Category Archives: Uutiskirje 01/2014

Kuulumisia kehittämisohjelman arvioinnista

Header_1_2014_matala

Yhteistyökumppanit tyytyväisiä Opin ovien työhön ja saavutuksiin

Joulukuussa 2013 valmistuneessa kehittämisohjelman arvioinnin loppuraportissa tarkasteltiin erityisesti tuloksia ja niiden juurruttamista sekä kehittämisohjelman vaikuttavuutta. Osa kehittämisohjelmaan kuuluvista projekteista jatkaa toimintaansa vuoden 2014 aikana, joten raportti heijastelee kehittämisohjelman tilannetta loppuvuodesta 2013. Raportti on luettavissa kokonaisuudessaan opinovi.fi -sivustolla.

Kehittämisohjelma on ollut todella laaja ja se on rakentunut lähes 50 projektista. Aikuisohjausta onkin kehitetty monin eri tavoin ja kullekin alueelle sopivin keinoin. Erityisesti yhteistyön lisääntyminen ja verkostojen luominen ovat olleet monien mielestä ohjelman parasta antia. Vaikka paljon myönteistä on saatu aikaan, kehitettävää riittää edelleen. Seuraavaan onkin loppuraportin pohjalta tiivistetty ohjelman saavutuksia ja haasteita sekä arvioitu tulevaisuuden kehittämiskohteita.

Read More »

Mitä Auli sannoo? Tukea, sparrausta ja viestinnän ilotulitusta

Header_1_2014_matala

Vuosi 2013 oli ja meni. Vuosi, jolloin reissattiin ja valmennettiin, tehtiin työtä Opin ovien hyväksi.

Aikuisohjauksen koordinaatioprojektin toiminta painottui kehittämisohjelman tulosten levittämiseen, päättyvien projektien tukemiseen tulosten kokoamisessa, toimintojen jatkuvuudessa ja juurruttamisessa. Viestinnässä korostimme erityisesti päättyvien projektien viestinnän ja hyvien käytäntöjen levittämisen tärkeyttä.

Myös syntyneiden ohjausverkostojen tukeminen on ollut tarpeellista, jotta verkostomainen työtapa vahvistuu, yhteiset pelisäännöt kirkastuvat, luottamus verkostoon kasvaa ja saadaan uusia lähestymistapoja johdon sitouttamiseen. Eikä myöskään unohdettu jo päättyneitä Opin ovia, joita pidettiin mukana kutsumalla niiden yhdyshenkilöitä yhteisiin tapahtumiin. Näin saatiin tietoa kuinka hyvät käytännöt ovat juurtuneet sekä millaisia onnistumisia ja haasteita heillä on ollut juurruttamistyössä.

Read More »

LAITURI-projekti oli monessa mukana vuonna 2013

Header_1_2014_matala

LAITURI-projekti antoi vuonna 2013 tukea alueellisten elinikäisen ohjauksen yhteistyöryhmien käynnistymiseen ja nuorisotakuun toteutukseen. Projektissa vahvistettiin ja tuettiin verkostomaisesti tuotettavien TNO-palvelujen kehittämistä, suunnittelua ja toteuttamista erityisesti alueellisten ELY–keskusten kanssa tehdyn työn kautta.

Konsultaatiota ja vertaisfoorumeita

LAITURI-projektin kehittämisasiantuntija Antti Laitinen, projektikoordinaattori Sirpa Nykänen ja kehittämisasiantuntija Mervi Sirviö.

LAITURI-projektin kehittämisasiantuntija Antti Laitinen, projektikoordinaattori Sirpa Nykänen ja kehittämisasiantuntija Mervi Sirviö.

LAITURI -projektin konsultaatiotoiminnassa keskityttiin alueellisten ELO-ryhmien käynnistymisen tukeen. Yhteistyötä tehtiin kahdeksan ELO -ryhmän kanssa eri ELY-keskusalueilla. Tavoitteena on ollut tukea ohjauspalvelujen kehittämistyötä alueilla erityisesti toimintasuunnitelmien rakentamisessa. Toiminta jatkuu vuoden 2014 aikana.

Projekti järjesti vuoden aikana ensimmäisen vertaisfoorumin yhteistyössä Keski-Suomen ELY -keskuksen kanssa. Tilaisuuteen osallistui kolmelta ELY-keskusalueelta ELY-keskusten ja TE-toimistojen asiantuntijoita nuorisotakuusta ja ELO -toiminnasta (myös videoyhteyden kautta). Tällä toiminnalla tuetaan alueellisia ELO – ryhmiä nuorisotakuun toteutuksessa, ja toiminta jatkuu vuoden 2014 aikana.

Read More »

Ohjausta kehitetään myös seuraavalla rakennerahastokaudella

Header_1_2014_matala

Suomen seuraavan rakennerahasto-ohjelman toteutus alkaa toukokuussa. Hallitus on tähän mennessä hyväksynyt rakennerahasto-ohjelman ja kumppanuussopimuksen lähettämisen Euroopan komission hyväksyttäväksi. Ohjaus on rakennerahasto-ohjelmassa esillä nuorisotakuun sekä opetus- ja kulttuuriministeriön Osuvaa osaamista -kehittämisohjelman myötä.

Ohjaamo-malli ja valtakunnallinen uraohjauspalvelu verkossa nuorisotakuun tueksi

Erityisiä tulevan rakennerahastokauden tavoitteita ovat monialaisen Ohjaamo-palvelumallin toteuttaminen valtakunnallisesti sekä valtakunnallisen uraohjauspalvelun aikaansaaminen verkkoon. Tämä valtakunnallinen verkkopalvelu kytkettäisiin toisaalta NUOVE-projektin aikaansaamaan urapuhelinpalveluun, toisaalta SADe-ohjelman Opintopolku.fi-hankkeeseen.

Read More »

Tutka-mallilla tietoa TE-toimistojen ohjausprosesseista

Header_1_2014_matala

Tieto-, neuvonta- ja ohjauspalvelujen laadun arviointi on haasteellista, sillä ohjauksen prosesseja ja vaikutuksia on usein vaikea kuvata. Valtakunnallisessa NUOVE-projektissa kehitettiin TNO-palvelujen laadun arviointia ja arvioinnin välineitä, ja projektin päätyttyä tätä työtä on jatkanut työ- ja elinkeinoministeriö. Vuosina 2012–2013 TEM:n toimeksiannosta toteutetussa tutkimuksessa kehitettiin TE-toimistojen ohjauspalvelujen seurannan ja arvioinnin prototyyppiä.

Read More »

Miltä näyttää ohjauksen tila tämän päivän Suomessa?

Header_1_2014_matala

Aikuisohjauksen koordinaatioprojekti kuvasi Elinikäinen ohjaus Suomessa 2013 -seminaarissa videon, jossa seminaarivierailta tiedusteltiin heidän näkemyksiään ohjauksen tilasta tämän päivän Suomessa. Koska kysymys on hyvä, päätimme esittää sen vielä erikseen muutamille ohjauksen asiantuntijoille.

Ohjauksen arvostus kasvanut

Helsingin yliopiston Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenian erikoissuunnittelija, dosentti Jussi Onnismaa näkee ohjauksen tilan moninaisena.

Read More »

Samarbetspartners nöjda med Läroportens arbete och prestation

Header_1_2014_matala

I december 2013 blev slutrapporten för utvärderingen av utvecklingsprogrammet klar och där undersöktes speciellt resultaten och hur de rotat sig samt utvecklingsprogrammets effektivitet. En del av utvecklingsprogrammets projekt fortsätter sin verksamhet under 2014 så rapporten återspeglar utvecklingsprogrammets läge i slutet av 2013. Rapporten kan läsas i sin helhet på opinovi.fi-sidan.

Utvecklingsprogrammet har varit väldigt omfattande och det har byggts upp av närmare 50 projekt. Vuxenhandledningen har utvecklats på många olika sätt och på ett passande sätt för varje område. Speciellt det ökade samarbetet och skapandet av nätverk har enligt många varit det mest givande med programmet. Fastän man fått till stånd en hel del positivt finns det fortfarande mycket kvar att utveckla.

Read More »