Hiljaisen tiedon keruumatkat -sarja

Älä tule paha kakku, tule hyvä käytäntö – pohdintoja hyvien käytäntöjen henkiin jäämisestä Opin ovien elämänkaari on kääntymässä loppusuoralle. Vuoden 2013 alkuun mennessä kymmenkunta projektia on saanut matkansa päätökseen. Loppusuoran häämöttäessä suurin kysymys on se, mitä projektista jäi henkiin. Odotukset rahoittajan, ministeriöiden ja muiden yhteistyökumppaneiden suunnalta kasvattavat projektitoimijoiden painetta. Syntyikö hyviä käytäntöjä ja millaisia? Mitkä…

Jatka lukemista

Uudenmaan ELY-keskuksessa innostuttiin verkostoitumisesta

Opin ovi Uudenmaan ELY-keskus -projekti järjesti syyskuun 27. päivä verkostovalmennuksen Pasilassa. Paikalle oli kutsuttu Aikuisohjauksen koordinaatioprojektin verkostovalmentaja Hannele Torvinen Jyväskylästä osallistujien verkostotietoutta lisäämään ja päivittämään. ”Täällä on paikalla TE-toimiston koulutusneuvojia, koulutusohjaajia ja ammatinvalinnan ohjaajia, työnantajapuolen työvoimaneuvojia sekä Opin ovi -projektimme verkosto-oppilaitosten edustajia ja opinto-ohjaajia”, kertoo Opin ovi Uudenmaan ELY-keskuksen projektipäällikkö Taina Piispa. ”Hannele on ollut…

Jatka lukemista

Järvenpäässä pähkäiltiin elinikäistä oppimista ammatillisessa koulutuksessa

Toistasataa henkilöä aina johdosta neuvonta- ja ohjaustyötä tekeviin osallistui Järvenpäässä 10.-11.10.2012 Opetushallituksen toteuttamaan seminaariin, jonka päätavoitteena oli alueyhteistyön kehittäminen elinikäisen ohjauksen näkökulmasta. Mukana oli toimijoita ammatillisesta koulutuksesta, kunnan nuoriso-, sosiaali- ja sivistystoimesta, elinkeino- ja työelämästä, kolmannelta sektorilta sekä ELY-keskuksista ja TE-toimistoista. Sisältönä päivissä tarkastelttiin mm. elinikäisen ohjauksen merkitystä eri näkökulmista, alueellista yhteistyötä eri hallinnonalojen välillä…

Jatka lukemista

Monimuotoista ohjausta etsimässä

Tampereen Vanha kirjastotalo toimi näyttämönä Monimuotoisen ohjauksen foorumille 16.10.2012. LAITURI-, Työvoima liikkeelle Pirkanmaalla – ja ALPO -projektien järjestämässä päivässä käsiteltiin laaja-alaisesti erilaisia ohjauksen teemoja. Teemoja tarkasteltiin elinikäisen ohjauksen ja TE-palvelu-uudistuksen näkökulmasta. Aamupäivän yhteisen osuuden jälkeen iltapäiväksi kokoonnuttiin erilaisiin työpajoihin. Tilaisuus päätti Opin ovi -hankeperheen valtakunnallisten teematyöryhmien toiminnan.

Jatka lukemista

En serie resor för att samla in tyst kunskap

Låt det inte bli pannkaka, låt det bli god kutym – om hur de goda kutymerna kan fås att överleva Läroportarnas livscykel är på väg in på målrakan. När 2013 inleds har ett tiotal projekt nått resans slutpunkt. När målrakan kan skönjas är den största frågan vad som kommer att leva kvar av projektet. Förväntningar…

Jatka lukemista

Nyländska NTM-centralens nätverksutbildning gav gemensam nätverksentusiasm

Projektet Opin ovi Uudenmaan ELY-keskus (sv. Läroporten vid NTM-centralen i Nyland) ordnade nätverksutbildning i Böle den 27 september. På plats fanns nätverksutbildare Hannele Torvinen från Jyväskylä. Hon arbetar för Koordinationsprojektet för vuxenhandledning och hade inbjudits för att utvidga och uppdatera deltagarnas nätverksinsikter. ”Här finns TE-byråernas utbildningsrådgivare, utbildningshandledare och yrkesvägledare, arbetsgivarpartens arbetskraftsrådgivare samt representanter för och…

Jatka lukemista

Livslångt lärande och yrkesutbildning diskuterades i Träskända

Bland de drygt etthundra deltagarna i Utbildningsstyrelsens seminarium i Träskända 10.-11.10.2012 fanns alla kategorier, från ledning till rådgivare och handledare. Det huvudsakliga syftet var att utveckla det regionala samarbetet i ett perspektiv av livslångt lärande. På plats fanns representanter för yrkesutbildningen, det kommunala ungdoms-, social- och bildningsarbetet, närings- och arbetslivet, tredje sektorn samt ELY-centralerna och…

Jatka lukemista

På jakt efter mångformad handledning

Gamla bibliotekshuset i Tammerfors utgjorde scen för ett forum för mångformad handledning 16.10.2012. Dagen arrangerades i samarbete mellan projekten LAITURI-, Työvoima liikkeelle Pirkanmaalla (sv. Arbetskraften i rörelse i Birkaland) och ALPO. Under dagen behandlades ett brett spektrum av olika handledningsrelaterade teman ur två infallsvinklar: livslång handledning och TE-tjänstens omformning. Efter en gemensam session på förmiddagen…

Jatka lukemista