Tag Archives: Elinikäinen ohjaus

Jaana Apiainen: Ohjausosaaminen ja verkostoyhteistyö

Jaana Apiainen käsitteli ohjausosaamista ja verkostoyhteistyötä puheessaan ERKKERI-projektien päätösseminaarissa 14.2.

Katso Jaana Apiaisen esityksen diamateriaali täältä.

Opin ovi -webinaarissa etsittiin osaavaa ohjaajaa

Syksyn toisessa Opin ovi -webinaarissa rakennettiin osaavan ohjaajan muotokuvaa Kirsti Vänskän väitöstutkimuksen pohjalta, otettiin esiin osaavassa ohjaajuudessa ilmenneitä käsityksiä siitä, miten taitavat ohjaajat ohjauksen tekevät sekä nostettiin esiin muutamia kysymyksiä, joita väitöstutkimus osaavasta ohjaajasta toi esille (mm. vallan ja monikulttuurisuuden näkymättömyys ohjauksessa ja ohjauspelin pelaaminen).

Webinaarin pitivät yliopettaja Kirsti Vänskä ja opettajankouluttaja Helena Anttila Jyväskylän ammattikorkeakoulun ammatillisesta opettajakorkeakoulusta. Webinaari on osa Opin ovi -sarjaa, jonka on tuottanut Aikuisohjauksen koordinaatioprojekti.

Katso webinaarin diat täältä.
Lue Kirsti Vänskän väitöstutkimus Ohjauksen osaajat – miten he sen tekevät?

Voit kuunnella webinaarin myös podcast-versiona:

Kuuntele Opin ovi -podcast JAMK:n Moniviestimessä
Lataa Opin ovi -podcast omalle koneellesi tästä

Mikäli jälkimmäinen linkki avaa podcastin selaimeen, lataa se tietokoneellesi klikkaamalla linkkiä hiiren oikealla painikkeella ja valitsemalla “Tallenna”.

Keski-Suomi käynnisti ponnekkaasti ohjauksen verkostojen aktivoinnin

Alueellinen elinikäisen ohjauksen kehittämis- ja/tai koordinaatiovastuu sekä ohjausosaamisen kehittäminen eri hallinnonaloilla on määritelty ELY-keskusten tehtäväksi. Keski-Suomen ELY-keskus onkin ryhtynyt tuumasta toimeen ja toteuttanut teemaan liittyviä kohtaamisia ja tapahtumia.

Yksi näistä oli 1.11.2012 Jyväskylän Laajavuoressa järjestetty Jyvässeudun elinikäisen ohjauksen verkostopäivä. Tilaisuudessa pohdittiin moniammatillisen ja -hallinnollisen verkostotyön haasteita ja ratkaisuja, alueen verkostoitumistarpeita. Samalla nuorten ja aikuisten ohjauksen parissa työskentelevät tutustuivat konkreettisesti toisiinsa.

Yksin tekeminen on historiaa

Jyvässeudun elinikäisen ohjauksen verkostopäivässä mietittiin verkostotyön haasteita ja ratkaisuja.

Koulutuspäällikkö Marja Pudas (Keski-Suomen ELY), rehtori Seija Nykänen (Vaajakosken koulu) ja verkostovalmentaja Hannele Torvinen (JAMK ammatillinen opettajakorkeakoulu, Aikuisohjauksen koordinaatioprojekti) saattelivat osallistujat verkostojen maailmaan ja kannustivat verkostomaiseen työotteeseen.

Päivän aikana pohdittiin ohjauksen verkostoitumistarpeita ja erilaisia verkostojen työvälineitä Keski-Suomessa. Elämme ja teemme työtämme entistä herkemmässä ja monimutkaisemmassa maailmassa, missä kaikki kytkeytyy jollain tavoin toisiinsa. Verkostot ovat tämän uuden aikakauden organisoitumisen muoto, ja niillä voidaan tarkoittaa kumppanuuksia, pelisääntöjä sisältäviä verkostostrategioita, yhteisiä prosesseja, foorumeita sekä arvostusta ja resursseja.

Read More »

URAkahvilasta® uuteen koulutukseen ja paremmin arkeen kiinni

Opin ovi -hankeperheen ja Aikuisohjauksen koordinaatioprojektin organisoima URAkahvila® toi päätapahtuman vierailijoille uraohjausta. URAkahvilan® ohjaajat tulivat Helsingin seudulla toimivien Opin ovien verkostoista. Ohjauspistettä markkinointiin www.innostuoppimaan.fi – ja www.opinovi.fi -sivuilla. Lisäksi markkinoimme palvelua HS:n koulutusliitteessä.

URAkahvilan® ohjaajien mukaan päivän asiakasjoukko oli monenkirjava. Siihen mahtui ensimmäistä opiskelupaikkaansa etsiviä nuoria, YT-neuvottelujen uhan alla eläviä työntekijöitä sekä jo pidemmän aikaa työttömänä olleita.

Read More »

Monimuotoista ohjausta etsimässä

Tampereen Vanha kirjastotalo toimi näyttämönä Monimuotoisen ohjauksen foorumille 16.10.2012. LAITURI-, Työvoima liikkeelle Pirkanmaalla – ja ALPO -projektien järjestämässä päivässä käsiteltiin laaja-alaisesti erilaisia ohjauksen teemoja. Teemoja tarkasteltiin elinikäisen ohjauksen ja TE-palvelu-uudistuksen näkökulmasta. Aamupäivän yhteisen osuuden jälkeen iltapäiväksi kokoonnuttiin erilaisiin työpajoihin. Tilaisuus päätti Opin ovi -hankeperheen valtakunnallisten teematyöryhmien toiminnan.

Read More »

URAkahvilan ohjausnauha vastaa: mitä on hyvä ohjaus?

Aikuisohjauksen koordinaatioprojektin järjestämän URAkahvilan asiakkaita pyydettiin kirjoittamaan kahvilan pöydistä löytyviin nauhoihin, minkälaista on hyvä ohjaus. Oheisessa videossa on kooste asiakkaiden vastauksista. URAkahvila oli osa Innostu oppimaan -viikon päätapahtumaa Helsingin vanhalla ylioppilastalolla 19.9.2012.

Opin Ovi Pirkanmaa – kun projekti päättyy (30.5.2012)

Tässä alunperin 30.5.2012 julkaistussa videossa Opin Ovi Pirkanmaan projektipäällikkö Maija Pekkanen, Pirkanmaan ELY-keskuksen koulutusasiantuntija Reino Myllymäki ja Opin Ovi -auton liikkuva ohjaaja Pertti Nurmi vastaavat kysymyksiin projektin päättymisestä ja tulosten vakiinnuttamisesta, verkostoyhteistyöstä ja Opin ovi -auton tulevaisuudesta.

Opinpaikan avaus: Johtaja Kirsi Kangaspunta, OKM

Johtaja Kirsi Kangaspunta Opetus- ja kulttuuriministeriöstä pitää avajaispuheen Opinpaikassa 2.11.2011.

Opinpaikka-haastattelu: Jaana Apiainen

Jaana Apiainen työskentelee Työ- ja elinkeinoministeriössä neuvottelevana virkamiehenä työllisyys- ja yrittäjyysosastolla, ryhmässä jonka nimi on työelämän osaaminen ja laatu.

Apiaisella on pitkä ja monipuolinen kokemus aikuisten ohjauksesta. Hän korostaa monikanavaisten ohjauspalvelujen merkitystä: ”uusien välineiden käyttöönotto ohjauksen saralla on ensiarvoisen tärkeää”.

Apiainen pitää kehittämistyön tahtotilaa hyvänä ja korostaa ohjauksen sisältymistä hallitusohjelmaan. Kehittämistyössä on onnistuttu mm. monikanavaisten palveluiden osalta. Hän kuitenkin muistuttaa, että osalle asiakkaista kasvokkain tapahtuva ohjaus on ainoa oikea vaihtoehto.

Ohjauksen vaikuttavuudesta on hyvin hajanaista tietoa ja Apiainen haluaisi valtakunnallisia, yhtenäisiä mittareita. Tätä kautta saataisiin tärkeää seurantatietoa.

Haastattelu on taltioitu Opinpaikka-tapahtumassa 2.11.2011. Tapahtuma keskittyi aikuisten ohjauksen kehittämistyön tuloksiin ja tulevaisuuden näkymiin.

Opinpaikka-haastattelu: Kirsi Kangaspunta

Johtaja Kirsi Kangaspunta työskentelee koulutus- ja tiedepoliittisella osastolla opetus- ja kulttuuriministeriössä.

Kangaspunta näkee ohjauksen tärkeänä koulutuspolitiikan kannalta. Hän toteaa, että ohjauksen kehittäminen ei saa jäädä vain lauseeksi hallitusohjelmaan vaan NYT on aika katsoa mitä se konkreettisesti on.

”Jotta kaikki tavoitteet mm. työurien pidentämisestä ja työllisyysasteen nostamisesta toteutuvat, ohjaus on tosi tärkeä elementti.” Esille nousee myös sujuva liikkuminen koulutuksen ja työelämän välillä.

Tulevaisuuden osalta Kangaspunta pohtii miten elämä jatkuu tämän hankekauden jälkeen. Kehittämistyöstä hän nostaa esille mm. ohjausosaamisen kehittämisen, verkostomaisen yhteistyön toimintamallit ja laadun varmistuksen menettelyt ja työvälineet.

Haastattelu on taltioitu Opinpaikka-tapahtumassa 2.11.2011. Tapahtuma keskittyi aikuisten ohjauksen kehittämistyön tuloksiin ja tulevaisuuden näkymiin.