Tag Archives: Viestintä

Aikuisohjauksen kehittäminen maalisuoralla – Koordinaatioprojekteja tarvitaan jatkossakin

Header_10_2014_matala

Aikuisohjauksen koordinaatioprojektin taival päättyy tämän vuoden loppuun. Projektin tehtävänä on ollut tukea muita Opin ovia sekä levittää ja koota yhteen niiden tuloksia ja hyviä käytäntöjä. On syntynyt Opinovi.fi-sivusto, verkostovalmennukset, Opin ovi -klinikat ja tämän vuoden aikana toteutettu Opin ovi -kiertuekin. Yksi asia on käynyt selväksi – iso kehittämisohjelma tarvitsee koordinoivan projektin.

Koordinaatioprojektin resurssista on ollut erityistä hyötyä kehittämisohjelman tulosten ja hyvien käytäntöjen keräämisessä ja levittämisessä sekä projektien verkostoitumisen tukemisessa. Tämä kausi on osoittanut, että vastaavaa projektia ja kehittämisohjelman rakennetta voi suositella myös tuleville rakennerahastokausille. Erityisesti on huolehdittava, että koordinaatioprojekti hoitaa tehtäviä kiinteässä yhteistyössä ja verkostomaisesti kehittämisohjelman vastuuviranomaisten kanssa.

Read More »

Mitä Auli sannoo? Tukea, sparrausta ja viestinnän ilotulitusta

Header_1_2014_matala

Vuosi 2013 oli ja meni. Vuosi, jolloin reissattiin ja valmennettiin, tehtiin työtä Opin ovien hyväksi.

Aikuisohjauksen koordinaatioprojektin toiminta painottui kehittämisohjelman tulosten levittämiseen, päättyvien projektien tukemiseen tulosten kokoamisessa, toimintojen jatkuvuudessa ja juurruttamisessa. Viestinnässä korostimme erityisesti päättyvien projektien viestinnän ja hyvien käytäntöjen levittämisen tärkeyttä.

Myös syntyneiden ohjausverkostojen tukeminen on ollut tarpeellista, jotta verkostomainen työtapa vahvistuu, yhteiset pelisäännöt kirkastuvat, luottamus verkostoon kasvaa ja saadaan uusia lähestymistapoja johdon sitouttamiseen. Eikä myöskään unohdettu jo päättyneitä Opin ovia, joita pidettiin mukana kutsumalla niiden yhdyshenkilöitä yhteisiin tapahtumiin. Näin saatiin tietoa kuinka hyvät käytännöt ovat juurtuneet sekä millaisia onnistumisia ja haasteita heillä on ollut juurruttamistyössä.

Read More »

Aikuisohjauksen koordinaatioprojektin tuki vuonna 2014

Aikuisohjauksen koordinaatioprojektin projektipäällikkö Auli Ryhänen kertoo koordinaatioprojektin tulevan vuoden tunnelmista Tampereen Opin ovi -klinikalla 19.11.2013.

Katso esityksen diat.

Kuka lukee Opin oven verkkosivuja?

Header_9_2013_matala

Aikuisohjauksen koordinaatioprojekti ylläpitää verkossa monta eri sivustoa Opin ovi -projektien työn ja hyvien tulosten esittelemiseksi. Vaan kuka näitä sivustoja verkossa seuraa? Me otimme selvää.

Opinovi.fi-sivustoa luetaan oppilaitoksissa

Elinikäinen ohjaus Suomessa 2013 -seminaari toi Opinovi.fi-sivustolle uusia kävijöitä.

Elinikäinen ohjaus Suomessa 2013 -seminaari toi Opinovi.fi-sivustolle uusia kävijöitä.

Opinovi.fi-sivustolla on käyty tänä vuonna yhteensä 24 725 kertaa. Kun tästä vähennetään samojen ihmisten useammat käynnit sivustolla, kävijöitä on kertynyt vuoden aikana 16 303.

Nämä vierailijat voidaan jakaa kolmeen ryhmään sen perusteella, mitä verkkoa he sivuston selailuun käyttävät. Noin 30 % kävijöistä tulee oppilaitosten verkon kautta – suurimpina yksittäisinä oppilaitoksina Jyväskylän ammattikorkeakoulu (1 850 kävijää vuoden aikana) ja Rovaniemen ammattikorkeakoulu (480 kävijää). Noin 10 % sivuston lukijoista tulee valtion virastojen verkosta, suurimpana yksittäisenä verkontarjoajana valtiokonttori (1 937 kävijää).

Read More »

Podcastaajan matkassa

”Matkustan ympäri Suomen maan, laukussa mikki ja mankka vaan. Jos mua hiukkasen onnistaa, niin paljon juttuja saan”. Näin rallatellen metsästävät Aikuisohjauksen koordinaatioprojektin väki nauhurin kanssa podcasteja aikuisohjauksen maailmasta.

Podcastit ovat verkossa julkaistavia radio-ohjelmia, joita kuunnellaan älypuhelimella, mp3-soittimella tai ihan vain tietokoneen verkkoselaimella. Nyt vuoden ja muutaman kymmenen Opin ovi -podcastjakson jälkeen voimme jakaa kokemuksiamme siitä. Tässä siis matkaevästä kaikille asiasta kiinnostuneille!

Read More »

Koordinaatioprojektin vuosi 2012 toi paljon uutta

Uuden vuoden alkaessa on hyvä katsoa myös taaksepäin ja pohtia, mitä edellisenä vuonna tehtiin. Aikuisohjauksen koordinaatioprojektin vuosi 2012 oli vauhdikas, toiminnantäytteinen ja tulvillaan tehokasta yhteistyötä innostavien ihmisten parissa Opin ovi -hankeperheessä ja sen ulkopuolella. Osallistuimme kaiken kaikkiaan 16 Opin ovien ja muiden yhteistyökumppaneiden järjestämiin seminaareihin, joissa suurimmassa osassa esittelimme toimintaa. Lisäksi haastattelimme lähes kaikki vuonna 2012 päättyneet Opin ovi -projektit ja levitimme Opin ovista tietoa muutamassa kansainvälisessä konferenssissa.

Opin ovi -klinikat olivat odotettuja kohtaamisia ja URAkahvilassa® saatiin kosketus kansalaisiin

Opin ovi -klinikat ovat olleet Opin ovi -projektien vertaisoppimisen areenoita. Ne ovat löytäneet vakiintuneen paikkansa Opin ovi-verkostossa ja niistä on tullut erinomaista palautetta. Teemat klinikoille päätetään yhdessä Opin ovien kanssa.

Klinikoilla käytettiin aktiivisesti toiminnallisia menetelmiä ja asiantuntija-alustuksia ryhmätöiden vauhdittamiseksi. Klinikoiden teemoja vuonna 2012 olivat mm. toiminnan vakiinnuttaminen ja levittäminen, ohjaus työpaikoilla ja yrityksissä, projektien päättäminen ja hyvien käytäntöjen vakiinnuttamisen pulmat.  Kolmen viimeisimmän klinikan esitykset kuvattiin videolle, ja ne löytyvät Opin ovi -kanavalta.

Read More »

Verkkosivuilla muutoksia, Elo-verkkolehti kasvatti lukijakuntaansa vuonna 2012

Klikkaa kuvaa nähdäksesi se suurempana.

Projektin ulkoinen viestintä vuonna 2012 keskittyi Opin ovi -projektien toiminnasta tiedottamiseen verkossa sekä erilaisissa tapahtumissa ja seminaareissa. Erityisen oleellinen osa koordinaatioprojektin viestinnästä oli kertoa päättyvissä Opin ovissa luoduista hyvistä käytännöistä ja projektituotoksista.  Tämän vuoksi Opinovi.fi-sivustoa uudistettiin syksyllä visuaalisesti raikkaammaksi ja rakenteellisesti tarkoituksenmukaisemmaksi. Sivuston aiempi Koulutukset -osio muuttui Hyvät käytännöt -osioksi. Sivustolla on ollut vuoden aikana n. 30 700 käyntiä (yksilöityjä kävijöitä n. 20 200) ja n. 113 500 sivulatausta.

Read More »

Opin ovi -klinikalla mietittiin hyvien käytäntöjen vakiinnuttamista

Helsingin Kuntatalon Opin ovi -klinikalla mietittiin yhdessä sitä, miksi hyvien käytäntöjen vakiinnuttaminen on niin sietämättömän vaikeaa.

”Mikä tässä oikein mättää”, kyseli klinikan tähtivieras, Porin kaupungin kehittämispäällikkö Timo Aro omassa puheenvuorossaan. Ura Ovi ry:n projektisuunnittelija Minna Kotilainen ja Keski-Suomen Opin oven projektipäällikkö Eeva Mäkinen esittelevät omien projektiensa hyvin onnistunutta arjen toimintaan juurruttamista ja lopulta aihetta pohdittiin vielä koko joukolla koordinaatioprojektin verkostovalmentaja Hannele Torvisen vetämissä harjoituksissa.

Read More »

Timo Aro Opin ovi -klinikalla: Mikä mättää projektituotosten vakiinnuttamisessa?

Porin kaupungin kehittämispäällikkö VTT Timo Aro puhui Helsingin Opin ovi -klinikalla 20.11.2012 projektituotosten vakiinnuttamisesta.

Katso Timo Aron luennon materiaalit
Kuuntele Timo Aron podcast-haastattelu

Ensimmäinen Opin ovi -podcast: Auli Ryhänen kertoo koordinaatioprojektin viestinnästä

Ensimmäinen Opin ovi -podcast on täällä! Opin ovi -podcastin ensimmäisessä jaksossa Aikuisohjauksen koordinaatioprojektin projektipäällikkö Auli Ryhänen kertoo opinovi.fi-sivustouudistuksesta ja muista koordinaatioprojektin syksyn kuulumisista. Lisäksi hän vastaa projektin viestintään ja sen kehittymiseen liittyviin kysymyksiin.

Jatkossa Opin ovi -podcast ilmestyy viikoittain ja nostaa esille Opin ovi -hankeperheen kannalta mielenkiintoisia puheenaiheita ja ihmisiä. Opin ovi -podcast on tulossa myös iTunesiin, mistä tulevat jaksot saa ladattua automaattisesti tietokoneelle tai Applen kannettaviin laitteisiin. Tiedotamme tästä myöhemmin lisää.

Kuuntele Opin ovi -podcast JAMKin Moniviestimessä
Lataa Opin ovi -podcast omalle koneellesi tästä

Mikäli jälkimmäinen linkki avaa podcastin selaimeen, lataa se tietokoneellesi klikkaamalla linkkiä hiiren oikealla painikkeella ja valitsemalla ”Tallenna”.