Category Archives: Uutiskirje 08/2013

Elinikäinen ohjaus Suomessa 2013 keräsi ohjauksen ammattilaiset yhteen

Header_8_2013_matala

Tampere-taloon kokoontui lokakuun alussa yhteensä 250 ohjauksen alan ammattilaista mielenkiintoiseen ja monipuoliseen kaksipäiväiseen. Elinikäinen ohjaus Suomessa 2013 -seminaari tarjosi tiukan tietopaketin muun muassa ELY-keskusten Elo-toiminnan koordinoinnista, ohjauksen kansainvälisestä yhteistyöstä ja tietysti Opin ovista – toimihan se koko Opin ovia luotsanneen kehittämisohjelman päätösseminaarina.

Opin ovien tunnusbiisi tanssitti seminaariväkeä

Seminaarin toisena päivänä yleisö sai nähtäväksi vetävän ja nopeatempoisen paketin Opin ovi -tietoutta. Opin ovi -projektien tulokset olivat esillä tunnin mittaisessa pecha kuchassa, jossa kukin mukana ollut projekti esitteli kuvin, sanoin ja musiikin avulla tuloksiaan.

Read More »

Koordinaatti kehittää tieto- ja neuvontapalveluita nuorille

Header_8_2013_matala

KoordinaattiNuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus Koordinaatti on yksi opetus- ja kulttuuriministeriön nimeämistä nuorisotoimialan valtakunnallisista palvelu- ja kehittämiskeskuksista. Vuonna 2006 perustettu kehittämiskeskus toimii osana Oulun kaupungin nuorisopalveluita. Keskuksen tavoitteena on, että kaikilla Suomessa asuvilla nuorilla on käytettävissään laadukkaat nuorten tieto- ja neuvontapalvelut. Laadukkailla palveluilla edistetään osaltaan nuorten kuulemisen, osallistumisen ja vaikuttamisen mahdollisuuksia.

Koordinaatti on asiantuntija- ja tukipalvelu. Palveluilla tuetaan kuntia ja järjestöjä löytämään sopivimmat ratkaisut nuorten tieto- ja neuvontapalveluiden tuottamiseksi niin, että nuoret huomioidaan erityisesti palveluiden suunnittelijoina, toteuttajina ja arvioijina. Toiminnallaan Koordinaatti luo edellytyksiä nuorten tieto- ja neuvontatyön kansallisen palveluverkoston aktiiviselle kehittymiselle. Verkosto koostuu kunnissa ja järjestöissä toimivista nuorisoalan ammattilaisista. Palveluverkosto mahdollistaa tietotaidon ja hyvien käytänteiden jakamisen.

Read More »

Opastin-palvelu ohjaa opintojen ja yrityspalvelujen ääreen

Header_8_2013_matala

Keski-Pohjanmaan alueen aikuiskoulutusorganisaatiot ovat perustaneet yhteisen neuvonta- ja ohjauspalvelun aikuisopiskelusta kiinnostuneille.

Opastin.fi-palvelu parantaa aikuisopiskelijoiden ja yritysten mahdollisuuksia löytää itselleen sopivaa koulutusta tai kysyä neuvoa koulutuksiin ja kehittämispalveluihin liittyen. Tarjolla on myös henkilökohtaista ohjausta asiakkaan tarpeiden mukaisesti. Ohjausta voi saada mitä erilaisimmissa asioissa, kuten jos asiakas tarvitsee itselleen aivan uuden ammatin, jos opinnot ovat jääneet kesken tai jos muuten etsii uutta osaamista työhönsä. Myös yritykset voivat pyytää koulutusneuvojaa käymään yrityksessä ja tekemään yritykselle koulutussuunnitelmaa tai yrityksen henkilöstölle osaamiskartoitusta. Edellisten perusteella sitten voidaan räätälöidä yritykselle juuri heidän tarpeisiinsa sopiva koulutus.

Opastin-palvelun internet-sivut löytyvät osoitteesta www.opastin.fi. Palvelun neuvojiin voi ottaa yhteyttä puhelimitse tai lähettämällä viestin www-sivujen kautta. Myös Adobe Connect Pro- yhteyden välityksellä neuvojat ja ohjaajat voivat olla yhteydessä asiakkaisiin.

Read More »

Opin ovi -kirjastosta löytyvät Opin ovien julkaisut

Header_8_2013_matala

Opinovi_kirjastoEtsitkö tietoa Opin ovista ja niiden tuloksista vai oletko muuten vain kiinnostunut esimerkiksi ohjausosaamisen kehittämisestä tai verkostoitumisesta? Sähköinen Opin ovi -kirjasto kokoaa yhteen Opin ovien laatimat julkaisut, käsikirjat, oppaat ja raportit. Opin ovi -kirjaston löydät osoitteesta www.opinovi.fi/kirjasto.

Uusia julkaisuja STUDIOlta, OSUMAlta ja Osaava ohjaus -projektilta

STUDIO-projektin syksyn uutuusjulkaisu Meidän helmet II -julkaisu on jatkoa aikaisemmalle Meidän helmet -julkaisulle, joista molemmat löytyvät Opin ovi -kirjastosta. Meidän helmet II kokoaa samoihin kansiin STUDIO-projektin koulutusten keskeisimmät kokemukset ja tulokset. Julkaisun artikkelit käsittelevät mm. STUDIO-koulutusten vaikuttavuutta, muuttuvia oppimisympäristöjä ja sosiaalista mediaa, sekä erilaisia toteuttamismalleja, kokemuksia ja tuloksia STUDIO-koulutuksista.

Read More »

Oppisopimuskoulutus osana Nuorten aikuisten osaamisohjelmaa

Header_8_2013_matala

Nuorten aikuisten osaamisohjelma tarjoaa väylän ammattitutkintoon niille 20–29-vuotiaille, joilla ei ole minkäänlaista peruskoulun jälkeistä tutkintoa. Osaamisohjelman koulutuksesta osa on tarkoitus järjestää oppisopimuskoulutusmuotoisena.

Opin ovi -podcastin haastattelussa Jyväskylän oppisopimuskeskuksen oppisopimusjohtaja Kaija Haapasaari ja koulutustarkastaja Tarja Orellana vastailivat kysymyksiin oppisopimuskoulutuksen roolista Nuorten aikuisten osaamisohjelmassa.

Read More »

Elinikäinen ohjaus Suomessa 2013 (Livslång handledning i Finland 2013) samlade professionella handledare

Header_8_2013_matala

Seminaarikuva1I början av oktober samlades 250 proffs inom handledningsbranschen i Tammerforshuset för ett intressant och mångsidigt, två dagar långt evenemang. Seminariet Elinikäinen ohjaus Suomessa 2013 erbjöd ett digert informationspaket, som bl.a. innehöll information om ELY-centralernas koordination av verksamheten inom Livslång handledning, det internationella samarbetet inom handledning samt, naturligtvis, Läroport-projekten. Evenemanget fungerade som avslutningsseminarium för hela det utvecklingsprogram som lotsat Läroport-projekten.

Read More »