OpinOvi Etelä-Savo loi pohjaa Ohjaamolle

Header_9_2014_matala

Melkein seitsemän vuotta sitten eli 20.12.2007 Etelä-Savon ammattiopisto jätti aikuiskoulutuksen ohjauspalveluhankehakemuksen Itä-Suomen lääninhallituksen sivistysosastolle. Tuo aikuiskoulutuksen ohjauspalveluhanke, OpinOvi Etelä-Savo, aloitti toimintansa 1.4.2008. ja jatkuu 28.2.2015 saakka neljän projektisuunnitelman muutospäätöksen ja kahden rahoituksen myöntämispäätöksen ansiosta.

Mitä projektilla on saatu aikaan Etelä-Savossa kuluneen kuuden vuoden aikana?

Noin 3 500 aikuista on asioinut Mikkelin, Savonlinnan ja Pieksämäen palvelupisteiden palveluohjaajien kanssa opiskeluun liittyvissä asioissa. Yhteensä kontakteja ja yhteydenottoja on ollut yli 5 000. Suurin osa (60 %) asiakkaista on asioinut palvelupisteessä. Lisäksi yhteyttä on pidetty puhelimella ja sähköpostilla.

Asiakkaat ovat olleet 25–54 -vuotiaita. Työttömänä heistä on ollut noin 2 000 ja työssä olevia noin 1 000. Perusasteen koulutus (peruskoulu, kansakoulu) on ollut 1 000 ja 2 000 on ollut keskiasteen koulutus (ammatillinen perustutkinto, ammattitutkinto, lukio). Asiakkaista yli puolet on ohjautunut ammatilliseen koulutukseen suorittamaan ammatillista perustutkintoa tai ammattitutkintoa (n. 2500 asiakasta). Suosituimmat alat ovat sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala, tekniikan ja liikenteen ala sekä yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala.

Aikuiset haluavat usein koulutuksen löytyvän mahdollisimman lähetä kotipaikkakuntaansa. Näin ollen Etelä-Savon ammatilliset oppilaitokset ja ammattikorkeakoulut ovat olleet asiakkaittemme opiskelupaikkoja. Pitkällä tähtäimellä aikuisten koulutustaso ja osaaminen nousevat alueellamme. Vasta valmistuneen Etelä-Savon ammatillisesta koulutuksesta valmistuneiden seurantaselvityksen  mukaan ammatillisista oppilaitoksista valmistuneista yli 60 %:a asui opintojensa jälkeen Etelä-Savossa.

OpinOvi Etelä-Savo pitkän aikavälin tuloksia ja vaikutuksia tulee olemaan

  • alueen aikuisten koulutustaso ja osaaminen noussut.
  • koulutuksen imago, tavoitettavuus ja kohdentuminen parantunut.
  • tieto-, neuvonta- ja ohjaustyön sekä myös verkko-ohjauksen laatu parantunut.
  • koulutustoimijoiden pätevyys ja osaaminen lisääntyneet.
  • koulutuksen kustannustehokkuus lisääntynyt, läpäisyaste parantunut, opiskeluajat lyhentyneet.
  • koulutukseen lähtemisen kynnys on madaltunut.
  • hakijat aikuiskoulutukseen lisääntyneet.
  • opintojen henkilökohtaistamiskäytännöt kehittyneet.

Mitä OpinOven jälkeen?

OpinOvi Etelä-Savo on saanut aikaan paljon ja pohdustanut osaltaan Ohjaamojen työtä.
OpinOvi Etelä-Savo on saanut aikaan paljon ja pohdustanut osaltaan Ohjaamojen työtä.

OpinOvi Etelä-Savo on luonut alueellamme pohjaa Ohjaamolle, jossa ydintoimintaa on tiedotus, neuvonta ja ohjaus sekä kouluttautumisen ja työllistymisen tukeminen verkostoyhteistyönä. Elinikäisen oppimisen ja ohjauksen tavoitteet 2014-2016 Etelä-Savossa löytyvät täältä.

Avoin ammattiopisto Etelä-Savossa ja OpinOvi Etelä-Savo –projektit ovat kehittäneet ohjauksen ja tuen asiakaslähtöisiä menetelmiä. Asiakkaat ovat olleet nuoria ja aikuisia. Keskeistä menetelmissä on ollut asiakkaan yksilöllisten tarpeiden huomiointi, verkostotyöskentely ja moniammatillisuus.

Kiinnostu, innostu ja osaa, sillä vierivä kivi ei sammaloidu. Tutustu yhteiseen julkaisuumme ”Joka itseensä uskoo, hän taitonsa tuplaa – ohjauksen ja tuen merkitys koulutuspolun avaamisessa” tästä.