Verkoston aito innostus OpinTorin menestyksen salaisuus

OpinTori-projektin päätösseminaarissa tuli moneen kertaan ja monesta eri suusta todettua, kuinka projektin onnistumisen salaisuus on verkoston toimijoiden aidossa innostuksessa toimia verkostossa ja kehittää ohjausta Pohjois-Pohjanmaalla. Yhteinen ääni löytyi Projektipäällikkö Kati Korennon mukaan OpinTorin taustalla oli se, ettei Pohjois-Pohjanmaalta löytynyt selkeää yhtenäistä verkostoa ohjausalan toimijoille. ”Projekti käynnistyi 2009, ja tuolloin eri oppilaitokset sekä muut toimijat antoivat…

Jatka lukemista

Työelämän ohjausosaamista kehittämässä

Oulun Aikuiskoulutuskeskuksen hallinnoima TOKI-projekti keskittyy työelämäohjauksen kehittämiseen kouluttamalla yritysten ja organisaatioiden johtoa ja kehittäjiä. Työelämäohjauksessa on kyse työssä olevien aikuisten ohjauksesta. Ohjaus voi olla tukena ja apuna työntekijän ammatillisessa kehityskulussa, työn muutosten kohtaamisessa sekä työurapolun rakentamisessa. Ohjaus tarjoaa työntekijälle mahdollisuuden löytää merkitystä ja mielekkyyttä sekä synnyttää ja jäsentää oivalluksiaan työssä. ”Olemme järjestäneet koulutuksia, joihin on…

Jatka lukemista

Eurooppalaisen elinikäisen ohjauksen verkoston uusimmat julkaisut esittelyssä

European Lifelong Guidance Policy Network (ELGPN) eli Eurooppalainen elinikäisen ohjauksen toimintapolitiikan verkosto esitteli kuusi uutta julkaisua neljännessä eurooppalaisessa elinikäisen ohjauksen konferenssissa, joka pidettiin Kyproksella 24. lokakuuta 2012. Verkosto tukee EU:n jäsenmaiden yhteistyötä elinikäisen ohjauksen kehittämisessä sekä opetus- että elinkeino- ja työhallinnossa. Verkoston toiminta perustuu Euroopan unionin vuosina 2004 ja 2008 vahvistamiin elinikäisestä ohjausta koskeviin päätöslauselmiin….

Jatka lukemista

Hyvä ohjaus on selkeää, monipuolista ja henkilökohtaista

Tämän vuoden Next Step -koulutus- ja työpaikkamessut järjestettiin 30.–31.1. Jyväskylän Paviljongissa. Aikuisohjauksen koordinaatioprojekti toteutti messujen yhteydessä asiakasgallupin ohjausasioista. Messukävijöiden mukaan hyvä ohjaus on selkeää, monipuolista ja se sisältää paljon tietoa. ”Hyvässä ohjauksessa kerrotaan selkeästi, minne pitää mennä esimerkiksi halutessaan johonkin tiettyyn ammattiin”, sanoi Markus Muhonen. ”Hyvä ohjaus on opiskelijaa tai oppilasta hyvin palvelevaa”, totesi Jyrki…

Jatka lukemista

Nätverkets entusiasm hemligheten bakom framgångsrika OpinTori

Vid det avslutande seminariet för projektet OpinTori blev det många gånger och flerstämmigt intygat att hemligheten bakom projektets framgångar är att nätverkets aktörer är uppriktigt entusiastiska över att fungera i nätverk och att utveckla handledningen i Norra Österbotten. Gemensam röst hittad Enligt projektchef Kati Korento är bakgrunden till OpinTori att det inte i Norra Österbotten…

Jatka lukemista

Utvecklande av vägledningskompetensen i arbetslivet

TOKI-projektet, som koordineras av Uleåborgs Vuxenutbildningscenter, fokuserar på att utveckla arbetslivsvägledningen genom att utbilda ledningen och utvecklarna i företag och i organisationer. Arbetslivsvägledning handlar om att vägleda vuxna arbetande personer. Vägledningen kan vara ett stöd och en hjälp i den anställdas yrkesmässiga utvecklingsprocess, då man stöter på förändringar i arbetet och då man bygger sin…

Jatka lukemista

De nyaste publikationerna från Europeiskt nätverk för livslång vägledning

European Lifelong Guidance Policy Network (ELGPN), det vill säga policynätverket för Europeiskt nätverk för livslång vägledning presenterade sex nya publikationer i samband med den fjärde europeiska konferensen för livslång vägledning, som ägde rum på Cypern den 24 oktober 2012. Nätverket stöder EU-medlemsländernas samarbete för att utveckla livslång vägledning samt i utbildnings-, närings- och arbetsförvaltningsfrågor. Nätverkets…

Jatka lukemista

Bra vägledning innefattar tydlighet, mångsidighet och personliga möten

Årets Next Step-utbildnings- och arbetsplatsmässa arrangerades 30–31.1 i Jyväskylän Paviljonki. Koordinationsprojektet gällande vuxenrådgivningen genomfördes i samband med mässan med en kundgallup om rådgivningsfrågor. Enligt mässbesökarna är vägledningen bra då den är tydlig, mångsidig och innehåller mycket information. ”Bra vägledning innebär att man berättar klart och tydligt vart det är man skall gå, till exempel om…

Jatka lukemista