Toissijaisessa lähteessä viittaus moneen lähteeseen

Haluaisin viitata opinnäytetyössäni lauseeseen, jossa artikkelin kirjoittajat ovat viitanneet useampaan eri lähteeseen:

Positive effects have been found on temporal and spatial abilities (Hutwtiz et al. 1975), reading and arithmetic (Gardiner et al. 196) and IQ (Schellenberg 2004), while acivities involving music and movement have been found to have a positive impact on a range of outcomes including delayed development (Moore 1984) and motor performance (Zachopoulou et al. 2004) in comparison with controls (see also Chapter 23).

Tämä on lähteessä:
Hallam, S. & McDonald, M. 2009. The effects of music in community and educational settings, s.473. Teoksessa Oxford handbook of music psychology. Edit by S. Hallam, I. Cross & M. Thaut.

Vastaus:

Raportointiohjeessa ohjeistetaan viittaamaan toissijaiseen lähteeseen näin:

”Alkuperäislähdettä ei laiteta lähdeluetteloon, jos sitä ei ole itse käytetty. Seuraavassa esimerkissä Möttösen  artikkeli on toissijainen lähde, jossa käsitellään Hyyryläisen alkuperäistä teosta:

Möttösen (2009, 64) mukaan Hyyryläinen (2004) määrittelee verkostosuhteen korkean luottamukselliseksi suhteeksi, joka perustuu yhteiseen intressiin, arvopohjan samanlaisuuteen ja eettisten pelisääntöjen noudattamiseen.”

Tätä ohjetta noudattaen sinun on kerrottava jotain tähän tyyliin (jos kirjoittajakeskeinen viittaustapa):

Hallamin ja McDonaldin (2009, 473) mukaan Hurwtiz ja muut (1975), Gardiner ja muut (1996), Schellenberg (2004), Moore (1984) sekä Zachopoulou ja muut (2004) verbi jotain…

Näyttää aika hurjalta, silmissä vilisee.

Oliskohan helpompi muodostaa tekstiviitteet asiakeskeisellä viittaustavalla? Kokeillaan:

Asiaa asiaa asiaa (Hallam & McDonald 2009, 473; viitattu lähteisiin Hurwtiz ja muut 1975, Gardiner ja muut 1996, Schellenberg 2004, Moore 1984 sekä Zachopoulou ja muut 2004).

Tämä näyttää jo miellyttävämmältä, vaikka onhan noita lähteitä edelleen pilvin pimein.