Opin ovi -palvelupiste jatkaa Varsinais-Suomessa

Header_6_2014_matala

Opinovi_kiertue_banner_kanava

Varsinais-Suomen Opin ovet ovat päättyneet, mutta niiden synnyttämä Opin ovi -palvelupiste jatkaa asiakkaiden palvelemista Turun TE-toimistosta. Projektien työn tuloksena alueen ohjausverkostot ovat vakiintuneet, myös työelämäyhteistyön saralla. Tästä on Varsinais-Suomen kaksikielisen ELO-ryhmän hyvä jatkaa.

Palvelupiste pyörii verkoston voimin

Opin Ovi -palvelupiste rakennettiin kahden Opin ovi -projektin yhteistyönä. Se toimi alun perin Turun keskustassa sijaitsevassa JobCafessa, mutta siirtyi sieltä myöhemmin Turun TE-toimiston tiloihin. Toisin kuin mukana olevissa oppilaitoksissa pelättiin, muutto TE-toimistoon ei pelottanut asiakkaita pois, pikemminkin päinvastoin.

”Yhteistyö palvelupisteellä päivystävien oppilaitosten ja TE-toimiston välillä on toiminut onneksi todella hyvin, mistä erityinen kiitos palvelupisteen ajanvaraajana toimineelle TE-toimiston Sanna Kankaanpäälle”, toteaa Aikuisopiskelun OpinOvi Varsinais-Suomessa -projektin projektiassistentti Annina Laaksonen.

Sanna Kankaanpään vakituiseen toimenkuvaan TE-toimistossa kuuluukin Opin ovi -yhteistyöverkoston kehittäminen edelleen.

”Tällä hetkellä tähtäimessämme on laajentaa toimintaa alueen pienemmille paikkakunnille kuten Loimaalle, Vakka-Suomeen ja Salon seudulle”, Kankaanpää sanoo.

Palvelupisteen luoneet Opin ovi –projektit ovat jo päättyneet, eikä niitä seuranneessa jatkoprojektissa ole käytetty resursseja palvelupisteen pyörittämiseen. Palvelupisteen toiminta on ollut täysin verkoston oppilaitosten harteilla.

”Vaikka alkuperäinen sopimus päivystämisestä päättyi vuoden 2012 loppuun, kaikkien mukana olevien oppilaitosten ohjaajat ovat jatkaneet päivystämistä omalla vuorollaan. Palvelupisteen toiminta on juurtunut niin pysyväksi, ettei sopimukselle ole ollut tarvetta”, sanoo Anniina Laaksonen.

Opin ovi -palvelupiste on Varsinais-Suomen Opin Oven ja Opin Ovi Aikuisopiskeluun -projektien tuotos, ja sen toimintaa on kehitetty edelleen Aikuisopiskelun OpinOvi Varsinais-Suomessa -projektissa. Viimeisenkin Opin oven päätyttyä tänä kesänä päivystyksen tulevaisuus aiotaan turvata uusin sopimuksin.

Yritysyhteistyötä pilotoitiin hiusalalla

Varsinais-Suomen alue on Opin ovien joukossa poikkeus siinä, että alueellinen yritysyhteistyö ei ole jäänyt ohueksi. Vuonna 2012 perustetussa yritysohjausverkostossa on pilotoitu yritysyhteistyötä hiusalan yrittäjien kanssa. Keväällä 2013 järjestettiin Hiusverkot-tilaisuus Turussa. Se tarjosi hiusalan yrittäjille mahdollisuuden verkostoitua keskenään, ja yritysohjausverkoston oppilaitokset taas saattoivat järjestää heille koulutusta.

”Meillä kävi siinä mielessä tuuri, että työelämän edustajat lähtivät yhteistyöhön erittäin aktiivisesti mukaan. Salon ja Turun Hiusyrittäjät ry:n puheenjohtajat olivat innoissaan verkostoitumisesta ja yritysyhteistyöstä, joten heidän kanssaan oli helppo viedä asiaa eteenpäin”, Annina Laaksonen sanoo.

Hiusalan lisäksi toimintaa on kokeiltu kuljetusalalla. Viimeisimpään hiusalan tilaisuuteen keväällä 2014 osallistuttiin Uudeltamaalta asti eli yli maakuntarajojen. Yritysohjausverkoston toiminta jatkuu siten, että verkoston jäsenet tiedottavat toisilleen ajankohtaisista asioista tulevaisuudessakin. Hiusalan pilotista on tehty konkreettinen toimintamalli, jonka avulla pilotointia on tarkoitus seuraavaksi kokeilla mm. matkailualalla.

”Olimme toimintaan erittäin tyytyväisiä – arviointikokouksessa oltiin sitä mieltä, että yritysohjausverkosto on ehdottomasti Aikuisohjauksen OpinOvi Varsinais-Suomessa -projektin innovatiivisin tuote”, Annina Laaksonen sanoo.

Arbetslivkluster edisti ruotsinkielistä työelämäyhteistyötä

Myös Varsinais-Suomen ruotsinkielisillä alueilla on pilotoitu ohjaustoimintaa ja työelämäyhteistyötä Edu-Vuxen Åboland -projektin toimesta. Turunmaan alueella pilotoitiin matalan kynnyksen ohjauspalvelua yhteistyössä vapaan sivistystyön sekä Kemiönsaaren ja Paraisten kirjastojen kanssa. Projektin pystyttämät ohjauspisteet palvelivat yhtenä päivänä viikossa näiden kahden kunnan kirjastoissa talvella, keväällä ja kesällä 2013.

Työelämäyhteistyötä kehitettiin työelämäklusterin (arbetslivkluster) eli työelämän ja koulutustoimijoiden yhteistyöryhmän kautta. Ryhmässä oli edustus kunnista, koulutuksentarjoajilta, TE-toimistolta ja ELY-keskukselta. Kokoontumisissa puitiin työelämään liittyviä kysymyksiä kuten esimerkiksi kesätyöpaikkojen määriä. Kunnille, yrityksille ja TE-toimistoille tarjoutui mahdollisuus myös tiedottaa toisilleen ajankohtaisista asioista. ”Siellä opittiin tuntemaan muita toimijoita ja löydettiin uusia tapoja keskustella yhteisistä kysymyksistä”, aluehallintaviraston sivistystoimen ylitarkastaja Carola Bryggman sanoo.

Pallo ELO-ryhmälle

Varsinais-Suomessa on toiminut noin kymmenen vuotta maakunnan yhteistyöryhmän nimittämä koulutusasioiden maakunnallinen yhteistyöelin, lähinnä organisaatioiden johtotason henkilöistä muodostuva koulutusjaosto. Varsinais-Suomen ELY-keskuksen sivistystoimentarkastaja Harri Haarikon mukaan tuntui luontevalta, että koulutusjaosto jatkaa toimintaansa Varsinais-Suomen ELO-ryhmänä.

Koulutusjaoston alle on perustettu kaksi ELO-jaostoa, joiden tarkoituksena on tuoda ELO-koordinaatio ja käytännön toiminta lähemmäs itse ohjaustyötä. Toinen ELO-jaosto on suomen-, toinen ruotsinkielinen. Molemmissa alajaostoissa on käytännön ohjaustyötä tekeviä ihmisiä, ja niiden tehtävänä on antaa linjauksia, toiminta-ideoita ja suunnitelmia koulutusjaostolle, joka puolestaan vie ne mahdollisesti eteenpäin ministeriöille.

Katso myös

Varsinais-Suomen Opin ovet Opinovi.fi-sivustolla