Etelä-Savossa ohjausrinki ELO-ryhmän tukena

Header_2_2014_matala

Opin ovi -projektien työ on alueesta riippuen joko loppuvaiheessa tai kokonaan päättynyt. ELY-keskukset ovat ottaneet elinikäisen ohjauksen alueellisen koordinaation käsiinsä, ja uusi kehittämistyö alkaa olla seuraavan hankekauden asia. Etelä-Savossa alueellisen ELO-ryhmän apuna toimivat ohjaajaverkosto sekä nuorisotakuun neuvottelukunta.

Ohjaajaverkosto toimii ELO-ryhmän tukena Etelä-Savossa

Etelä-Savossa toimii niin sanottu ISO ELO eli Etelä-Savon elinikäisen oppimisen ja ohjauksen yhteistyöryhmä, ELO-ryhmä. Sillä on yli 30 jäsentä varajäsenineen, ja se on aloittanut toimintansa kesällä 2013”, toteaa kehityspäällikkö Tuija Toivakainen Etelä-Savon ELY-keskuksesta.

”Nuorisotakuun asioita hoitamaan nimetty nuorisotakuun neuvottelukunta täydentää ELO-ryhmän työtä. Tämän lisäksi meillä on vapaamuotoisempi ja verkostomaisesti toimiva pikku-ELO, joka koostuu ohjauksen parista työskentelevistä niin oppilaitoksissa kuin kolmannen sektorin puolella.”

Käytännössä virallinen ELO-ryhmä ja nuorisotakuun neuvottelukunta koostuvat ihmisistä, joilla on valtaa tehdä päätöksiä omien organisaatioidensa puolesta. Pikku-ELO-ryhmä taas pitää ELO-koordinoinnin kiinni myös käytännön ohjaustyötä tekevien arjessa.

Etelä-Savon ELO-ryhmä on laaja. LAITURI-projektin ja VOKESin alueellisille ELO-ryhmille toteuttaman kyselyn perusteella siinä on edustettuna enemmän toimijoita kuin missään muussa ELO-ryhmässä.

”Mukana ovat oppilaitostoimijoiden lisäksi esimerkiksi maavoimien esikunta, rikosseuraamusvirasto, KELA, SAK, Akava, kauppakamari ja Etelä-Savon Yrittäjät. ”

ELO-ryhmän strategiaa on työstetty yhteistyössä kaikkien kolmen ryhmän kesken, ja strategian lopullisesta muodosta päätettiin tammikuussa Pieksämäellä.

”Olemme päättäneet yhteisistä arvoista, visiosta ja tulevaisuudennäkymistä niin nuorisotakuulle, elinikäisessä oppimiselle ja ohjaukselle kuin TNO-palveluillekin. Sekä nuorisotakuulla että ELO-toiminnalla on omat viisi tavoitettaan tulevaisuudelle.”

Yhteydenottoja vuodessa yli tuhat

Käynnissä olevien Opin ovi-projektien yhteistyötapaaminen 11.2.2 001
Valtakunnallisten ja jatkavien Opin ovien tapaamista emännöi OpinOvi Etelä-Savo.

Etelä-Savon elinikäisen ohjauksen tukena on toiminut OpinOvi Etelä-Savon verkkopalvelu, www.kopase.fi, joka tarjoaa kattavan valikoiman palveluita ohjausta tarvitsevien käyttöön. Verkkopalvelu onkin ollut menestys asiakkaiden keskuudessa ja poikinut yhdessä OpinOven palvelupisteiden kanssa vuodessa yli tuhat yhteydenottoa.

Kopase.fi tarjoaa asiakkaille kattavasti tietoa mm. alueen opintotarjonnasta sekä opintojen rahoituksesta. Asiakkaat voivat olla projektin palveluohjaajiin yhteydessä puhelimitse, sähköpostitse ja Skypen välityksellä. Myös yrittäjiä kiinnostavalle tiedolle on oma sivunsa. Palvelun intraan taas on kirjattu kaikki asiakaskäynnit ja yhteydenotot. Ne ovat sieltä myös helposti tilastoitavissa.

Kopase.fi:n kaltaisten alueellisten verkkosivujen nivoutuminen osaksi valtakunnallisia verkkopalveluita mietityttää niiden puuhamiehiä. Toistaiseksi alueilla ei ole täysin selvää, minkälaisia palveluita tulevalla rakennerahastokaudella tullaan kehittämään tai miten olemassa olevat verkkosivustot linkitetään Opintopolku.fi-kokonaisuuteen.

”On mietittävä, mikä on järkevää hoitaa valtakunnallisesti ja minkälaiset palvelut taas vastaavat alueellisiin tarpeisiin”, toteaa OpinOvi Etelä-Savon verkko-ohjauksen välineistä vastannut Marjaana Kivelä Mikkelin ammattikorkeakoulusta.

Tuija Toivakainen ja Marjaana Kivelä esittelivät Etelä-Savon tilannetta valtakunnallisten ja jatkavien Opin ovien tapaamisessa Mikkelissä. Mikkelissä kerrottiin myös esimerkiksi OpinVerkon ja Menestyjäksi Lapissa -projektin kuulumisia.

Katso myös

Palveluohjaaja Tuula Lindholm kertoo OpinOvi Etelä-Savon palvelupisteiden asiakkaista Aikuisohjauksen koordinaatioprojektin kuvaamalla videolla.

Tekijät: Jaakko Rousu ja Krista Karhunen.