Foorumit elävät Etelä-Pohjanmaalla

Header_6_2014_matala

Opinovi_kiertue_banner_kanava

Etelä-Pohjanmaan kolme Opin ovi -projektia jättivät jälkeensä aktiivisen ohjausverkoston, erilaisia palvelupisteen toimintamalleja sekä aikuiskoulutusfoorumit, jotka jatkavat, vaikka projektit päättyvätkin.

Työelämä ja oppilaitokset saman pöydän ääreen

Suomen Yrittäjäopiston Tuija Pekkinen ja Palvelupiste-AikuiskoulutusEP:n Hilkka Tuominiemi Opin ovi -kiertuekäynnillä Seinäjoella.
Suomen Yrittäjäopiston Tuija Pekkinen ja Palvelupiste-AikuiskoulutusEP:n Hilkka Tuominiemi Opin ovi -kiertuekäynnillä Seinäjoella.

Yksi Etelä-Pohjanmaan Opin ovien kehittämistyön keskeinen tehtävä oli saattaa Etelä-Pohjanmaan oppilaitokset ja työelämä saman pöydän ääreen. Tavoitteen saavuttamiseksi projekti järjesti seutufoorumeita eri puolilla maakuntaa. Niihin oli kutsuttu kultakin alueelta sekä työelämän että oppilaitosten toimijoita. Seutufoorumeita järjestettiin viisi ja osallistujien toivomuksesta toteutettuja jatkofoorumeita kolme.

”Alueet olivat sillä tavalla itsellisiä, että yhteistyötä haluttiin alkuun jatkaa oman seudun tuttujen toimijoiden kanssa. Rinnalle kelpuutettiin korkeintaan naapuriseutu”, projektipäällikkö Arja Hyytiä sanoo.

Yhteensä foorumeille on osallistunut noin 150 ihmistä, ja mukana olleet oppilaitokset ovat saaneet kuulla niiden kautta valtavat määrät kannanottoja, mielipiteitä, toiveita ja kehittämisideoita.

”Foorumeilta kerätyn palautteen perusteella laadittiin itsearviointilomake oppilaitoksille. Sen avulla niiden on mahdollista arvioida koulutuspalveluitaan ja sitä, kuinka hyvin ne vastaavat kentän toiveita”, Arja Hyytiä sanoo.

Itsearviointilomake ja muut EP:n Aikuiskoulutusfoorumin materiaalit löytyvät täältä.

Foorumitoiminta jää elämään – jatkossa Sedu Aikuiskoulutus ja Seinäjoen ammattikorkeakoulu tulevat vetämään maakunnallista aikuiskoulutusfoorumia, jonka alla seutufoorumit toimivat.

Etelä-Pohjanmaan ELO-ryhmä muodostui EP:n Aikuiskoulutusfoorumin ohjausryhmästä, joten Opin ovien kehittämistyöllä on näin suora kytkös alueelliseen ELO-yhteistyöhön.

Palveluita fyysisesti ja verkossa

Maakunnassa on lisäksi pilotoitu erilaisia palvelupistemalleja TE-toimistoissa sijaitsevista fyysisistä palvelupisteistä asiakkaan pariin jalkautuvaan ”kiertävään” palvelupisteeseen ja erilaisiin sähköisiin vaihtoehtoihin. Projekteissa luodulta AikuiskoulutusEP.fi-verkkosivustolta löytyy mm. alueen opiskeluvaihtoehtoja kartoittava koulutustarjotin.

”Alkuun meillä oli palvelupiste jokaisessa Etelä-Pohjanmaan alueen TE-toimistossa, mutta pian kävi selväksi, etteivät asiakkaat löydä TE-toimistoihin halutulla tavalla. Palvelu oli tarkoitettu kaikille työikäisille aikuisille, mutta monet tähän kohderyhmään kuuluvat eivät lähteneet käymään TE-toimistossa ilman painavaa syytä”, projektipäällikkö Hilkka Tuominiemi sanoo.

Näiden kokemusten perusteella konseptia muutettiin syksyllä 2012. Palvelupistettä ryhdyttiin viemään sinne, missä asiakkaat liikkuvat: esimerkiksi ostoskeskuksiin, messuille ja erilaisiin tapahtumiin.

”Meillä oli oma, näkyvä AikuiskoulutusEP-ständi, rollupit ja esitteitä, jotka kulkivat mukana joka paikkaan. Menimme paikan päälle kyselemään ihmisiltä, mitä heille oikein kuuluu. Näistä keskusteluista taas syntyi monilla sellaisia tuntemuksia, että mitäpäs jos kuitenkin lähtisin vaikka opiskelemaan”, Tuominiemi kertoo.

Palvelupisteiden toiminta ei jatku enää sellaisenaan projektien päätyttyä, mutta jotain kautta kehittämistyön hedelmät pyritään saamaan käyttöön myös jatkossa.

Etelä-Pohjanmaan kehittämistyö aloitettiin Opin Ovi Etelä-Pohjanmaa -projektissa, ja myöhemmin sitä jatkettiin foorumitoimintaa kehittäneessä EP:n Aikuiskoulutusfoorumi -projektissa sekä ohjauspalveluihin keskittyneessä Palvelupiste-AikuiskoulutusEP-projektissa. Kaikkia kolmea projektia hallinnoi Sedu Aikuiskoulutus.

Katso myös

AikuiskoulutusEP.fi-sivusto
Etelä-Pohjanmaan Opin ovet Opinovi.fi-sivustolla