Minä-muotoista pohdintaa

Selailin jamkin oppariblogia, enkä aivan heti havainnut osuvani sivuille, joissa olisi käsitelty Pohdinta-osioon toisinaan liitettyä minä-muodon käyttöä. Kysymys siis koskee tätä ongelmallista aluetta: saanko käyttää minä-muotoa, jos viittaan juuri omaan tuntemukseeni, päätöksentekooni tai vastaavaan. Esim:

Analysoitavia ilmiöitä alustaviin luokkiin jaotellessani pyrin kiinnittämään huomiota siihen, että luokkien muodostamisperusteet ovat yhteismitallisia tai keskenään mielekkäässä suhteessa (Ruusuvuori ym. 2010, 25).

Ylipäätään minä-muodon käytöstä opinnäytetyössä tuntuu löytyvän erilaisia ohjeistuksia; puolesta, vastaan ja jotain siltä väliltä. Vaan mikäpä on Jamkin kanta?

Vastaus:

Puolesta. Opparissa voi käyttää minä-muotoa, mutta ei ole pakko.

Mutta tiivistelmä on kirjoitettava aina passiivissa ja aikamuotona käytettävä imperfektiä.