LAITURI-projekti oli monessa mukana vuonna 2013

Header_1_2014_matala

LAITURI-projekti antoi vuonna 2013 tukea alueellisten elinikäisen ohjauksen yhteistyöryhmien käynnistymiseen ja nuorisotakuun toteutukseen. Projektissa vahvistettiin ja tuettiin verkostomaisesti tuotettavien TNO-palvelujen kehittämistä, suunnittelua ja toteuttamista erityisesti alueellisten ELY–keskusten kanssa tehdyn työn kautta.

Konsultaatiota ja vertaisfoorumeita

LAITURI-projektin kehittämisasiantuntija Antti Laitinen, projektikoordinaattori Sirpa Nykänen ja kehittämisasiantuntija Mervi Sirviö.
LAITURI-projektin kehittämisasiantuntija Antti Laitinen, projektikoordinaattori Sirpa Nykänen ja kehittämisasiantuntija Mervi Sirviö.

LAITURI -projektin konsultaatiotoiminnassa keskityttiin alueellisten ELO-ryhmien käynnistymisen tukeen. Yhteistyötä tehtiin kahdeksan ELO -ryhmän kanssa eri ELY-keskusalueilla. Tavoitteena on ollut tukea ohjauspalvelujen kehittämistyötä alueilla erityisesti toimintasuunnitelmien rakentamisessa. Toiminta jatkuu vuoden 2014 aikana.

Projekti järjesti vuoden aikana ensimmäisen vertaisfoorumin yhteistyössä Keski-Suomen ELY -keskuksen kanssa. Tilaisuuteen osallistui kolmelta ELY-keskusalueelta ELY-keskusten ja TE-toimistojen asiantuntijoita nuorisotakuusta ja ELO -toiminnasta (myös videoyhteyden kautta). Tällä toiminnalla tuetaan alueellisia ELO – ryhmiä nuorisotakuun toteutuksessa, ja toiminta jatkuu vuoden 2014 aikana.

ELY-keskusalueiden TNO-asiantuntijoiden koulutuspäivät järjestettiin maaliskuussa ja marraskuussa yhteistyössä Koulutus- ja kehittämiskeskus Salmian kanssa. Tilaisuuteen osallistui edustajia kaikista ELY-keskuksista ja TE-toimistoista. Toiminnalla tuetaan alueellisten TNO- asiantuntijoiden elinikäisen ohjauksen kehittämistyötä mm. alueellisten toimintasuunnitelmien kokoamisessa ja verkostoitumisessa. Toiminta jatkuu vuoden 2014 aikana.

Asiantuntijatyöryhmässä pohdittiin elinikäisen ohjauksen koordinointia

Projekti kutsui koolle asiantuntijatyöryhmän työstämään kansallisen toimintamallin pohjaa elinikäisen ohjauksen koordinointiin. Ryhmään kutsuttiin asiantuntijoita ELY-keskuksista, Koordinaatti-hankkeesta, Savon koulutuskuntayhtymästä ja Aikuisohjauksen koordinaatioprojektista. Mukaan saatiin myös ELPGN-verkoston koordinaattori ja Valtakunnallisen ohjausalan osaamiskeskuksen tutkija Raimo Vuorinen.

Projekti aloitti laajemman yhteistyön myös VOKESin (Valtakunnallinen ohjausalan osaamiskeskus) tutkijoiden kanssa. Tavoitteena on kehittää tietokanta ja verkkotyöväline, jonka avulla tuotetaan tutkimustietoa elinikäisen ohjauksen TNO-palvelujen mallintamiseen ja kehittämisen tueksi.

Projekti on ollut mukana suunnittelemassa ja toteuttamassa Elinikäinen ohjaus Suomessa 2013 -seminaaria. Lisäksi se on mm. järjestänyt valtakunnallisten Opin ovi- projektien tapaamisen, osallistunut ja pitänyt puheenvuorot Opin ovi -klinikoilla sekä osallistunut Salmian henkilöstökoulutuksen suunnitteluun ja erilaisiin TE-hallinnon TNO-palveluja koskeviin ajankohtaisiin tilaisuuksiin.

Projekti julkaisi yhteistyöstä Opin ovi -alueellisten toimijoiden kanssa kaksi raporttia sekä tilannekuvauksen ELY -keskusalueiden elinikäisen ohjauksen kehittämisestä. Raportit löytyvät LAITURI-projektin verkkosivuilta.