Koulutustiistait ja Ura Ovi ry elävät Pirkanmaalla

Header_4_2014_matala

Siitä, kun Pirkanmaalla viimeksi oli toiminnassa oleva Opin ovi -projekti, on ehtinyt vierähtää jo tovi. Opin Ovi Pirkanmaa päättyi kesäkuussa 2012, Opin Ovi Etelä-Pirkanmaa vuotta myöhemmin ja Oma Ovi vuoden 2011 lopussa. Miltä näyttää Pirkanmaan tilanne keväällä 2014?

Tapahtumia järjestetään edelleen

Pirkanmaan kiertuekäynnillä olivat edustettuina kaikki kolme alueen Opin ovea, TE-toimisto, ELY-keskus ja Ura Ovi ry.
Pirkanmaan kiertuekäynnillä olivat edustettuina kaikki kolme alueen Opin ovea, koordinaatio- ja LAITURI-projektit, TE-toimisto, ELY-keskus ja Ura Ovi ry.

Pirkanmaalla joka kuun toinen tiistai on koulutustiistai, ELO-ryhmän työrukkasena toimivan ohjauksen kehittämisryhmän järjestämä koulutustapahtuma. Oma Oven ja Opin Ovi Pirkanmaan yhteistyön pohjalta syntyneet koulutustiistait sisältävät lyhyitä tietoiskuja ajankohtaisista aiheista sekä infotorin, jossa asiakkaat pääsevät kiertelemään ja tutustumaan eri organisaatioiden tarjontaan.

”Tapahtuman idea lähti alkujaan liikkeelle Oma Ovi -projektin kaksi kertaa vuodessa järjestämistä Sote-infopäivistä. Yhdessä Opin Ovi Pirkanmaan kanssa infopäivien aihevalikoimaa laajennettiin muihinkin koulutusaloihin. Nimi muuttui matkan varrella ensin Koulutusalabuffetiksi, sitten koulutustiistaiksi”, kertoo Oma Oven projektipäällikkönä toiminut Marjo Nieminen.

Koulutustiistait alueella organisoiva, Opin Ovi Pirkanmaasta liikkeelle lähtenyt yhden luukun tiimi on jäänyt elämään ja toimii nykyisin ELO-ryhmän alaisuudessa.

”Muita vakiintuneita, yhden luukun tiimin ylläpitämiä tapahtumia ovat joka maaliskuussa järjestettävä aikuiskoulutuksen neuvontapistetapahtuma ja joka elokuussa järjestettävä Ammatinvaihto Keskustorilla”, kertoo Opin Ovi Pirkanmaan projektipäällikkönä toiminut Maija Pekkanen.

”Yhden luukun tiimi on laajentunut käsittämään koko Pirkanmaan alueen, Sastamalan koulutuskuntayhtymä SASKY ja Valkeakosken ammatti- ja aikuisopisto VAAO mukaan lukien. Tiimi toteuttaa alueen verkostoyhteistyötä käytännössä, ja siinä ei ole vetäjää, vaan tiimin puheenjohtajuus ja sihteeriys vaihtuvat kuukausittain. Kokoukset järjestetään eri organisaatioissa, ja järjestävän tahon edustaja toimii sihteerinä edellisen kokouksen sihteerin taas toimiessa puheenjohtajana. ELO-ryhmä ja yhden luukun tiimi toimivat molemmat verkoston koordinaattoreina. ”

Ura Ovi jatkaa Etelä-Pirkanmaalla

Etelä-Pirkanmaalla Opin ovessa aloitettua työtä jatkaa alueen tuore työttömien yhdistys Ura Ovi ry, joka on siirtänyt Opin ovi- ja Pyörre-projekteissa luotuja käytäntöjä kolmannen sektorin puolelle. Ura Ovi tarjoaa ohjauspalveluita työttömille työnhakijoille ja tekee lisäksi mm. yrityskäyntejä, joilla kartoitetaan alueen yritysten tarpeita työntekijöille sekä etsitään työpaikkoja Ura Oven asiakkaille.

Ura Oven uravalmennuspäällikkö Minna Kotilainen kertoo yhdistyksen synnystä seuraavasti:

”Valkeakoskella ja Etelä-Pirkanmaalla oli nähtävissä, että ohjauspalveluille on tarvetta, asiakasmäärät olivat sen suuruisia. Opin oven päätösvaiheessa tajusin, että alueelta puuttuu työnhakijoiden yhdistys. Tiesin myös, että TE-hallinnosta rahoitetaan kolmannen sektorin työllistämishankkeita. Ura Oven syntyyn johtanut prosessi käynnistyi näistä lähtökohdista. Tärkeänä osatekijänä oli Opin Oven ja Pyörteen projektipäälliköiden tuki uudelle palvelulle ja usko siihen, että kehitetty toiminta voidaan ’siirtää’ kolmannen sektorin organisaatioon. Ura Ovi palvelee nyt samassa ohjauspisteessä, mitä Opin Ovi Etelä-Pirkanmaa aikoinaan, ja suhteet alueen eri oppilaitoksiin ovat erinomaiset.”

Oma Ovi oli alueen muihin Opin ovi -projekteihin verrattuna pienempi ”täsmäprojekti”, jolla pyrittiin kehittämään sosiaali- ja terveysalan työvoimakoulutusvalintoja sekä antamaan ohjausta valinnoissa ulkopuolelle jääneille. Oma Oven tuloksina syntyivät mm. alan koulutushakuja aikatauluttava sote-vuosikello sekä lähihoitajamittari ohjaajille ja asiakkaille.

ELO-ryhmä otti kopin verkostoista

Pirkanmaan alueellinen ELO-ryhmä oli valtakunnan ensimmäisiä, ja Maija Pekkasen mukaan olemassa oleva Opin ovi -verkosto vaikutti tässä vahvasti taustalla – sen päälle oli helppo rakentaa. ELO-ryhmässä ovat edustettuina kaikki koulutusasteet, ja mukana on niin käytännön ohjaustyötä tekeviä opinto-ohjaajia kuin esimiestason ihmisiä.

Yhden luukun tiimin lisäksi ELO-ryhmän alaisuudessa toimii nuorten aikuisten osaamisohjelman puitteissa laaja yhteistyöryhmä ja sen rinnalla pienempi toiminnallinen verkosto, joka suunnittelee yhteistyötä. Tämänkin verkoston toiminta pohjautuu olemassa olleiden Yhden luukun tiimin ja Opin ovi -verkoston malliin.

”Ohjausta alueellisesti puivia yhteistyöryhmiä on ollut Pirkanmaalla jo 90-luvulla. Yhteinen toiminta on ollut välillä vahvempaa, välillä ohuempaa”, sanoo Pirkanmaan ELY-keskuksen ryhmäpäällikkö Jukka Peltokoski.

”Kun elinikäisen ohjauksen koordinointi annettiin ELY-keskusten tehtäväksi, alueet saivat pitkälti itse päättää, miten lähteä asian suhteen liikkeelle. Pirkanmaan ELO-ryhmästä haluttiin mahdollisimman laajapohjainen ja moniammatillinen, kaikki koulutusasteet ja työelämäjärjestöt kattava. ”

Lisätietoa Aikuisohjauksen koordinaatioprojektin toteuttamista Opin ovi -kiertueen tilannekatsauksista löydät myöhemmin julkaistavista yhteenvetoraporteista!

Muualla verkossa

Pirkanmaan ohjaustoiminnan kehittäminen ELY-keskuksen sivuilla