Tag Archives: Syrjäytyminen

Asiaa syrjäytymisestä ”Bongaa putoava – tunnista tuen tarve” -seminaarissa

Osaava ohjaus -projekti eli Keskuspuiston Ammattiopisto, Erilaisten oppijoiden liitto, Kuntoutus Orton, Kriminaalihuollon tukisäätiö sekä Mielenterveyden keskusliitto järjestivät ”Bongaa putoava – tunnista tuen tarve!” -seminaarin Helsingissä 22.11.2012. Ohjaus- ja neuvontatyötä tekeville ammattilaisille suunnatussa seminaarissa käsiteltiin syrjäytymistä muun muassa riskitekijöiden, tunnistamisen ja tuen antamisen kautta. Päivässä esiteltiin myös Osaava ohjaus -projektissa saatuja kokemuksia osaamisen vaihdosta erilaisten toimijoiden välillä.

Osaava ohjaus -projektissa on tehty yhteistyötä mm. koulutuksissa, seminaareissa ja yksilöohjauksessa

”Osaamisen vaihtomallin mukaisesti projektissa mukana olevat viisi hyvin erilaista organisaatiota vaihtavat osaamista keskenään. Organisaatiot ovat siis yhteistyökumppaneita, kokemusasiantuntijoita. Meitä yhdistää sama asiakkuus eli se, että voimme pitää asiakkaan yhteisenä. Yhteistyötä on tehty koulutuksissa Opin ovi -hankkeiden kautta, seminaareissa, yksilöohjauksessa sekä ryhmäpiloteissa. Se, että oppilaitokset ja järjestöt lyöttäytyvät näin yhteen, on harvinaista Opin ovi -hankkeissa”, totesi Osaava ohjaus -projektin projektipäällikkö Minna Anttinen.

Projektissa on tähän mennessä koulutettu jo yli 2100 ammattihenkilöstöön kuuluvaa ja ELY-keskusten osalta asetetut tavoitteet on ylitetty kolminkertaisesti. Yhtenä projektin saavutuksena oli syksyn Innokylä -kisassa 15 finalistin joukkoon selviytyminen Harppaus-valmennusmallilla.

Read More »

Keski-Suomi käynnisti ponnekkaasti ohjauksen verkostojen aktivoinnin

Alueellinen elinikäisen ohjauksen kehittämis- ja/tai koordinaatiovastuu sekä ohjausosaamisen kehittäminen eri hallinnonaloilla on määritelty ELY-keskusten tehtäväksi. Keski-Suomen ELY-keskus onkin ryhtynyt tuumasta toimeen ja toteuttanut teemaan liittyviä kohtaamisia ja tapahtumia.

Yksi näistä oli 1.11.2012 Jyväskylän Laajavuoressa järjestetty Jyvässeudun elinikäisen ohjauksen verkostopäivä. Tilaisuudessa pohdittiin moniammatillisen ja -hallinnollisen verkostotyön haasteita ja ratkaisuja, alueen verkostoitumistarpeita. Samalla nuorten ja aikuisten ohjauksen parissa työskentelevät tutustuivat konkreettisesti toisiinsa.

Yksin tekeminen on historiaa

Jyvässeudun elinikäisen ohjauksen verkostopäivässä mietittiin verkostotyön haasteita ja ratkaisuja.

Koulutuspäällikkö Marja Pudas (Keski-Suomen ELY), rehtori Seija Nykänen (Vaajakosken koulu) ja verkostovalmentaja Hannele Torvinen (JAMK ammatillinen opettajakorkeakoulu, Aikuisohjauksen koordinaatioprojekti) saattelivat osallistujat verkostojen maailmaan ja kannustivat verkostomaiseen työotteeseen.

Päivän aikana pohdittiin ohjauksen verkostoitumistarpeita ja erilaisia verkostojen työvälineitä Keski-Suomessa. Elämme ja teemme työtämme entistä herkemmässä ja monimutkaisemmassa maailmassa, missä kaikki kytkeytyy jollain tavoin toisiinsa. Verkostot ovat tämän uuden aikakauden organisoitumisen muoto, ja niillä voidaan tarkoittaa kumppanuuksia, pelisääntöjä sisältäviä verkostostrategioita, yhteisiä prosesseja, foorumeita sekä arvostusta ja resursseja.

Read More »

Järvenpäässä pähkäiltiin elinikäistä oppimista ammatillisessa koulutuksessa

Toistasataa henkilöä aina johdosta neuvonta- ja ohjaustyötä tekeviin osallistui Järvenpäässä 10.-11.10.2012 Opetushallituksen toteuttamaan seminaariin, jonka päätavoitteena oli alueyhteistyön kehittäminen elinikäisen ohjauksen näkökulmasta. Mukana oli toimijoita ammatillisesta koulutuksesta, kunnan nuoriso-, sosiaali- ja sivistystoimesta, elinkeino- ja työelämästä, kolmannelta sektorilta sekä ELY-keskuksista ja TE-toimistoista. Sisältönä päivissä tarkastelttiin mm. elinikäisen ohjauksen merkitystä eri näkökulmista, alueellista yhteistyötä eri hallinnonalojen välillä sekä pohjoismaisena casena Tanskan ohjauksen aluemallia.

Read More »