Lapissa puhalletaan yhteen hiileen

Header_9_2014_matala

Menestyjäksi Lapissa -hankkeessa tähdätään asiakaslähtöiseen palveluosaamiseen.

Lapin tieto-, neuvonta- ja ohjauspalvelut (Lapin TNO-palvelut) muodostuu verkostosta, johon kuuluu yli 160 jäsentä useista organisaatioista Lapin alueella. Yhteistyöverkostossa on mukana kaikki aikuiskoulutuksen parissa toimivat organisaatiot.

Menestyjäksi Lapissa -projekti toteuttaa Lapin maakunnallisen aikuisten tieto-, neuvonta- ja ohjauspalveluiden strategian mukaisia toimenpiteitä. Hankkeen kohderyhmää ovat TNO-työtä tekevät henkilöt opetus-, työ- ja elinkeinohallinnon sekä työelämän organisaatioissa, yrityksissä ja kolmannella sektorilla.

”Yhteensä 34 organisaatiota on sitoutunut kumppanuussopimuksin kehittämään ja toteuttamaan yhteisesti aikuisten tieto-, neuvonta- ja ohjauspalveluita Lapin alueella”, iloitsee projektipäällikkö Arja Taavetti.

Projektin tavoitteena on koordinoida monialaisessa TNO-verkostossa toimivien työntekijöiden osaamisen uudistumista.

Ohjaustyö on toisen kunnioittamista

Verkostotoimijoiden tapaamisessa ylärivissä Anne Kautto, (vas.) Mirva Petäjämaa, Kaisa Räisänen, Anne Puroaho, Liisa Sirviö, Mervi Kutuniva ja alarivissä Niina Tikkanen (vas.), Arja Taavetti ja Pirkko Vuoti-Vainikka. Kuva: Marianne Säkkilä
Verkostotoimijoiden tapaamisessa ylärivissä Anne Kautto, (vas.) Mirva Petäjämaa, Kaisa Räisänen, Anne Puroaho, Liisa Sirviö, Mervi Kutuniva ja alarivissä Niina Tikkanen (vas.), Arja Taavetti ja Pirkko Vuoti-Vainikka. Kuva: Marianne Säkkilä

TNO-verkoston jäsen ja Keski-Lapin alueryhmän vetäjä Anne Kautto Lapin yliopistosta on tyytyväinen verkostotoimijoiden yhteistyöhön. Vertaistuki ja yhdessä tekeminen koetaan TNO-työssä voimavaraksi. Voimakas sitoutuminen on tuottanut tulosta.

”Se, että tiedän saavani TNO-verkostolta tukea, tekee ohjaajan työstäni mielekästä, motivoivaa ja antoisaa”, Anne Kautto kertoo.

Ohjaaminen on yhdessä oppimista, kuulemista ja molemminpuolista kunnioittamista. TNO-verkostossa toimiminen auttaa löytämään asiakkaille nopeasti ja luotettavasti tietoa.

”Verkostossa toimivien henkilöiden moniammatillisuus, esimerkiksi erityisopettajat tai maahanmuuttajien ohjaajat, on auttanut monissa tilanteissa, joissa oma tietämykseni ei ole riittänyt”, kiittelee Anne Kautto.

Lapissa, pitkien etäisyyksien maakunnassa, on opittu tekemään työtä yhdessä ja verkostoissa toimiminen on luontevaa.

”Laaja verkostomainen työtapa ja seutukuntien välinen tiivis yhteistyö on herättänyt valtakunnallistakin mielenkiintoa”, Arja Taavetti kertoo.

Tulevaisuudessakin TNO-verkosto on organisaatioille voimavara ja tuki omaan työhön. Se on tapa tehostaa ja kehittää työskentelyä asiakaslähtöisempään suuntaan.

”Asiakkaan ei tarvitse etsiä ohjausta antavaa organisaatiota tai henkilöä. Autamme mielellään ja ohjaamme eteenpäin.”

Teksti: Niina Tikkanen ja Arja Taavetti

MENESTYJÄKSI LAPISSA II -HANKE 1.2.2014–30.4.2015
Päätoteuttajana Lapin matkailuopisto
Osatoteuttajana Ammattiopisto Lappia
Projektia ohjaa Lapin ELO – Jatkuvan oppimisen ja ohjauksen yhteistyöryhmä

Katso myös

Lapin TNO-palvelut