Category Archives: sosiaalinen media

Ihana opinpolku!

Ihana opinpolku, tämä Pomppaopisto!

Pomppaopisto esitellään 25.2.  Kuopiossa  opiskelijoiden posteripäivänä. Opintosihteerin roolissa  mieluisana tehtävänäni on alkutalvesta ollut koota kahden ja puolen vuoden materiaaleja ja tehdä niistä kokonaisuus Pomppaosaajan käsikirjaan, Second Lifeen ja PomppaNettiin. On aika hengähtää ja nauttia työn tuloksista.

Pomppaosaajan käsikirja Pomppaopistoa varten …

… on opetussuunnitelma markkinointivälineeksi naamioituna. Alun perin otin hätäpäissäni mallia ammatillisen opettajakorkeakoulun opiskelijan käsikirjasta, minkä joku tarkkasilmäinen kollega lienee jo huomannut.  Käsikirjan hahmossa sisältö näyttää jostain syystä loogisemmalta kuin PomppaNetissä.  Huomenna posteripäivänä Pomppaopiston henkilökunta saa käteensä muistoksi käsikirjan ja homma on siltä osin paketissa!

 PomppaNetti

Opintosihteerin näkökulmasta nettisivuston laatiminen on ollut haastavin asia Pomppaopistokokonaisuuden rakentamisessa. Pitäisi varmaan vielä paremmin perehtyä visuaalisen ilmeen suunnitteluun netissä erityisesti sivujen käytettävyyden näkökulmasta. Pääsivu aukeaa Pomppalogon koon vuoksi hitaasti ja joillain foorumeilla pääsivun asetukset eivät pidä paikkaansa. Tässä lieneekin opintosihteerillä oppimisen paikka, sivuntekotaitoja siis pitäisi seuraavaksi kehittää!

Navigaattorista aukeava sivuston sisältö vaivaa edelleenkin. Mikä on sivuston sisäinen logiikka ja miten sen saisi parhaiten aukeamaan lukijalle? Luultavasti katselen sivustoa liian läheltä, asiaan varmaankin kannattaa palata myöhemmin …

Pomppaopisto Second Lifessa

Pomppaopiston rakennus on nyt saanut huonekalujen seuraksi opiston toimintaa kuvaavia tauluja. Oppilaitoksen sisällöllinen rakenne vastaa opistorakennusta: sieltä löytyy opintokokonaisuuksien huoneiden lisäksi kahvio, jossa voidaan käväistä esittämässä valmiita tai prosessissa olevia proggiksia, henkilökunnalla on ihan oma rupattelutila ja opiston pihalla sekä katolla on istuskelualueita, joissa kaikki Pomppalaiset voivat oleilla miten mielivät. Rakennuksessa yhdistyy asiasisältö ja yhteisöllisyys: tekemisen ja osaamisen lisäksi on tärkeää olla toisten kanssa sekä tehdä ja kokea asioita yhdessä!

Nähdäkseni Second Lifen avulla olemme saaneet konkreettisen kosketuspinnan kuvitteelliseen maailmaan, niin hullulta kuin se kuulostaakin. Virtuaalimaailma on tässä tapauksessa havainnollistava ja konkretisoiva väline.

 Nyt kun opisto on valmis, sitä kelpaa esitellä! Opintosihteeri on tyytyväinen tulokseen ja ihastelee sekä kunnioittaa Pomppaopiston luoneiden nuorten musiikkipedagogien innovatiivisuutta ja intoa kehittää uusia ideoita taiteen perusopetukseen ja musiikkiopistomaailmaan!

Pomppaopiston yhteystiedot:
Pomppaopisto: www.pomppaopisto.net

Second Life: EduFinland IV Pomppaopisto (180,143,25)

Pomppaopiston opintosihteerin sähköposti:

etunimi.sukunimi@jamk.fi

Opintosihteerin blogi: blogit.jamk.fi/opinpolkujaverkossa

Kevät paketissa!

Blogin pitäminen on hankalaa, kun sitä ei välttämättä ihan ensimmäiseksi muista ylläpitää. Sehän ei sijaitse fyysisellä työpöydällä niin kuin monet muut tehtävät asiat. Ehken olekaan niin verkko-orientoitunut kuin luulin!

Koulutuksen toteuttaminen paitsi elävässä myös virtuaalielämässä oli mielenkiintoista, haastavaa ja aikaa vievää. Tarkemmin ottaen se olisi vienyt aikaa, jos sitä olisi ollut tarjolla. Päällimmäisinä eväinä tämän lukuvuoden kokeiluista ovat ehdottomasti hyvän ennakkosuunnittelun merkityksen ymmärtäminen ja tarkoituksenmukaisuuden hyveen hyödyntäminen: vähemmän on paremmin (pätee myös diaesityksen tekoon, lainaus PP-ohjekirjasta). Ei kannata kokeilla kaikkea mahdollista, mieluummin nirsoilla ja valita se kaikkein eniten mieltä kutkuttava juttu.

Mitä enemmän opintojen toteutusta viedään verkkoon ja etäohjauksen pariin, sitä enemmän vaaditaan opetuksen suunnittelijalta. Kokonaan verkossa toteutettava opintojakso voi toki olla yhteisöllinen ja sosiaalinen kokemus, jos se on sellaiseksi varta vasten huolella suunniteltu. Voisin väittää, että kontaktiopetuksessa on enemmän varaa pähkäillä, miten edetään opintojen aikana kuin verkkototeutuksen edetessä.

Kokeilut ammatillisen opettajankoulutuksen perusryhmän, Marjanpoimijoiden, kanssa oli tavallaan ”peruskauraa”, varsin yksinkertaisen foorumitoiminnan toteutus ja samalla eri verkkoympäristöjen hierarkkisen sisältökokonaisuuden testaus, Ning-ympäristön ollessa opintojen pääasiallinen foorumi. Ning oli ehkä opiskelijoiden kannalta miellyttävämpi ympäristö kuin esimerkiksi Optima, siellä kun oli helpommin käyttöön otettavia työkaluja. Jotkut oppimispiirit innostuivat tekemään myös omat Ning-sivunsa. On vaikeaa arvioida, kuinka paljon tämä on auttanut yhteisöllisyyden kehittymistä oppimispiireissä. Ne ovat kuitenkin toimineet hedelmällisinä pikku yhteisöinä, joissa moni on kokenut löytäneensä elämänikäisiä ystäviä.

Nuorten musiikkipedagogien koulutus webbisivuston ja Second Lifen avulla oli varsin hauska opintojen toteutustapa (huom. opettajallakin saa olla hauskaa!). Pomppaopiston rakentaminen tapahtui kuitenkin enemmän kontaktitunneilla yhdessä ideoiden ja pohtien, ja Pomppaopiston tärkein anti, yhteisölliseen toimintaan kasvaminen, toteutui ehdottomasti parhaiten reaalimaailman vuorovaikutuksessa.

Pomppaopistossa on nyt päästy arviointiin asti. Aloitimme syystalvella 2008 pohtimalla musiikin opettajan ammattia eri kanteilta ja dokumentoimme pohdinnat Opettajan Ammattieettiseksi Huoneentauluksi (se pitää saada roikkumaan SecondLifen talon seinälle!). Varsinaisesti Pomppaopisto alkoi hahmottua opetussuunnitelman laadinnan myötä. Keväällä 2009 teimme ihan oman opsin kaikkien taiteen sääntöjen (lue: OPH:n opetussuunnitelman perusteet, taiteen perusopetuksen laaja oppimäärä) mukaan.  Opistosta tuli hieno: mikäpä voisi olla sen avoimempi, inhimillisempi ja iloisempi musiikkiopisto kuin sellainen, joka tarjoaa ” musiikkia kaikille, kaiken ikäisille, kokoisille ja muotoisille, sanalla sanoen kaikenlaisille ihmisille (myös katumuusikoille)” ja jonka toiminta-ajatuksena ovat ”yhteistyö, luovuus ja ilo sekä tasa-arvoisuus ja poikkitaiteellisuus”. Nuorten ihmisten avoimuus ja idealismi tuottaa hienoja visioita alalla jo tulevaisuudenuskonsa mahdollisesti menettäneille konkareille.

 Lukuvuonna 2009-2010 perehdyttiin ohjaukseen ja arviointiin. Aiemmin laatimamme osaamisperustainen opetussuunnitelma täydentyi osaamisalueiden ja osaamisten tarkemmalla määrittelyllä sekä opintokokonaisuuksien ja opintojaksojen hahmottelulla. Arviointikriteerit tehtiin ja arviointimenetelmiä phdittiin. Kunhan Pomppaopiston opintosihteeri (= minä) elokuussa pääsee päivittämään opiston sivustoa ja tietysti myös rakennusta ja sen tiloja, kokonaisuus saadaan konkreettisempaan muotoon. Elokuussa on nimittäin toiveissa saada SecondLifeen toimivia screeneja.

 Syksyllä on Pomppaopiston henkilökunnalla edessään opintojakso nimeltä Tutkiva opettajuus. Saa nähdä, vieläkö Pomppaopiston konsepti kutsuu ja herättää uusia ideoita vai onko ja aika kypsä siirtyä pohtimaan muita asioita. Vaikka opiston taru tähän päättyisi, niin ainakin opiskelijapalautteen mukaan siitä on jo tähän mennessä ollut paljon iloa ja hyötyä. Kuvitteellinenkin työelämälähtöisyys edesauttaa eri asioiden yhteyden ymmärtämistä ja oman ammatillisen näkemyksen kehittymistä.  Minulle opettajana on ollut tärkeää huomata, miten paljon omien näkemysten esille saaminen voimaannuttaa nuorta opiskelijaa. Myös uuden luominen, tässä tapauksessa itseä kiinnostavien ja itselle tärkeitä asioita sisältävien oppisisältöjen luominen, on houkutellut tulemaan tunneille ja osallistumaan. Kirjallisten oppimistehtävien teko onkin sitten ollut vähän pitemmissä kantimissa …  

 Meillä pomppaopistolaisilla on  ollut monia iloisia ja keskustelevia, joskus jopa kiihkeitä keskustelutuokioita.  Live on toisin sanoen rulettanut. Sosiaalinen media on jäänyt vähemmälle, vaikka toki on ollut tärkeää nähdä omat tuotokset koottuna oikeaa opistoa simuloivaan virtuaalitodellisuuteen.  Kuitenkin näen, että sosiaalisesta mediasta on ollut apua opintojen edetessä: kun on ”tarpeellista” huolehtia musiikkiopiston toiminnasta esimerkiksi laatimalla sille toimintasuunnitelmaa, oppiminen ei ole tuntunut turhalta vääntämiseltä. Kuvitteellisen Pomppaopiston sivut Internetissä opetussuunnitelmineen, henkilökunnan työtiloineen, kaikkineen, on antanut mielekkään kokonaisrakenteen ja tarkoituksen opinnoille.  On vaikeampaa ymmärtää, miksi esimerkiksi perehdytään opetussuunnitelmaan ja sen perusteisiin, jos opetussuunnitelmaa ei pysty käsittelemään ja mieltämään todellista toimintaa ohjaavana asiakirjana, tässä tapauksessa virtuaalisen musiikkiopiston ”eläväksi” toimintana.  Kun opetussuunnitelman perusteiden pohjalta luo tuotoksia, joita itsekin haluaisi toteuttaa ja joiden sisällön kokee tärkeäksi, tilanne on toinen. Mieleeni on jäänyt erään Pomppaopiston opettajan huokaisu viime keväältä hänen tarkastellessaan opistomme opetussuunnitelmaluonnosta: ”tollaseen paikkaan vois vaikka mennä duuniin”.

ps. Pomppaopiston keskeneräiset sivut ovat osoitteessa www.pomppaopisto.net ja talo löytyy SecondLifen EduFinlandIV-saarelta. Vilkaiskaa!

Pomppaopiston kuulumisia

No niin, nyt on työstetty olan takaa kuopiolaisten musiikkipedagogien sosiaalista mediaa. Second lifessa oleva opistomme alkaa identifioitua (lue: saan tekstejä näkyviin jollaoin konstilla) ja kohta saamme sinne myös sisältöjä. Pieni mutta silti akuutti ongelma on, mistä löytää ilmaisia soittimia taloon.

Pomppaopiston nettisivusto julkaistaneen tällä tai ensi viikolla. Sivusto on suurin piirtein valmis, nyt sivusto on Savoniassa tarkasteltavana.

Laitan sekä SL:n että PomppaNetin tarkemmat osoitteet tänne kunhan asia ensin etenee.

Palataan asiaan!

Kaksi polkua kuljettavana

Olen tänä syksynä ottanut erilaisia sosiaalisen median välineitä käyttöön kahden eri opiskelijaryhmän kanssa. Toinen perustuu Ning-ympäristöön ja toisessa sovellamme Google-pohjaista nettisivustoa sekä Second Lifea.

Homma on alussa ja haasteita riittää. Onneksi ainakin tämä jälkimmäinen porukka on ilmiselvästi innostunut.

 

18.12.

Aika vierähtää uskomattoman nopeasti eikä tällainen blogivastuu tule hoidettua asianmukaisesti. Mutta minkäs tuolle voi. Tässä lisää kuvausta opinpoluistani:

MARJANPOIMIJAT

Ning-sivustoilla toimii opettajankoulutusryhmäni Marjanpoimijat Seinäjoelta. Vaihdoimme sivuston ryhmän toimintasivuksi Optiman työtilan tilalle. Tutustuessamme tähän ympräristöön opiskelijat innostuivat luomaan oppimispiireilleen omia sivustoja, joille löytyy linkit Marjanpoimijat-sivustolta. Luonnollisesti sieltä on myös linkki Optiman työtilaan, johon edelleen palautetaan oppimistehtävät (varmuuskopiointi kun turvaa tehtävien säilyvyyden). Tähänastisen kokemuksen perusteella Ning-ympäristö toimii nimenomaan vuorovaikutteisena ympäristönä. Siellä on helppo esittää kuvia mutta dokumenttien esille tuominen on hankalaa. Videoita en ole vielä kokeillut.

POMPPAOPISTO

Toinen ryhmäni, kuopiolaiset musiikkipedagogiopiskelijat, aloittivat viime vuonna opintojensa yhteydessä kuvitteellisen musiikkiopiston suunnittelun. He laativat opistolle opetussuunnitelman, nimeksi tuli Pomppaopisto. Minusta porukan idea oli erinomainen ja opetussuunnitelmassakin tuli varsin tärkeitä asioita esille ja myös selvitettyä. Tänä vuonna ajattelin oman sivistykseni lisäämiseksi jatkaa Pomppaopiston ideointia ja viedä opetuksen verkkoon.

No. Ensin kunnianhimoinen ajatukseni oli käyttää Second Lifen virtuaalitodellisuutta. Käytännön ongelmat tulivat heti alusta lähtien eteen. Oma taitoni Second Lifen toimijana eivät riittäneet, eikä SL taivu kovin helposti tähän käyttötarkoitukseen. Piti siis kartoittaa muita mahdollisuuksia. Uusmediasuunnittelijamme Sami vinkkasi Googlen sivustoista. Google osoittautui vallan mainioksi pelikentäksi.

Pomppaopistolla on nyt oma nettisivusto www.pomppaopisto.net (sivut julkaistaan vuoden alussa, kunhan niitä vähän vielä stilisoidaan). Pomppaopiston henkilökunnalla on omat pomppaopisto.net – sähköpostiosoitteensa. Sivusto toimii opiston henkilökunnan työskentelytilana, jossa parhaillaan jatketaan opiston osaamisperustaisen opetussuunnitelman kuvitteellista jalkautumista. Menossa on paraikaa opintokokonaisuuksien suunnittelu.

Pomppaopistolla on Second Lifessa vuokrattu pikkuinen tontti, jolle rakennamme musiikkiopistoa. Rakennus on pystyssä ja pari flyygeliä on saatu sisälle. Miten asia kehittyy, selvinnee jatkossa. Käytännön tasolla ongelmia on lähinnä tuottanut yhteisen ajan vähyys ja opiskelijoiden vaihtelevat mahdollisuudet päästä SL-ympäristöön tai toimia siellä.

Tätä musiikkipedagogien sosiaalista mediaa olen ilokseni päässyt jo vähän esittelemään. Mukavaa kun saa potkua tekemiseen (lue: on pakko tehdä jotta voi jotain esitellä). Nyt lähden lomille!

 

Hyvää Joulua kaikille lukijoille!

Marja