STUDIO-veturi saapuu asemalle 31.12.2013 klo 24.00

Header_10_2013_matala

Studio-projekti on tehnyt tehtävänsä. Lainatakseni Elinikäinen oppiminen Suomessa 2013 -seminaarissa esittämämme Pecha Kucha -esityksen nimeä, STUDIO-projekti on todellakin ollut veturi, joka on kiitänyt ympäri Suomea vuosien 2008 – 2013 aikana. Veturiin on kiinnitetty koulutusvaunu toisensa perään. Kaikkiaan vaunuja, koulutuksia, on ollut 95. Matkustajia on vaunuissa ollut noin 1500, joten melkoinen määrä osaamista on tietojen ja taitojen muodossa viety erilaisille työpaikoille.

STUDIO-projektin veturinaiset Anita Eskola-Kronqvist ja Elisa Tuominen.
STUDIO-projektin veturinaiset Anita Eskola-Kronqvist ja Elisa Tuominen.

Määrällisesti eniten toteutettiin aikuisopettajana kehittyminen – pedagoginen ohjausosaaminen -kokonaisuuteen liittyviä koulutuksia. Hyvänä kakkosena tulivat sosiaalisen median koulutukset, henkilökohtaistamiseen liittyvät koulutukset sekä työelämäosaamiseen ja työelämätaitojen lisääntymiseen liittyvät koulutukset. Koulutusten aikana pilotoitiin ja kehitettiin uusia koulutusmalleja ja -käytänteitä. Nämä kaikki on esitelty Meidän Helmet- ja Meidän Helmet II -julkaisuissa. Kumpikin on ladattavissa e-julkaisuna www.opinovi.fi/julkaisut. Jatkossa koulutusmalleja ja -käytänteitä tullaan käyttämään projektin kaikkien viiden osatoteuttajan (HAMK/Aokk, Arcada, HAAGA-HELIA/ Aokk, JAMK/Aokk ja OAMK/Amok,) täydennyskoulutuksissa. Niitä tullaan myös kehittämään edelleen.

Koulutuspalautteet positiivisia

Koulutuspalautteiden ja vaikuttavuuskyselyn perusteella koulutuksiin osallistuneet ovat olleet pääsääntöisesti erittäin tyytyväisiä koulutusten antiin. Osallistujat ovat saaneet uusia tietoja ja taitoja omaan työhönsä, sekä rohkeutta ja uskallusta kokeilla uusia oppimiaan asioita. He kokivat hyvänä, että koulutuksissa oli monen eri organisaation henkilöstöä, koska näin syntyi rikastuttavaa vuoropuhelua, kokemusten vaihtoa sekä verkostoitumista osallistujien kesken. Tämänkaltaisen täydennyskoulutuksen toivottiin jatkuvan. Koulutuksen kenttä muuttuu koko ajan, ja tulee uusia säädöksiä ja määräyksiä. Myös oman pedagogisen osaamisen päivittämisen mahdollisuutta pidettiin tärkeänä. Palautteiden perusteella STUDIO-projektin koulutuksilla on pystytty vastaamaan näihin tarpeisiin.

STUDIO-projekti on ollut antoisa myös projektissa kouluttaneille opettajille. Heille tehdyn haastattelun ja itsearviointipalautteiden perusteella kouluttajat kokivat sisältöjen ja toteutuksen suunnittelun antaneen paitsi uutta substanssitietoa myös mahdollisuuden kokeilla uusia malleja ja käytänteitä sekä edelleen kehittää niitä seuraaviin koulutuksiin. Kouluttajat kertoivat myös siitä, kuinka he ovat oppineet valtavasti asioita koulutuksiin osallistuneilta toimijoilta.

STUDIO-projektin projektipäällikkönä voin sanoa, että tämä projekti on hallinnolliselta osaltaan opettanut meitä kaikkia osatoteuttajia toimimaan niin projektihallinnon kiemuroissa kuin yhteistyön tekemisessä. Välillä veturimme on yskinyt ja kärsinyt moottorivioista, mutta hyvällä yhteistyöllä ja avoimella keskustelulla olemme selvinneet eteenpäin. Tässä onkin hyvä tilaisuus näin julkisesti kiittää kaikkia projektipäälliköitä, assistentteja, kouluttajia ja taloushallinnon henkilöstöä, jotka ovat tehneet matkaa kanssamme. Ilman teitä useampi vaunu olisi jäänyt rakentamatta. Yhteisessä veturissa pitkää vaunujonoa vetäen on ollut ilo olla mukana. Vähän haikeina jätämme veturin, mutta uskon, että yhteistyömme jatkuu – olemmehan tehneet sitä niin tiiviisti kaikki nämä vuodet.

Juna mennä jyskää,
ritisee ja ryskää.
Hihkaiseepi mennessään
pohjoiseen ja etelään
itään sekä länteen.
Osaamisen vaunut
perässänsä hytkyen.

Iloisin terveisin veturinaiset Anita Ja Elisa.