Lähdeviite keskelle tekstiä

Voiko lähdeviittausta laittaa keskelle lausetta esimerkiksi näin:

”Useamman tutkimusmenetelmän yhdistämisellä eli triangulaatiolla (Kananen 2008, 39) pyrimme vahvistamaan unipäiväkirjasta saatuja tutkimustuloksia.”

Tai vain toiseen virkkeeseen esim. ”astma on vaarallinen sairaus (lähde), joka…”

Vastaus kumpaankin on: kyllä voi.

Tekstiviitteenne on ok. Käyttäisin itse kuitenkin ainakin Kananen-viittauksessa ”ks.” tai ”ks. esim.” -muotoja, mutta en oikein osaa perustella, miksi se vaikuttaa minusta paremmalta (viestinnän opet varmaan osaisivat). Olisikohan syynä se, ettette viittaa kokonaiseen lauseeseen verbeineen päivineen, vaan vain yhteen käsitteen nimeen ja sen lyhyeen selitykseen? Toinen pointti voisi olla se, että triangulaatiosta on paljon kirjallisuutta – se oli muodissa jo silloin kun pakersin gradua 1990-luvun alussa.

”Useamman tutkimusmenetelmän yhdistämisellä eli triangulaatiolla (ks. esim. Kananen 2008, 39) pyrimme vahvistamaan unipäiväkirjasta saatuja tutkimustuloksia.”

Laitan tähän loppuun vielä lainauksen raportointiohjeesta: ”Mahdollisimman täsmällinen viittauskäytäntö on tyylikästä ja osoittaa asian hallintaa. On siis parempi viitata yhteen ajatukseen ja ilmaista välittömästi lähde, jossa ajatus esitettiin, kuin niputtaa tekstikappaleen perään useampia eri lähteitä.”