Julkaisun referointi peräkkäisissä kappaleissa

Jos jostain lähdemateriaalista on tekstiä vaikkapa kolmen kappaleen verran, niin laitetaanko lähdeviite jokaisen kappaleen perään vaiko sen viimeisen kappaleen?

Vastaus:

Oletan, että et tarkoita suoraa lainausta (sitaatti), vaan referoit jotain kirjaa tai artikkelia yhtäjaksoisesti kolmessa peräkkäisessä tekstikappaleessasi.

Ilmoita lähde jokaisessa kappaleessa. Muuten lukija luulee, että kerrot on omia ajatuksiasi.

Jos kyseessä on vain yksi ja sama lähde, voit käyttää lyhennettä ”mts.” eli ”mainitun teoksen sivulla”. Jos lähde on esimerkiksi nettilähde, jossa ei ole sivunumerointia, voit käyttää lyhennettä ”mt.” eli ”mainittu teos”. Lyhenteet ovat Kielikeskuksen lyhenneluettelossa (ks. http://www.kotus.fi/index.phtml?s=2149).

Esimerkiksi näin:

Tästä alkaa ensimmäinen tekstikappale. Tekstiä tekstiä tekstiä. Tekstiä tekstiä tekstiä. (Perttula 2011, 9.)

Tästä alkaa toinen tekstikappale. Tekstiä tekstiä tekstiä. Tekstiä tekstiä tekstiä. Jne. (Mts. 31 – 32.)

Jätä kommentti