sähköinen palvelukartta Sataovi.fi

Satakunnan Opin Ovi kartoitti alueen tno-toimijoita ja heidän tarjoamiaan palveluita. Toimijat ja palvelut koottiin sähköiseksi palvelukartaksi ja avattiin Sataovi.fi –sivusto.

Sivusto on tarkoitettu pääasiassa erilaisissa tieto-, neuvonta- ja ohjauspalvelutehtävissä toimiville työkaluksi. Tietopankkina sitä voivat hyödyntää myös (aikuis)opiskelusta kiinnostuneet. Sivustoon on rakennettu muutama ns. mallipolku, joiden varsille on avattu erilaisia palveluita sekä tietoa niiden tarjoajista yhteystietoineen.

Satakunnan Opin Ovet sulkeutuvat 31.12.2013. Onneksi projektin aikana käynnistetty verkostotyö ja valmistellut työkalut tieto-, neuvonta- ja ohjaustyötä tekeville jäävät elämään ja helpottamaan toimijoiden arkea.

Pidetään avaimet mukana!

Ulla-Maija Heino
projektipäällikkö
Satakunnan Opin Ovi

Katso myös

Satakunnan Opin oven saavutuksia strategia, verkosto ja Sataovi.fi-sivusto
Satakunnan Opin oven interaktiivinen loppuraportti Sataovi.fi-sivustolla