Lähteiden aakkostus

Olen tässä pohtinut, että missäköhän järjestyksessä seuraavat lähteet tulevat lähdeluetteloon?

Johansson, K. 2006. Empowering orthopaedic patients through education. Väitöskirja. Turun yliopisto, Hoitotieteen laitos, Lääketieteellinen tiedekunta. Annales Universitatis Turkuensis D 728. Turku: Painosalama.

Johansson, K., Nuutila, L., Virtanen, H., Katajisto, J. & Salanterä, S. 2005. Preoperative education for orthopaedic patients: systemic review. Journal of Advanced Nursing 50, 2, 212-223. Viitattu 12.6.2012. Http://www.jamk.fi/kirjasto, Nelli-portaali, CINAHL (EBSCO).

Johansson, K., Salanterä, S., Katajisto, J. & Leino-Kilpi, H. 2002. Patient education in orthopaedic nursing. Journal of Orthopaedic Nursing 6, 4, 220-226. Viitattu 14.6.2012. Http://www.jamk.fi/kirjasto, Nelli-portaali, Elsevier ScienceDirect.

Johansson, K., Salanterä, S., Katajisto, J. & Leino-Kilpi, H. 2004. Written orthopedic patient education materials from point of view of empowerment by education. Patient education and counseling 52, 2, 175-181. Http://www.jamk.fi/kirjasto, Nelli-portaali, Elsevier ScienceDirect.

Opinnäytetyön raportointiohjeen mukaan saman tekijän teokset lähdeluettelossa ilmoitetaan ikäjärjestyksessä vanhimmasta nuorimpaan, mutta miten toimitaan tässä tilanteessa, kun näissä kaikissa lähteissä on yksi sama tekijä, mutta muut tekijät vaihtelevat? Onko järjestys tuo, mikä yllä, joka on laadittu sillä periaatteella, että noiden kaikkien lähteiden tekijä on tavallaan eri ja siksi ne on järjestetty aakkosjärjestykseen piittaamatta ilmestymisajankohdasta? Kahdessa viimeisessä lähteessä tosin tekijä on sama ja siksi ne on laitettu aikajärjestykseen vanhimmasta nuorimpaan.

Vastaus, täydennys (eri argumentit) 26.3.2019:

SFS 5989 -standardi sanoo tästä näin:

  • Tietolähteet, joilla on vain yksi tekijä, sijoitetaan ennen niitä lähteitä, joiden viite alkaa samalla nimellä ja joilla on monta
    tekijää.
  • Jos yhdeltä tekijältä on monta tietolähdettä, ne esitetään kronologisessa järjestyksessä vanhimmasta uusimpaan.

JAMKissa ei noudateta tätä standardin suositusta: ”Tekijän itse laatimat tietolähteet edeltävät muita tietolähteitä, joihin hän on viitannut.” JAMKissa kaikki lähteet ilmoitetaan yhdessä luettelossa kaikki lähteet aakkosjärjestyksessä.

JAMKissa ei myöskään ole noudatettu tätä: ”Jos luettelossa on useita tietolähteitä, joilla on monta tekijää, joista ensimmäinen on sama, ne voidaan esittää aikajärjestyksessä joko ensimmäisen tai kahden ensimmäisen tekijän mukaan aakkostettuna. Näin on helpompi verrata
viitteitä tekstiviitteisiin, joissa ilmoitetaan aikamääreen jälkeen ainoastaan ensimmäisen tekijän nimi sekä ”ja muut”, ”et al.” tai vastaava ilmaisu”.

JAMKissa kaikki tekijät ilmoitetaan lähdeviitteessä (ks. esim. Ongelmana loppuraportin monta kirjoittajaa, harvinaisia poikkeusia lukuunottamatta (ks. esim. Tutkimuksella 117 tekijää). Lähdeviitteet aakkostetaan lähdeluettelossa sanoittain standardin SFS 4600:2000 mukaisesti, jamkilaiset voivat lukea standardia SFS Online -palvelussa.

Eli järjestys pysyy:
Johansson, K. 2006. [vain yksi tekijä]
Johansson, K., Nuutila, L., Virtanen, H., Katajisto, J. & Salanterä, S. 2005. [monta tekijää, Nuuttila tulee ennen Salanterää]
Johansson, K., Salanterä, S., Katajisto, J. & Leino-Kilpi, H. 2002.[samat tekijät, vanhin lähde aloittaa]
Johansson, K., Salanterä, S., Katajisto, J. & Leino-Kilpi, H. 2004. [samat tekijät, julkaisuvuoden mukaan vanhimmasta uusimpaan, tämä uudempi kuin edellinen]

Aiempi vastaus:

Juuri noin!

Miksi yksin kirjoitettu teos tulee ekaksi ja muiden kanssa kirjoitetut vasta sen jälkeen? Tutki ja kirjoita -merkkiteos kertoo periaatteen napakasti: ”Jos kirjoittajalla on yksi tai useampia kumppaneita, yksin kirjoitetut sijoitetaan lähdeluetteloon ennen toisten kanssa kirjoitettuja.”

Sitten sanoittaisen aakkostuksen periaatteita noudattaen julkaisu, jossa toisena kirjoittajana Johanssonin jälkeen on Nuutila, tulee ennen sitä kirjaa, jossa Salanterä on toisena kirjoittajana (ks. sanoittaisesta aakkostuksesta esim. Kielitoimiston oikeinkirjoitusopas 2008, 24; Korpela 2012). Periaatteeseen kuuluu myös, että ihmisten nimet aakkostetaan ensisijaisesti sukunimen mukaan ja etunimet otetaan huomioon vasta toissijaisesti (ks. esim. Korpela 2012).

Sitten kolmanneksi nuo yhden ja saman porukan kirjoittamat julkaisut tulevat normisti ikäjärjestyksessä vanhimmasta nuorimpaan.

Lisäpohdintaa, jolla ei ole tässä tapauksessa merkitystä:
Jos aakkostus tehtäisiinkin merkki merkiltä eikä sukunimi sukunimeltä, voisi joissakin tapauksissa lähteet tulla eri järjestykseen. Saattaapi olla, että merkkikohtaista aakkostusta kohti mennään sitä mukaan, kun tietokoneiden annetaan lajitella luettelot. Eurooppalais-suomalainen tekstinlajittelustandardi (SFS-EN 13710) kertoo tarkasti, missä järjestyksessä erilaiset merkit lajitellaan, esimerkiksi tietokoneohjelmoinnissa. Suomessa otetaan kuitenkin huomioon kansallinen aakkostustapamme eli ääkköset loppuun: abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö. Esimerkkitapauksessasi lajittelujärjestys on kuitenkin kummallakin tavalla ihan sama.

Lue halutessasi lisää:

Hirsjärvi, S., Remes, P. & Sajavaara, P. 2010. Tutki ja kirjoita. 15. – 16. p. Helsinki: Tammi.

Kielitoimiston oikeinkirjoitusopas. 2008. 4. p. Helsinki: Kotimaisten kielten tutkimuskeskus.

Korpela, J. 2010. Aakkostus Suomessa: standardin SFS 4600 lyhyt selitys ja kommentaari. Artikkeli Jukka Korpelan tietosivustolla Datatekniikka ja viestintä, osio Ihmisten kielet. Muokattu viimeksi 26.2.2010. Viitattu 21.8.2012. http://www.cs.tut.fi/~jkorpela/abc.html.

Korpela, J. 2012. Aakkosjärjestys. Artikkeli Jukka Korpelan tietosivustolla Datatekniikka ja viestintä, osio Aineistoa suomen kielestä. Päiv. 3.8.2012. Viitattu 21.8.2012. http://www.cs.tut.fi/~jkorpela/kielenopas/4.15.html.

SFS 5050. Bibliografinen lajittelu. Julk. 12.6.2000. Helsinki: Suomen Standardisoimisliitto SFS. Viitattu 21.8.2012. Http://www.jamk.fi/kirjasto, Nelli-portaali, SFS Online.

SFS-EN 13710. European Ordering Rules. Ordering of characters from Latin, Greek, Cyrillic, Georgian and Armenian scripts. Julk. 20.6.2011. Helsinki: Suomen Standardisoimisliitto SFS. Viitattu 21.8.2012. Http://www.jamk.fi/kirjasto, Nelli-portaali, SFS Online.

Kääk, tulikohan nämä nyt oikeassa järjestyksessä, nuo standardit eivät ole helppoja!