Varsinais-Suomen OpinOvesta eteenpäin

Header_5_2014_matala

Yksilöiden ja yritysten ohjausta verkostoyhteistyöllä

Varsinais-Suomen OpinOvi -projekti sai jatkoa AIKUISOPISKELUN OPINOVI VARSINAIS-SUOMESSA Yksilö- ja yritysohjausta verkostomaisella yhteistyöllä -projektin startatessa 1.6.2012. Jatkohankkeen toiminta on perustunut verkostomaisen yhteistyön ylläpitoon ja jatkokehittämiseen sekä tieto-, neuvonta- ja ohjausosaamisen varmistamiseen niin oppilaitoksissa kuin TE-hallinnon ohjauspalveluissakin. Projekti on levittänyt ja juurruttanut aiempien OpinOvi projektien ohjauspalvelumalleja uusille toimijoille ja samalla laajentanut olemassa olevia ohjaajaverkostoja.

Yksilöohjausosaamista sekä verkostojen kehittämistä

”Tiedottaminen ohjauspalveluista on tärkeää”, sanoo opinto-ohjaaja Arja Asunmaa Raision aikuiskoulutuskeskus Timalista.
”Tiedottaminen ohjauspalveluista on tärkeää”, sanoo opinto-ohjaaja Arja Asunmaa Raision aikuiskoulutuskeskus Timalista.

Ohjausosaamista on kehitetty erilaisten koulutusten avulla, jotka ovat käsitelleet muun muassa puhelimessa ohjausta, arviointia ja sosiaalista mediaa. Uutena kohderyhmänä huomioitiin myös nuoret aikuiset, mihin liittyen keväällä 2014 järjestettiin koulutus- ja keskustelutilaisuus ”Mitä nuori duunaa?”. Lisäksi toteutettiin poikkihallinnollisena yhteistyönä koulutuskokonaisuus Varsinais-Suomen TE-toimiston palvelulinja 2:n asiantuntijoille ja oppilaitosten ohjaushenkilöstölle.

Oppilaitosten ohjausverkostossa on tuotettu opiskelijoiden ohjaustarpeen itsearviointiväline ja lisäksi päivitetään Ohjataan yhdessä Varsinais-Suomessa -käsikirjaa. Projektin tavoitteena on ollut myös kehittää OpinOvi-palvelupisteen toimintaa ja tätä tavoitetta tukemaan perustettiin OpinOvi palvelupisteen päivystäjien ryhmä, joka koostuu pisteen opinto-ohjaajista sekä ajanvaraajasta. Se kokoontuu säännöllisesti puolivuosittain analysoimaan asiakaskirjauksia sekä palautteita ja kehittää näiden pohjalta palvelupisteen toimintaa.

Yritysohjausosaamista sekä verkostojen kehittämistä

Yritysohjausosaamista on kehitetty kolmen eri koulutuksen avulla. Ensimmäisenä järjestettiin kehittämisasiantuntijavalmennus, jonka tavoitteena oli kehittää kouluttajien osaamis- ja kehittämistarvekartoitustaitoja käytännön työkalun, kehityskartan avulla sekä oppia laatimaan kehityssuunnitelma asiakasyritykselle. Toinen yritysohjausosaamisen kehittämiseen tähdännyt koulutus ”Onnistu yritysohjauksessa” järjestettiin keväällä 2014, jossa avarrettiin näkemyksiä yritysohjauksesta sekä käytiin läpi yleisimpiä sudenkuoppia. Kolmas koulutus ”Konsultoiva työote” järjestettiin myös keväällä 2014, joka järjestettiin tukemaan kehityskarttapalvelun käyttöä.

Verkostoyhteistyö syveni aivan uudella tavalla yritysohjausverkoston myötä. Yritysohjausverkosto perustettiin vuoden 2012 lopulla ja sen tavoitteina oli selvittää yritysohjausosaamisen tarpeita, kehittää yritysohjausosaamista, arvioida koulutuksia sekä vertailla yritysohjauksen toimintamalleja. Esimerkiksi yritysohjausverkosto järjesti verkostoitumisiltoja hius- ja kauneudenhoitoalan yrittäjille, joiden tavoitteena oli mahdollistaa aitojen yhteistyömahdollisuuksien synty yrittäjien keskuudessa sekä kehittää osaamista. Jatkossa tätä yritysohjausverkoston toimintamallia testataan jollakin toisella alalla.

AIKUISOPISKELUN OPINOVI VARSINAIS-SUOMESSA Yksilö- ja yritysohjausta verkostomaisella yhteistyöllä päättyy 30.6.2014. Projektin myötä ohjausosaaminen on kehittynyt niin yksilö- kuin yritysohjauksenkin saralla ja toimintamalleja niin uusia kuin vanhojakin on kehitetty. Ohjauksen parissa työskentelevät ovat saaneet käyttöönsä uusia työvälineitä ja osaamista, joilla taataan ohjauksen laatu tulevaisuuden Varsinais-Suomessa.

Varsinais-Suomen Opin ovet Opinovi.fi-sivustolla