Category Archives: Projektien esittelyt

OpinOvi Etelä-Savo esittäytyy

OpinOvi Etelä-Savo on pyrkinyt tuottamaan Etelä-Savon alueelle asiakaslähtöiset, organisaatioiden yhdessä järjestämät, yhden luukun periaatteella toimivat aikuiskoulutuksen ohjauspalvelut, jotka toimivat niin sähköisesti kuin kasvokkain tapahtuvana ohjauksena eri palvelupisteistä.

Ensimmäisessä videossa OpinOvi Etelä-Savon projektipäällikkö Maarit Heinikainen kertoo siitä, kuinka hyvin näissä tavoitteissa on onnistuttu, mitä kaikkea on saatu yhdessä aikaan ja miten tästä eteenpäin jatketaan.

OpinOvi Etelä-Savon palvelupisteet auttavat tietoa, neuvontaa ja ohjausta vailla olevia aikuisia Mikkelissä, Pieksämäellä ja Savonlinnassa sekä verkossa osoitteessa www.kopase.fi. ”Lue lisää”-linkin takaa löytyvässä videossa OpinOvi Etelä-Savon palveluohjaaja Timo Häkkinen kertoo, mistä näissä palveluissa on kyse ja kenelle ne on tarkoitettu.

Read More »

Verkoston aito innostus OpinTorin menestyksen salaisuus

OpinTori-projektin päätösseminaarissa tuli moneen kertaan ja monesta eri suusta todettua, kuinka projektin onnistumisen salaisuus on verkoston toimijoiden aidossa innostuksessa toimia verkostossa ja kehittää ohjausta Pohjois-Pohjanmaalla.

Yhteinen ääni löytyi

Projektipäällikkö Kati Korennon mukaan OpinTorin taustalla oli se, ettei Pohjois-Pohjanmaalta löytynyt selkeää yhtenäistä verkostoa ohjausalan toimijoille.

”Projekti käynnistyi 2009, ja tuolloin eri oppilaitokset sekä muut toimijat antoivat hakeutumisvaiheen ohjausta melko itsenäisesti, erillä toisistaan. Yhteistyö oli satunnaista, ei järjestäytynyttä ja tiivistä. Projektin myötä pyrittiin tuomaan eri toimijat yhteen ja ohjaustyötä tehtyä yhdessä. Samalla oli tarkoitus tuoda enemmän esille koko alueen aikuisohjausta sekä toisaalta myös aikuiskoulutusta.”

Read More »

Työelämän ohjausosaamista kehittämässä

Oulun Aikuiskoulutuskeskuksen hallinnoima TOKI-projekti keskittyy työelämäohjauksen kehittämiseen kouluttamalla yritysten ja organisaatioiden johtoa ja kehittäjiä. Työelämäohjauksessa on kyse työssä olevien aikuisten ohjauksesta. Ohjaus voi olla tukena ja apuna työntekijän ammatillisessa kehityskulussa, työn muutosten kohtaamisessa sekä työurapolun rakentamisessa. Ohjaus tarjoaa työntekijälle mahdollisuuden löytää merkitystä ja mielekkyyttä sekä synnyttää ja jäsentää oivalluksiaan työssä.

”Olemme järjestäneet koulutuksia, joihin on osallistunut noin 850 työyhteisöjen avainhenkilöä Pohjois-Pohjanmaan alueella. Heistä noin 500 on osallistunut pitkäkestoiseen eli vähintään päivän kestävään valmennukseen. Näiden koulutusten myötä TOKI-projekti on pystynyt viemään tietoa, erilaisia hyviä tapausesimerkkejä, käytäntöä ja ohjausosaamista työpaikoille”, sanoo TOKIn projektipäällikkö Teea Oja.

Read More »

Unelmia uudesta työstä tuottanut oppaita ja tutkimuksia pätkätyöläisten tueksi

TJS Opintokeskuksen ja STTK:n toteuttamassa ESR-rahoitteisessa Unelmia uudesta työstä -hankkeessa on tuotettu tutkimustietoa ja erilaisia julkaisuja pätkätyöläisten tukemiseksi. Videolla hankkeen projektipäällikkö Sikke Leinikki kertoo hankkeesta ja esittelee sen aikana tuotettuja erilaisia tutkimuksia, julkaisuja ja oppaita. Lisätietoja hankkeesta ja valmistuneita julkaisuja löydät osoitteista www.tjs-opintokeskus.fi ja www.opinovi.fi.

Palvelupiste-AikuiskoulutusEP edistää toimijoiden yhteistyötä ja palvelee asiakkaita Etelä-Pohjanmaalla

Etelä-Pohjanmaalla vaikuttava Palvelupiste-AikuiskoulutusEP-projekti on Sedu Aikuiskoulutuksen koordinoima Opin oven sisarhanke. Tällä videolla projektipäällikkö Hilkka Tuominiemi kertoo projektin tavoitteista ja aikaansaannoksista.

”Projektin tarkoitus on kehittää TNO-toimintaa koulutusorganisaatioiden ohjaajien sekä TE-toimistojen virkailijoiden taholla. Hyvin tärkeä tekijä tässä on keskinäinen yhteistyö. Projektissa on perustettu aikuiskoulutuspalvelupisteet alueen viiteen TE-toimistoon. Palvelupisteissä saa ohjausta mm. erilaisista opintojen rahoitusvaihtoehdoista, urasuunnitelmista, työpaikan- ja alanvaihdosta. Toimimme monikanavaisena palvelupisteenä asiakkaille ja tarjoamme keskusteluapua näihin tilanteisiin.”

Katso Hilkka Tuominiemen koko viisiminuuttinen haastattelu videolta!

Johdon sitoutuminen Opin Ovi Kymin onnistumisen salaisuus

Opin Ovi Kymin loppuseminaarin yhteydessä nauhoitetussa haastattelussa projektipäällikkö Ritva Reivilä sekä Kymen Ammattikorkeakoulun suunnittelija Olli Mustapää nimeävät projektin menestyksen taustatekijöiksi mm. johdon sitoutumisen projektin toimintaan ja tuotoksiin.

Presentation av EDU-vuxen, projektchefen Lena Johansson

På videon presenterar projektchefen för EDU-vuxen Lena Johansson projektet och berättar om bl.a. tjänster som har producerats under projektet och utmaningar.

Videolla EDU-vuxenin projektipäällikkö Lena Johansson esittelee projektia ja kertoo muun muassa siinä tuotetuista palveluista ja matkan varrella olleista haasteista.

Tutustu Opin ovi -perheeseen!

Tarvitsetko tietoiskua siitä, mikä Opin ovi -hankeperhe oikein on ja mitä se tekee?

Tämä video tarjoaa peruskatsauksen aiheeseen!

Opin ovi -hankeperheen esittely löytyy Opin ovi -kanavalta myös ruotsiksi.

 

Opin Ovi Pirkanmaa – kun projekti päättyy (30.5.2012)

Tässä alunperin 30.5.2012 julkaistussa videossa Opin Ovi Pirkanmaan projektipäällikkö Maija Pekkanen, Pirkanmaan ELY-keskuksen koulutusasiantuntija Reino Myllymäki ja Opin Ovi -auton liikkuva ohjaaja Pertti Nurmi vastaavat kysymyksiin projektin päättymisestä ja tulosten vakiinnuttamisesta, verkostoyhteistyöstä ja Opin ovi -auton tulevaisuudesta.

Päijät-Hämeen Opin ovi -ohjauspalvelu (29.5.2012)

Opin ovi -kanavan on tarkoitus toimia arkistona Aikuisohjauksen koordinaatioprojektin tuottamalle audiovisuaaliselle materiaalille. Tämän vuoksi tuomme kanavalle videoita myös viime keväältä ja aikaisemmilta vuosilta. Tämä video on julkaistu alunperin 29.5.2012.

Oheisessa viime keväällä kuvatuss videossa projektipäällikkö Sari Niemi Päijät-Hämeen Opin ovesta, Lahden ammattikorkeakoulun aikuisohjaustoiminnan koordinaattori Pirjo Malin, Lahden ammattikorkeakoulun koordinaattori ja ohjaaja Ulla Saarela kertovat tunnelmiaan mm. Fellmannian ohjauspalvelupisteeseen ja Päijät-Hämeen Opin ovi -projektin päättymiseen liittyen.

Päijät-Hämeen Opin ovi -projekti päättyi 31.3.2012.