Category Archives: Uutiskirje 02/2013

Situationsbild över NTM-Genomgången Hösten 2012

Utbildnings- och utvecklingscentret Salmias LAITURI-projekt genomfördes under hösten 2012 med en utredningsgenomgång gällande informations-, rådgivnings- och handledningstjänsterna i NTM-centralerna.

Utgångspunkten var att stöda nätverkandet i NTM-centralernas regionala IRH-tjänster gällande samlings- och koordinationsarbete. LAITURI-projektet gjorde en utredning över situationsbilden ur tre synvinklar:

  1. Utvecklande av handledningstjänstehelheten i form av nätverkssamarbete
  2. Handledningstjänsternas tillgänglighet i regionen och nätverkssamarbete däri
  3. Utvecklande av handledningskunnandet som en del av nätverkssamarbetet

Read More »