Category Archives: Uutiskirjeet 2014

Opin ovi -palvelupiste jatkaa Varsinais-Suomessa

Header_6_2014_matala

Opinovi_kiertue_banner_kanava

Varsinais-Suomen Opin ovet ovat päättyneet, mutta niiden synnyttämä Opin ovi -palvelupiste jatkaa asiakkaiden palvelemista Turun TE-toimistosta. Projektien työn tuloksena alueen ohjausverkostot ovat vakiintuneet, myös työelämäyhteistyön saralla. Tästä on Varsinais-Suomen kaksikielisen ELO-ryhmän hyvä jatkaa.

Read More »

Vahvaa ohjauksen verkoston kehittämistyötä Satakunnassa

Header_6_2014_matala

Opinovi_kiertue_banner_kanava

Satakunnassa aikuisten tieto-, neuvonta- ja ohjauspalvelujen kehittäminen keskittyi erityisesti alueellisten toimijoiden tiiviin ja selkeän yhteistyön rakentamiseen. Alueellinen tieto-, neuvonta- ja ohjauspalvelujen strategia 2012-2015 sekä sähköinen palvelukartta SataOvi tukevat verkostomaista toimintaa. Satakunnan Opin ovi -projekti toteutettiin kahdessa vaiheessa 1.8.2009–31.12.2013. Projektin taivalta ja tuloksia tarkasteltiin Porissa järjestetyssä tilannekatsauksessa toukokuussa 2014.

Read More »

Betjäningspunkten för Läroporten forsätter i Egentliga Finland

Header_6_2014_matala

Läroporten i Egentliga Finland och Läroporten för vuxenutbildningen avslutades redan år 2012. Kvar blev Läroportens betjäningspunkt som alltså fortfarande fortsätter sin verksamhet. Betjäningspunkten fungerar i TE-centralens utrymmen och handledarna vid nätverkets läroanstalter tjänstgör här.

”Fastän det ursprungliga avtalet om tjänstgöringen upphörde i slutet av år 2012 har alla handledare vid de läroanstalter som deltog fortsatt att tjänstgöra på sina egna skift. Betjäningspunktens verksamhet har rotat sig så djupt att det inte funnits behov för ett avtal”, säger projektassistenten Anniina Laaksonen från projektet för Vuxenutbildningens Läroport i Egentliga Finland. Trots allt kommer avtalen att förnyas nu då också det här fortsättningsprojektet för Läroporten i Egentliga Finland upphör.

Read More »

Opastin-verkkopalvelu ja OpinTori-palvelupiste voimissaan Pohjanmaalla

Header_6_2014_matala

Opinovi_kiertue_banner_kanava

Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan Opin ovi -projektien tilannekatsaus kokosi 4.6.14 verkoston toimijoita niin Vaasan kuin Kokkolankin seuduilta. Alueella toimineista projekteista Opinpolku Vaasa aloitti Opin ovi -projektiperheen ensimmäisten projektien joukossa. Sen kumppanina ja työn jatkajana Vaasan seudulla toimi Lähde/Källan -projekti. Keski-Pohjanmaalla aikuisten TNO-palveluita kehittivät Opin Ovi Keski-Pohjanmaalla – ja Opin Ovi SME -projektit, jotka starttasivat syksyllä 2009. Ruotsinkielisten palveluiden kehittämisestä vastannut EDU-vuxen oli vahva yhteistyökumppani Pohjanmaan TNO-palvelujen kehittämisessä.

Read More »

Foorumit elävät Etelä-Pohjanmaalla

Header_6_2014_matala

Opinovi_kiertue_banner_kanava

Etelä-Pohjanmaan kolme Opin ovi -projektia jättivät jälkeensä aktiivisen ohjausverkoston, erilaisia palvelupisteen toimintamalleja sekä aikuiskoulutusfoorumit, jotka jatkavat, vaikka projektit päättyvätkin.

Read More »

Europeiska handledningsvindar i Uleåborg

Header_5_2014_matala

Academia-vieraat nuortenkahvila Bysiksellä Oulussa

OSUMA fick chansen att vara värd för en grupp europeiska handledningsproffs på Academia-besök i Uleåborg 5–9.5.2014.

Norra Österbottens NTM-centrals projekt OSUMA – Ohjauksella osuvuutta aikuisopiskeluun (Fullträff – Handledning för träffsäkerhet i vuxenutbildningen) fick chansen att vara värd för en grupp europeiska handledningsproffs på Academia-besök i Uleåborg 5–9.5.2014. CIMO var huvudarrangör för besöket. Under sin vecka i Uleåborg satte sig besökarna särskilt in i handledningen av unga vuxna, ungdomsgarantin och dess utmaningar i ett recessionsdrabbat Europa. Norra Österbotten har en av Europas yngsta åldersstrukturer.

Våra gäster var handledningsproffs från såväl arbets- och näringsförvaltningen som utbildningssektorn i Spanien, Slovenien, Frankrike, Belgien, Irland och Estland. Under en vecka bekantade sig gästerna med Finlands skolsystem, Arbets- och näringscentralernas tjänster, regional samordning och utveckling av livslång handledning, verkställandet av ungdomsgarantin i kommunerna, kompetensprogrammet för unga vuxna, den riksomfattande rådgivningstjänsten för unga, Byströms ungdomstjänster under Uleåborgs stad, det uppsökande ungdomsarbetet, ungdomsverkstäderna, studiehandledningsutbildningen vid Yrkespedagogiska lärarhögskolan i Uleåborg samt handledningstjänsterna vid Uleåborgs universitet och yrkesinstitutet Luovi (för personer som behöver särskilt stöd). Dessutom fick de en rejäl portion information om sysselsättningen och näringslivet i Norra Österbotten. Gruppen spanade också efter flyttfåglar i det berömda naturområdet Limingoviken.

Read More »

Kaakkois-Suomi Opin ovien jälkeen

Header_5_2014_matala

Kaakkois-Suomi jakautuu alueena siististi kahteen maakuntaan, Kymenlaaksoon ja Etelä-Karjalaan. Niistä molemmilla on ollut oma Opin ovi -projektinsa, ja lisäksi Kaakkois-Suomessa on toiminut Lappeenrannan teknillisestä yliopistosta käsin opintonsa keskeyttäneiden opiskelijoiden tutkintojen loppuunsaattamista tukenut KE-TU-projekti.

Kymenlaaksossa kehitetään verkkopalvelua edelleen

Kaakkois-Suomen tilannekatsauskäynnillä oli mukana ELY-keskuksen edustus ja Opin ovien yhteyshenkilöitä.

Kaakkois-Suomen tilannekatsauskäynnillä oli mukana ELY-keskuksen edustus ja Opin ovien yhteyshenkilöitä.

Kymenlaaksossa toimineen Opin Ovi Kymin keskeisin tuote oli Koulutusneuvonta Kymiedu -palvelu, joka tavoitti asiakkaansa alun perin koulutusneuvontapisteissä, sähköpostitse, puhelimitse ja Kymiedu.fi-verkkosivuston kautta. Sivusto toimii tiedonhaun kanavana, varsinaista verkko-ohjausta siellä ei tarjota. Alueen koulutusorganisaatioiden lisäksi palvelun toteuttamisessa oli mukana TE-hallinto.

Palvelun luonut projekti päättyi vuoden 2012 loppuun, mutta palvelun ohjausverkosto ylläpiti palvelua alkuperäisellä laajuudella myös seuraavan vuoden aikana. Tämän jälkeen Kymiedun fyysisisistä neuvontapisteistä ja sähköpostipalvelusta kuitenkin luovuttiin vähäisten asiakasmäärien vuoksi.

Read More »

Varsinais-Suomen OpinOvesta eteenpäin

Header_5_2014_matala

Yksilöiden ja yritysten ohjausta verkostoyhteistyöllä

Varsinais-Suomen OpinOvi -projekti sai jatkoa AIKUISOPISKELUN OPINOVI VARSINAIS-SUOMESSA Yksilö- ja yritysohjausta verkostomaisella yhteistyöllä -projektin startatessa 1.6.2012. Jatkohankkeen toiminta on perustunut verkostomaisen yhteistyön ylläpitoon ja jatkokehittämiseen sekä tieto-, neuvonta- ja ohjausosaamisen varmistamiseen niin oppilaitoksissa kuin TE-hallinnon ohjauspalveluissakin. Projekti on levittänyt ja juurruttanut aiempien OpinOvi projektien ohjauspalvelumalleja uusille toimijoille ja samalla laajentanut olemassa olevia ohjaajaverkostoja.

Read More »

Ohjausta työpaikoilla Tanskassa ja Islannissa

Header_5_2014_matala

Näkymiä lentokoneesta Tanskan yllä.

Näkymiä lentokoneesta Tanskan yllä.

Olemme Islannissa Reykjavikissa rakenteilla olevassa lähiössä. Laskeudumme uraohjaaja Rakelin kanssa kerrostalotyömaan kellariin. Lattia, seinät ja katto ovat vielä betonipinnoilla. Kellarissa palaa kirkkaat työmaavalot ja puheensorina kantautuu yhdestä keskeneräisestä nurkkauksesta. Kahvipöydän ääressä istuu neljä miestä työvaatteissaan. Yksi heistä on työnantaja ja muut hänen työntekijöitään. Minä, Marja, uraohjaaja Rakel ja kaksi rakennusalan asiantuntijaa elinikäisen oppimisen keskuksesta istuudumme kahvipöytään ja solahdamme mukaan islanninkieliseen keskusteluun, puhuen ja kuunnellen. (Ote matkastamme: Islanti, Reykjavik, ohjaustapaaminen Adalvik –rakennusyrityksen työmaalla.)

Opin Ovi –hankeperheeseen kuuluva TOKI – Työelämän ohjausosaamisen kehittämisprojekti (1.3.2010 – 28.2.2015) on keskittynyt työpaikoilla työntekijöille tarjottavan ohjaustoiminnan kehittämiseen. Projektipäällikkö Teea Oja ja projektikoordinaattori Marja Keväjärvi matkustivat maaliskuussa 2014 Islantiin ja Tanskaan benchmarkkaamaan, kuinka näissä maissa toteutetaan ohjausta työpaikoilla. Matka oli paikallisten kontaktihenkilöiden avulla TOKI -projektille räätälöity.

Read More »

Työelämä ja kouluttajat yhdessä Aikuiskoulutusfoorumeilla

Header_5_2014_matala

Kesäkuun lopussa päättyvän EP:n Aikuiskoulutusfoorumi -projektin päätavoitteina oli tiivistää maakunnan aikuiskoulutustoimijoiden verkostoitumista, kehittää työelämäyhteistyötä ja laadullista ennakointia sekä vakinaistaa EPn Aikuiskoulutusfoorumi -malli. Pitkän tähtäimen visiona oli nostaa Etelä-Pohjanmaa matalan osaamisen maakunnasta valtakunnallisen osaamisen kärkeen.

Jos tähän kohtaan upotettu video ei näy, katso se suoraan Youtubessa.

”Projektin lähtökohdat ovat Opin Ovi Etelä-Pohjanmaa -hankkeessa useamman vuoden takana”, sanoo projektipäällikkö Arja Hyytiä.

”Tuolloin todettiin, että alueelle tarvitaan aikuiskoulutusfoorumi, jossa voidaan yhdessä kokoontua, miettiä ja arvioida ennakointitietoa sekä tehdä yhteistyötä tähänastista lähemmin.”

Read More »